Mycket stort inflöde av mål till migrationsdomstolarna under våren

Under slutet av 2016 ökade inströmningen av migrationsmål lavinartat till migrationsdomstolarna. Prognosen pekar på ett inflöde av knappt 30 000 asylmål under 2017 att jämföra med knappt 16 000 under 2016.

Text: Tobias Lindberg 2017-02-23

massinvandring-diagram-text-010-fb-anpassad

Nedanstående meddelande gick för drygt två veckor sedan ut på Domstolsverkets intranät. Massinvandringens effekter på det svenska samhället är tydliga och kostnaderna för dårskapen är enorma.

stod-donera-swish-013

“Mycket stort inflöde av migrationsmål under våren

Publicerad 2017-02-07 15:44

Under slutet av 2016 ökade inströmningen av migrationsmål lavinartat till migrationsdomstolarna och i november uppnåddes det största månadsinflödet sedan migrationsdomstolarna bildades. I sin februariprognos visar Migrationsverket att de planerar att överlämna ett mycket stort antal ärenden under 2017.

Prognosen pekar på ett inflöde av knappt 30 000 asylmål* under 2017 att jämföra med knappt 16 000 under 2016. För migrationsdomstolarnas del innebär prognosen ingen större förändring jämfört med Migrationsverkets sista prognos 2016.

Domstolsverkets prognos över avgjorda asylmål ligger fast, vilket innebär cirka 20 000 avgjorda asylmål under 2017. Senaste halvåret har drygt 230 asylmål avgjorts i snitt per vecka, vilket ger ungefär 12 000 avgjorda asylmål på helår. Tittar man bara på månaderna oktober-december 2016 så avgjordes i snitt 265 asylmål per vecka vilket betyder knappt 14 000 på helåret. Detta är alltså en bit från prognosen om 20 000 avgjorda asylmål 2017.

Antal överlämnade ärenden förväntas från 2018 minska markant men Domstolsverkets prognos över avgjorda asylmål är fortsatt mycket hög även 2018 för att komma till rätta med den förväntade höga nivån på balanserade asylmål. I slutet av 2016 fanns drygt 6 000 asylmål i balans. Slår prognoserna in kommer migrationsdomstolarna att avsluta 2017 med knappt 16 000 asylmål i balans.

Migrationsverkets prognoser

Situationen hos migrationsdomstolarna

Bemanning

Den stora måltillströmningen har medfört att samtliga migrationsdomstolar har genomfört och fortsätter att genomföra omfattande rekryteringar av bland annat domare, föredragande och domstolshandläggare. När det gäller domare kompletteras rekryteringarna med lånedomare från närliggande tingsrätter.

·        Migrationsdomstolen i Stockholm har i dagsläget fyra domare på lån från olika tingsrätter i området. Från den 1 mars ser det ut att bli tre, målsättningen är att det så småningom åter ska bli fyra domare.

·        Migrationsdomstolen i Luleå har en domare på lån på deltid, men har ytterligare en på gång.

·        Migrationsdomstolen i Göteborg har lånat in fyra domare.

·        Migrationsdomstolen i Malmö har en domare på inlån.

Vidare används förstärkningsstyrkan fullt ut och de tio domare som har kompetens inom migrationsområdet kommer under våren att arbeta hos migrationsdomstolarna.

Lokaler, tolkar och utbildning

Migrationsdomstolarna i framförallt Malmö och Göteborg har brist på lokaler. Samtliga migrationsdomstolar upplever vidare att tillgången till kompetenta tolkar inte är tillräcklig. Det har också noterats att såväl biträden som Migrationsverket har stor arbetsbörda, vilket innebär många framställningar om anstånd i skriftväxlingen och problem med att sätta ut muntliga förhandlingar.

När det gäller utbildning håller Domstolsakademin flera utbildningar inom migrationsrätt och förvaltningsprocessrätt. Det finns platser kvar på utbildningarna, se kompetensportalen för anmälan.

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta Johan Axelsson, projektledare.

* I migrationsmål är det till övervägande del Migrationsverkets beslut som överklagas. Målen kan gälla asyl, exempelvis uppehållstillstånd för en flykting, eller svenskt medborgarskap.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *