Minst andel homosexuella bland vita

En stor amerikansk Gallup-undersökning visade att tvärt emot de stereotypa uppfattningarna så är vita människor minst sannolika att vara homosexuella, bisexuella eller transpersoner (HBT) och att andelen är högre bland fattiga och kvinnor än bland rika och män.

Text: Tobias Lindberg 2016-10-25

minst-andel-homosexuella-bland-vita-010

Undersökningen som baseras på svaren från mer än 121 000 personer i USA och sålunda är den största i sitt slag går emot den stereotypa uppfattningen att homosexuella vanligtvis är rika, vita stadsmänniskor. Människor med lägst utbildning visade sig vara homosexuella i störst utsträckning och bland de med en årsinkomst som var lägre än 15 000 pund identifierade sig 5 procent som homosexuella jämfört med 2,8 procent för de som tjänade mer än 37 000 pund per år.

stod-donera-swish-012

I hela befolkningen visade sig 3,4 procent vara HBT och uppdelat på olika raser var andelen 4,6 procent för afroamerikaner, 4,3 procent för asiater och 4 procent för sydamerikaner och bara 3,2 procent för vita.

Vidare fanns det även en könsskillnad där 3,6 procent av kvinnorna identifierade sig själva som homosexuella, medan bara 3,3 procent av männen gjorde det. Skillnaden var särskilt stor bland unga vuxna mellan 18–29 år, där 8,3 procent av kvinnorna sa att de var HBT jämfört med bara 4,6 procent av männen.

En del som läser detta kanske tycker att detta är oviktig kunskap, men faktum är att det är allt annat än oviktigt.

Värdet av denna kunskap är att det framförallt har med de falska stereotyperna som medierna och populärkulturen sprider. Fundera över hur otroligt ofta det är som vita män framställs som homosexuella och omanliga, medan invandrare mer ofta framställs som heterosexuella, virila och manliga. Att det framställs på detta sätt är inte en slump.

Ett skrämmande och aktuellt exempel på att det är på detta sätt är att de enda två manliga etniskt svenska programledarna som brukar leda Morgonshowen på SVT:s Barnkanal (Bolibompa i folkmun), den media som allt för många av de svenska barn indoktrineras av, så är den ena, Jacob, en glad, fet och övertydligt utåtagerande homosexuell och den andre, Markus, en rolig, men lite lönnfet och mesig karaktär, medan de övriga manliga programledarna, som alla är utländska, verkar väldigt heterosexuella och maskulina av sig.

Utöver detta med att vita män framställs felaktigt på detta sätt så framställs det också som att andelen av alla folkgrupper som är HBT är mycket större än vad den verkligen är. Detta är också en agenda som medierna och de som styr har och syftet är att de på sikt vill bryta ner våra samhällen. I undersökningar som denna från Gallup så ser man dock att verkligheten är att det är en rätt liten andel som egentligen är HBT.

Referenser

https://redice.tv/news/massive-survey-proves-white-people-least-likely-to-be-lgbt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *