Invandringen skapar könsobalans, vilket leder till mer våldsamma samhällen

 

Samhällen med fler män än kvinnor är vanligtvis mer våldsamma än de där det råder balans mellan könen. Invandringen till Sverige, där ungefär 4 av 5 som anländer är unga män, har redan skapat en situation där balansen mellan könen i vissa åldersgrupper redan är värre än i Kina.

Text: Tobias Lindberg 2016-01-10

invandring-konsobalans-001Den svenske nationalekonomen Tino Sanandaji citerar i ett inlägg på Facebook den amerikanska Kvinnoforskaren Valerie Hudson, professor på Texas A&M University, där hon i tidningen “Politico” tar upp “Europe’s man problem”, med vilket hon syftar på den extrema könsobalans som invandringen till Europa skapar. Hon nämner speciellt Sverige där detta problem är allra störst.

“The recent surge of migration into Europe has been unprecedented in scope, with an estimated 1 million migrants from the Middle East and North Africa this past year alone, making for a massive humanitarian crisis, as well as a political and moral dilemma for European governments. But one crucial dimension of this crisis has gone little-noticed: sex or, more technically, sex ratios. According to official counts, a disproportionate number of these migrants are young, unmarried, unaccompanied males. In fact, the sex ratios among migrants are so one-sided — we’re talking worse than those in China, in some cases — that they could radically change the gender balance in European countries in certain age cohorts….

According to calculations based on the Swedish government’s figures, a total of 18,615 males aged 16 and 17 entered Sweden over the course of the past year, compared with 2,555 females of the same age. Sure enough, when those figures are added to the existing counts of 16- and 17-year-old boys and girls in Sweden—103,299 and 96,524, respectively, according to the U.S. Census Bureau’s International Database—you end up with a total of 121,914 males in Sweden aged 16 or 17 and 99,079 females of the same age.

The resulting ratio is astonishing: These calculations suggest that as of the end of 2015, there were 123 16- and 17-year-old boys in Sweden for every 100 girls of that age. If that trend continues into 2016 or even beyond, each successive late adolescent cohort of 16- and 17-year-olds will be similarly abnormal, and over time the abnormality will become an established fact of the broader young adult population in Sweden. (Hans Rosling, the Swedish data visualizer who created the GapMinder Foundation, has similar estimates regarding the alteration of Swedish sex ratios.)

In China, long the most gender-imbalanced country in the world, the male-to-female ratio of approximately 117 boys for every 100 girls in this age group now comes up short of Sweden’s gender gap. China’s sex ratios are still more abnormal across other age groups; the imbalances there extend all the way down to birth sex ratios due to the country’s severe birth restrictions, while Sweden’s abnormalities do not. But young adult sex ratios are arguably the most crucial of all for social stability.”

stod-002

För en dryg månad sedan så nämnde Hans Rosling i en artikel i Expressen samma problem, något som kommer av det faktum att ungefär 80 % av alla som nu immigrerar till Sverige är män, av ensamkommande barn är över 90 % pojkar, så har det skapat en kraftig könsobalans i Sverige. Om immigrationen fortsätter som nu så menar Hans Rosling att Sveriges könsobalans kommer att bli lika stor som Kinas om bara tre månader från och med nu.

Det Valerie Hudson talar om gäller könsobalansen hos just den åldersgrupp som idag är 16–17 år, medan Hans Rosling talar om tonåringar 13–17 år, en större grupp, vilket förklarar skillnaderna i att Valerie Hudson talar om att detta redan har hänt, medan Hans Rosling talar om att det kommer att hända.

Samhällen som har en övervikt av män, speciellt om detta gäller unga män, är nästan alltid mer våldsamma samhällen än de där det råder balans mellan könen något som med hänvisning till forskning tas upp i en artikel i tidningen “Fria tider”. Här är en direktlänk till forskning om detta.

Utöver problemen som skapas av att det uppstår en obalans mellan könen så kan invandring föra med sig ytterligare problem om allt för stora religiösa och kulturella skillnader finns mellan de som anländer och den infödda befolkningen.

Referenser

https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153329406153231

http://www.expressen.se/nyheter/sverige-narmar-sig-kinas-konsobalans/

http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.2961141–abnorma-antalet-unga-man-ett-problem-for-sverige-?utm_source=m.facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=redirect

http://www.friatider.se/overskott-av-unga-man-leder-till-valdsamt-samhalle-i-kina-och-sverige

https://docs.google.com/file/d/0B7NsBPUxnA4Mb1lGRmFUamNoenM/edit?pli=1

1 tanke kring ”Invandringen skapar könsobalans, vilket leder till mer våldsamma samhällen

  1. Dedicated server

    For oavsett vi vill det eller ej leder ”taktiska”, om an hogst kontraproduktiva overvaganden, av det slag som polischef Peter Agren ger uttryck for, till att polariseringen och misstanksamheten i samhallet okar. Den som tror att de avslojade handelserna inte kommer att spela SD i handerna ar mer an naiv. Ingen individ ska skyddas, upphojas eller beskyllas med hanvisning till etnicitet.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *