PCR-bedrägeriet

Filmklippet “The PCR Deception” förklarar varför PCR-tester inte går att använda för hitta de som är smittade med SARS-CoV-2 och vad konsekvenserna blir när testresultaten används som underlag för samhällsomvälvande beslut.

Text: Tobias Lindberg 2021-01-05

Allt fler forskare och experter har börjat opponera sig mot hur PCR-tester idag används i samband med den så kallade Coronaviruspandemin, då det uppstår stora problem när man försöker använda tekniken för att diagnosticera Covid-19. Två av dessa är professor Carl Heneghan vid University of Oxford’s Center for Evidence-Based Medicine och doktor David Perrse vid Huston Health Authoritys.

Faktum är dock att PCR-teknikens uppfinnare, forskaren och nobelpristagaren Kay Mullis, redan i mitten av 90-talet när tekniken började användas för att försöka hitta HIV-smittade varnade för att det inte gick att diagnostisera sjukdomar med den. I en för de som är lite insatta välkänd intervju förklarar Mullis att det med PCR-tekniken går att hitta nästan vad som helst i vem som helst.

Att det går att hitta nästan vad som helst med PCR-tekniken beror framförallt på att tekniken är väldigt känslig för hur många cykler man låter PCR-maskinerna att göra. Ju fler cykler ju fler kopior kan det bli av det genetiska fragment man eftersöker. Att det knappt finns någon samordning av hur många cykler olika laboratorier gör i sina tester gör det hela ännu värre. Inte ens i ett och samma land finns det oftast någon samordning. Utöver antal cykler så spelar även andra variabler in i det hela.

Allt sammantaget gör att det blir övertydligt att att antalet falska positiva är alldeles för stort för att PCR-testerna ska vara tillförlitliga och att man inte kan använda dem som underlag för beslut som kan påverka både individer och samhälle på ett avgörande sätt.

En överinstans i det potugisiska rättssystemet slog i november 2020 fast att det inte går att använda positiva PCR-tester för att fastslå att någon är infekterad med SARS-CoV-2. Detta är dock något som de stora mainstreammedierna nästan helt har undvikit att rapportera något om.

Här nedanför kan man se “The PCR Deception”. Filmklippet är lite drygt 15 minuter långt.

Filmklippet “The PCR Deception” är gjort av The Conscious Resistance Network  som har kanaler på både VolontaryTube och på Bitchute. Manuset till “The PCR Deception” finns här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *