Immunolog: Vacciner före 12 månaders ålder helt värdelösa

En vaccinförespråkande immunolog erkände vid en konferens att vaccinationer före 12 månaders ålder inte har någon som helst effekt och att det enda syftet med tidiga vaccinationer är att vänja föräldrarna med att regelbundet komma in med barnen så att de kommer in ordentligt i sjukvårdssystemet. Tolka nu bara inte detta som att vacciner är verksamma och bra efter 12 månaders ålder, för det är de inte, utan detta visar bara att inte ens insatta vaccinförespråkare påstår att vaccinerna ger några fördelar före 12 månaders ålder, men ändå så vill de spruta in alla dessa skadliga kemikalier och kroppsfrämmande cellrester i våra barn.

Text: Tobias Lindberg 2014-11-11. Uppdaterad 2016-09-29.

immunolog-erkanner-vacciner-helt-vardelosa-fore-12-manaaders-alder-010

De flesta vaccinkritiker vet nog redan om eller känner på sig att farorna med vacciner även efter 12 månaders ålder med råge överväger fördelarna, om det nu ens finns några fördelar vill säga, men det är ändå ovanligt att man hör så uppenbara erkännanden som denne immunolog och vaccinförespråkare nyligen medgav då hon deltog i en panel av experter som diskuterade vacciner vid en konferens för sjukvårdspersonal.

stod-donera-swish-012

Det chockerande ärliga erkännandets exakta citat går att läsa här i denna artikel av Paul Joseph Watson från Infowars och att lyssna på i nedanstående filmklipp.

Som naturopaten Dave Mihalovic poängterar, “Spädbarn är under sitt första år främst beroende av allmän, icke-specifik immunitet, innefattande (förhoppningsvis) antikroppar från bröstmjölk, för att skydda deras unga kroppar från infektioner. Vacciner är inte bara ineffektiva under det första året av livet, utan de kan orsaka skada genom synergistisk toxicitet och ett tillstånd av överbelastning av immunförsvaret”.

Den som vill läsa en mycket mer ingående förklaring till varför barn före 12 månaders ålder inte kan svara på vacciner på det sätt som är den teoretiska tanken med vacciner rekommenderas att läsa hela Dave Mihalovic’s text på PreventDisease.com.

Att ge barn före ett års ålder så många olika vacciner vid så många olika tillfällen, som i Sverige vid 3 och 5 månaders ålder och i USA vid 2, 4 och 6 månaders ålder, när det bevisligen inte har någon som helst positiv effekt, utan att enda syftet är att “skola in” föräldrarna och vänja dem vid sjukvårdssystemet, är extremt cyniskt med tanke på att det finns studier som visar att antalet vacciner före ett års ålder i 34 olika länder har ett tydligt samband med spädbarnsdödligheten på så sätt att när vaccinerna blir fler så ökar spädbarnsdödligheten. Tanken är sålunda att det är viktigare att få in barnen (och föräldrarna) i sjukvårdssystemet, så att man kan tjäna pengar på dem, eftersom det tydligen är så att av de barn som inte tas till sjukvårdskontrollerna de första månaderna i livet så är det färre av dem som fortsätter att komma regelbundet senare i livet, än att tänka på barnens liv och hälsa. Att det är på detta sätt är en väldigt nedslående insikt!

Avslutningsvis måste sägas att det aldrig är bra att vaccinera varken sig själv eller sina barn, inte ens efter 12 månaders ålder, eftersom de negativa effekterna överväger de positiva, vilket den som är intresserad kan läsa mer om i texten “Aldrig mer vaccin“. Det som är viktigt att ta med sig från denna text är dels att detta alltså erkänns av en immunolog och dels att om man vaccinerar före 12 månaders ålder så får barnet inte ens de positiva effekterna av vaccinet.

Referenser

http://www.prisonplanet.com/immunologist-admits-babies-only-vaccinated-to-train-parents.html

http://preventdisease.com/news/14/111014_Pro-Vaccine-Immunologist-Admits-No-Scientific-Merit-For-Vaccinating-Infants.shtml?utm_source=111014&utm_campaign=110914&utm_medium=email

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

http://www.informationskriget.se/2015/03/26/aldrig-mer-vaccin/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *