Hundra procent av tafsandet på We are Sthlm av gärningsmän med utländsk bakgrund

Hundra procent av de kända gärningsmännen för tafsandet på “We are Sthlm” 2015 hade utländsk bakgrund enligt polisens utredning av sitt eget agerande under festivalen.

Text: Tobias Lindberg 2016-08-19

we-are-sthlm-2014-004-fb-anpassad-mellanTino Sanandaji skriver mycket bra om detta här.

Polisens utredning kan laddas ned från Tino Sanandajis blogg här. En backup av utredningen har jag laddat upp här.

stod-011

Från sidan 10 i utredningen:

“Efter festivalen sammanställdes en förteckning över de 20 ärenden om sexuellt ofredande som kunde härledas till We Are Sthlm.

Ett av dessa ärenden skiljer sig från de övriga i så mening att det anmälda sexuella ofredandet bestod i att den utpekade gärningsmannen var en äldre man av svensk härkomst som hade fotograferat flickor på ett närgånget sätt.

Övriga 19 ärenden företer vissa betydande likheter. Detta i så mening att samtliga målsäganden är flickor födda 1999–2002, att gärningsmännen – med undantag för två ärenden där det saknas signalementsuppgifter och ett ärende där gärningsmannen bara uppges ha “svart kort hår, ljus i hyn” – anges vara av utländsk härkomst, samt att alla anmälda brott bestått i att gärningsmännen tafsat på målsägandenas bröst, rumpa eller skrev sam, i några fall, även kysst henne eller försökt knäppa upp eller dra av hennes byxor.

I nyssnämnda 19 ärenden har åtta gärningsmän gripits. Deras födelsetider är angivna till perioden 1998–2001 med undantag för en man som uppges vara född 1981. Tre av de utpekade gärningsmännen är svenska medborgare av utländsk härkomst. En gripen person anges ha tolkbehov på persiska, vilket är ett språk som främst talas i Iran. Övriga gripna är antingen afghanska medborgare eller så har de tolkbehov på dari som är ett av två officiella språk i Afghanistan.”

Från längst ned på sidan 7 i utredningen:

“En stor problemgrupp under kvällen har varit ett ungdomsgäng om c:a 50 personer. Dessa är s.k. ensamkommande flyktingungdomar, företrädesvis från Afghanistan. Flera ur gänget greps för sexuella ofredanden. Gänget stod även för merparten av bråken, bl.a det då målsäganden fick armen avslagen. Gänget återkommer varje kväll och de gripna släpps ut ganska snabbt efter införandet. Kommenderingen försöker arbeta offensivt och riktat mot denna gruppering, men upplever att varken rättsväsendet eller samhället i övrigt har de verktyg som krävs för att dessa unga män återfaller i liknande brottslighet”

Referenser

http://tino.us/2016/08/polisens-internrapport-om-massovergreppen-kungstradgarden/

http://tino.us/wp-content/uploads/2016/08/avskrivning-WAS-2015-final.pdf

https://minfil.org/49q3o3bfbb/utredning-polisens-agerande-we-are-sthlm-2015.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *