Amerikanska Fortune förvränger ryska centralbankchefens budskap

Den amerikanska tidningen Fortune framställer den ryska ekonomiska situationen som mycket värre än vad den är.

Text: Tobias Lindberg 2022-04-28

Fortunes rubrik.

Den amerikanska tidningen Fortune skrev en artikel den 22 april med en rubrik som sa att “ryska tjänstemän erkände att sanktionerna förlamar ekonomin medan landet kämpar med utförsäljning och utbredd brist” och sedan avslutades artikeln med slutsatsen att det kommer att bli mycket värre för Ryssland då ryska företag inte ens har börjat känna av effekterna än.

Om man däremot läser hela det uttalande som chefen för den Ryska centralbanken, Elvira Nabiullina, gjorde inför det ryska parlamentet duman, den text som Fortune-artikeln har utgått ifrån, så ser man tydligt att läget inte alls är så allvarligt som Fortune framställer det. Ja, citaten de har plockat ut stämmer, men de har tagit de stycken som låter värst och hoppat över det mesta av de förklaringar som centralbankschefen gjorde om hur de olika problemen har bemötts.

Vidare handlar effekterna på den ryska ekonomin som centralbankschefen talade om inte bara om effekterna av sanktionerna efter invasionen, utan det är det är de sammantagna effekter av sanktionerna som påbörjades efter 2014, effekterna av Covid-restriktionerna och effekterna av sanktionerna efter invasionen av Ukraina i februari 2022.

Läser man hela centralbankchefens tal så framstår situationen inte alls så allvarlig som Fortune gör gällande. Ja, sanktionerna ger effekt, men med olika strategier tacklas de värsta problemen och den ryska ekonomin får fortsätta att omstrukturera sig och ryska företag får förändra sin verksamhet och/eller hitta nya leverantörer för nyckelkomponenter. De styrkeord som Fortune använde, “förlamar” tillsammans med “kämpar”, målar upp en helt annan bild av situationen än vad den ryska centralbankschefen faktiskt förmedlade inför duman.

En lite lustig detalj är att om man läser Fortune-artikelns adress, som finns på bilden här ovanför, så ser man att covid också nämns, något som inte nämns med ett ord i artikelns rubrik eller brödtext. Självklart blir det ju mer dramatiskt om det påstås att Rysslands ekonomiska problem bara beror på västs sanktioner, men sanningen är ju att de flesta länder i världen har ekonomiska problem på grund av effekterna av covid-retriktioner, kriget och sanktionera samt av den energi- och råvarukris som varit pågående under de senaste åren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *