Svenska befolkningen allt mer negativ till mångfald

Drygt fyra av tio tillfrågade i årets Mångfaldsbarometer anser att män från Mellanöstern utgör en fara för vår kultur. Bara ungefär var tionde person verkar uppskatta att ha grannar från Mellanöstern eller Afrika och endast fem procent av svenskarna anser att människor från Afrika eller Mellanöstern är lika dem själva. Tydligt är att den svenska befolkningen blir allt mer negativt inställd till mångfald.

Text: Tobias Lindberg 2016-10-24

svenskarna-allt-mer-negativa-till-mangfald-010

I dagarna släpptes årets upplaga av Mångfaldsbarometern framställd av Fereshteh Ahmadi, Irving Palm och Nader Ahmadi från Högskolan i Gävle. Undersökningen som baserar sig på enkätsvaren från ett urval på 674 personer ur den svenska befolkningen visar att 64 procent fortfarande i stort är positiva till mångfalden, men att andelen som är positiva har minskat med 10 procent sedan senaste mätningen 2014.

stod-donera-swish-012

Några intressanta exempel på sådant som framkommer i Mångfaldsbarometern 2016 är följande:

  • Mindre än hälften av de tillfrågade anser att samhället ska skapa möjligheter för invandrare att bevara sina kulturella traditioner.
  • Bara 55 procent av anser att människor med utländsk bakgrund som kommer hit måste ges samma sociala rättigheter som landets egen befolkning, en siffra som sjunkit från 77 procent 2014. Allra mest är det kvinnornas förändrade inställning i denna fråga som har orsakat denna minskning.
  • Mindre än fyra av tio tar avstånd från påståendet att många utlänningar bara kommer till Sverige för att utnyttja våra sociala förmåner och nästan två tredjedelar av de tillfrågade anser att invandrare som begår brott i Sverige bör tvingas att lämna landet. Andelen som tar avstånd från att invandrare som begår brott ska tvingas att lämna landet är bara 22 procent. Även här är det framförallt kvinnorna som har ändrat inställning.
  • Bara 6 procent tar avstånd från påståendet att muslimska kvinnor som lever i Sverige är mer förtryckta än andra kvinnor i Sverige, medan drygt sex av tio instämmer i detta påstående.
  • Endast en knapp fjärdedel anser att alla religioner har lika värderingar och sämst anseende har islam som 84 procent av de tillfrågade anser har negativa värderingar som bl.a kolliderar med de mänskliga rättigheterna.
  • Blott 7 procent tar avstånd från påståendet att invandringen ökar bostadssegregationen, medan 65 procent håller med om detta.
  • Nästan exakt hälften av alla tillfrågade anser att den kulturella mångfalden innebär att vissa av våra värderingar går förlorade. Mest negativa är människor i Sverige till  människor från Mellanöstern och Afrika, medan de negativa åsikterna är minst mot människor från Norden, Nordamerika, Australien och Europa.

Referenser

Mångfaldsbarometern 2016:

https://www.hig.se/download/18.62385c32157b0d73e1d2578e/1476908317545/H%C3%B6gskolan+i+G%C3%A4vle_M%C3%A5ngfaldsbarometern+2016.pdf

2 tankar kring ”Svenska befolkningen allt mer negativ till mångfald

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *