Sanningen om koldioxiden och temperaturen

Klimatlögnen sprids dagligen av makthavare och medier, vilket har lett till att merparten av befolkningen idag faktiskt tror att ökande koldioxidkoncentration i atmosfären kommer att leda till en framtida katastrof. Vill det sig riktigt illa så kan det inom kort bli förbjudet att bestrida dessa lögner. Sanningen är att koldioxid är en livsviktig del av livet och dess effekt på klimatet är endast obetydlig. Det som skapar förändringar i klimatet är solens cykler och olika naturliga faktorer som påverkar solinstrålningen, vilka samtliga är omöjliga att påverka för människan. Klimatförändringar har alltid pågått och de vi ser idag är på intet sätt onaturliga. Sanningen är att det enda som en ökande koldioxidhalt kommer att leda till är att växterna mår bättre, något som kommer att få allt levande att frodas. Om klimatalarmisterna däremot vinner den här kampen så väntar fortsatt koldioxidsvält för jordens växter och ett aldrig tidigare skådat global kontrollsystem som kommer att styra allas våra liv in i minsta detalj.

Text: Tobias Lindberg 2015-12-10

klimat-arrestera-klimatfornekare-002Populistiska och förledande budskap om att den globala temperaturen är onaturligt hög, som exempelvis Expressens påstående om att 2014 skulle vara det varmaste året hittills i historien [1], är egentligen bara tröttsamma, men de måste ändå bemötas eftersom de når så många människor som uppenbart inte förmår att genomskåda lögnerna. Något som är väldigt oroande och som har blivit allt tydligare på senare tid är att det har börjat höras allt fler och starkare röster som helt seriöst kräver att alla som inte håller med om att det pågår en människoskapad växthuseffekt ska arresteras. När detta att folk inte förmår att genomskåda lögnerna ändå har nämnts så måste en faktum gällande bilden till höger nämnas, då den på ett klassiskt sätt spelar på människors okunskap, koldioxid är helt osynligt och syns aldrig som röken i dessa skorstenar. Att välja bilder som denna görs för att undermedvetet få folk att tro att koldioxid är samma sak som förorening och miljöförstöring, vilket det inte på långa vägar är utan faktiskt tvärtom är livsviktigt och bra för miljön.

vaxthuseffekten-expressen-logn-001De klimatbudskap som sprids varierar en del i hur de är utformade, men kärnan i samtliga är det allt för korta tidsperspektiv som de fokuserar på. Genom att bara visa en liten del av helheten och samtidigt påstå att det är hela sanningen, i full vetskap om att de flesta inte vet bättre, så lyckas lögnen. I exemplet med Expressen-artikeln så har de som vill förleda läsarna varit så fräcka att de till och med har skrivit det viktigaste i artikelns inledning, nämligen att 2014 är varmast sedan mätningarna började. “Sedan mätningarna började”. Alltså sedan de moderna dagliga temperaturmätningarna började, inte i hela historien. Det exakta citatet i Expressenartikeln är:

“2014 var världshistoriens varmaste år – åtminstone sedan mätningarna började.”

För att motverka detta så är det viktigt att människor får helheten förklarad för sig på ett lättförståeligt sätt och det är detta som denna text ska fokusera på.

Sanningen om klimatet, att jordens globala temperatur går i cykler som är beroende på flera faktorer, varav solens aktivitet är den viktigaste, beskrivs på ett rätt bra sätt i den numera borttagna artikeln “Jordens klimat – En lång historia” i tidningen “Allt om vetenskap” som man fortfarande kan hitta tack vare “The Internet Archive”. [2] Artikeln som är mycket läsvärd skrevs 2005, alltså innan klimathysterin hade nått dagens höjder och kanske var det dess brist på renlärighet enligt dagens krav som slutligen gjorde att den togs bort någon gång under 2014.

Thames Frost Fair, 1683-84, av Thomas Wyke

Thames Frost Fair, 1683-84, av Thomas Wyke

Under 1600-talet befann sig Europa mitt i vad som senare har kommit att kallas ”den lilla istiden”, en period som under sin kallaste fas var så kall att Karl X Gustav kunde tåga över isen med sina trupper för att besegra danskarna, att det kunde hållas marknader på Themsens is i London, vilket man kan se på flera gamla tavlor, och att snön under flera år knappt försvann ens under sommaren i stora delar av Sverige, vilket gjorde att skördarna uteblev med svår svält som resultat. Efter detta så har temperaturen mestadels gått uppåt ända fram tills idag, precis som det ska göra i en lång temperaturcykel. Cykler varierar alltid, ibland går de uppåt och ibland nedåt. Bara de som tittar på en kort del av en cykel kan felaktigt tro att det bara går uppåt.

stod-000

Under perioden mellan 800–1200 e.kr.pågick en lång varmperiod där den globala temperaturen till och med var högre än idag. Under perioden mellan ungefär 1300–1850 e.kr. var det en lång kallperiod. Från ungefär 1850 till nutid så har vi befunnit oss i den varmperiod vi nu lever i och som på sin krokiga väg mot sitt maximum har givit oss den drygt hundrafemtio år långa temperaturhöjning som vi har uppmätt under de lite drygt hundra år som temperaturmätningar har utförts och som under de sista årtionden har lett till den obefogade klimatalarmism som vi har sett i medierna. Även om inget kan sägas säkert ännu, så kan det vara så att vi kanske kan ha nått toppen av den nu pågående varmperioden, eftersom det inte har skett någon global temperaturhöjning på snart 19 år. [3] FN:s klimatpanel (IPCC) försöker förklara bort detta faktum, att ingen temperaturhöjning sker trots att koldioxidkoncentrationen i atmosfären hela tiden ökar, med påståenden om att det bara handlar om en tillfällig paus, men frågan är hur länge det ska ta innan man inte längre kan kalla något för en “paus”?

vaxthuseffekten-ingen-global-uppvarmning-pa-18-ar-8-manader-002

De krafter som främst styr vårt klimat är cykliska variationer i solens energiutstrålning, i solens magnetfält, i den kosmiska strålningen, i jordens magnetfält, i jordens omloppsbana runt solen och i jordaxelns lutning mot solen. När man är på det klara med det så inser man hur enormt osannolikt det är att människa ens kan påverka de starka naturkrafter som styr vårt klimat.

Undersöker man klimatets förändringar på andra sätt, t.ex trädens tillväxtringar och isborrkärnor från polaris och glaciärer, så ser man denna klimatets cykliska karaktär väldigt tydligt och att det klimat vi har nu inte alls är något underligt. Den temperaturen vi har nu är om man ser den i ett historiskt perspektiv låg och koldioxiden, som inte på något avgörande sätt kan påverka jordens temperatur, är på en extremt låg nivå. Koldioxiden driver inte temperaturen, vilket etablissemanget brukar påstå, utan oftast är det faktiskt tvärtom, att temperaturen ändras först och att koldioxidnivån sedan kommer efter med en fördröjning på ungefär 800 år. Normalt i jordens historia så brukar koldioxidhalten vara betydligt högre än dagens extremt låga nivå på bara knappt 400 ppm. Faktum är att växter, djur och miljö mår bättre med en koldioxidnivå på drygt 1000 ppm eftersom växterna frodas under sådana förhållanden, något som ger bra förutsättningen för allt annat liv. [4][5] Om koldioxidnivåerna skulle gå ner under 250 ppm så dör växterna, så vi vill helt klart inte ha lägre koldioxidnivåer än dagens.

Här nedanför kan ni se ett filmklipp som visar hur mycket bättre växter växer i en atmosfär med en koldioxidhalt på 1270 ppm, jämfört i en med 450 ppm. [6]

Faktum är att CO2-koncentrationen i genomsnitt under de senaste 300 miljoner åren har legat på 1200 ppm och till och med i snitt över 2000 ppm de 300 miljoner åren innan det, detta helt utan att det har samspelat med temperaturen, vilken bevisas av att temperaturen har varit både låg och hög vid tillfällen då CO2-koncentrationerna har varit både låga och höga. Detta illustreras i bilden här nedanför och när man har insett detta så förstår man att det inte ligger så mycket bakom teorierna som förs fram som “sanningar” av IPCC. [7]

vaxthuseffekten-global-temperatur-och-atmosfariskt-co2-geologisk-tid-001

Ytterligare ett faktum är att vi just nu faktiskt befinner oss i en väldigt lång istid som i nuläget har pågått i mellan 2-4 miljoner års tid. Under en period av som minst de senaste 750.000 åren har denna istid haft korta interglaciala avbrott i cykler på ungefär 100.000 år som vardera har pågått i ungefär 15.000-20.000 år åt gången. Just nu befinner vi oss ungefär 18.000 år in i ett sådant interglacialt avbrott och sannolikheten är därmed stor att vi nu har börjat närma oss slutet på detta relativt kort avbrott av värme i den fortfarande pågående istiden. Det vi i folkmun kallar “den senaste istiden”, den tid när norra halvklotet senast var täckt av så mycket is att glaciärerna nådde nästan ända ner till de europeiska alperna, var egentligen ingen riktig istid i sig själv, utan bara en kallare period i en 2–4 miljoner år lång istid innehållande egna cykler av varmare och kallare perioder. När jorden inte är i en istid, vilket under årmiljonerna har varit det normala, så är hela planeten nästan helt isfri och då har inte ens polerna någon is. Så även om vi kanske tycker att 2014 har varit ett varmt år jämfört vad vi nu levande människor är vana med eller kanske ett rätt varmt år jämfört med vad som har varit normalt under det nuvarande interglaciala avbrottet så är sanningen den att om vi tittar i ett mer verkligt historiskt perspektiv, som alltså innefattar merparten av den tid som mer avancerade livsformer har levt här på jorden, så tillhör 2014 snarare till de kallare åren i historien än till ett av de varmaste som klimatalarmisterna påstår. Till och med under den relativt korta tid som släktet homo har funnits här på jorden, dvs. vi moderna människor och alla de “förmänniskor” som har levt här, så har temperaturen under nära halva eller i vart fall en stor del av den tiden legat mycket högre än den gör nu.

vaxthuseffekten-interglacial-vacations-001

Anledningen till att etablissemanget arbetar så hårt för att pumpa ut ett budskap om att vi människor är ett hot mot vår egen framtid är för att om vi tror på det så kommer vi lättare att gå med på att de som styr ska få ännu mer makt än de har idag och att den globala makten blir allt mer centraliserad.

stod-001

Helt klart är att det finns många verkliga och akuta miljöproblem, som exempelvis förgiftningen av luften, vattnet och marken med olika typer av kemikalier och strålning eller som industrijordbrukets utarmning av jordbruksmarken, skogsindustrins skövling, industrifiskets utrotande av fiskarter, skapandet av genetiskt modifierade organismer och annat sådant, men samtidigt som det är förhållandevis tyst om dessa verkliga miljöproblem så arbetar etablissemanget på att få oss att nästan enbart fokusera på utsläppen av koldioxid, en naturlig och livsviktig gas, som om de lyckas med detta ger dem möjlighet att bättre beskatta och kontrollera jordens befolkning genom att införa mer och mer överstatlighet, samtidigt som de kan fortsätta att sälja sina produkter och driva den industri som de äger och som är främsta orsaken till alla de verkliga miljöproblem som jag just nämnde. Det vi måste göra är att se igenom alla de lögner som etablissemanget överöser oss med och istället börja fokusera på de verkliga miljöproblemen. Först när vi lyckas med det så kan vi sedan sätta stopp för den globala elit som kontrollerar världen och bedriver rovdrift på mänsklighet och miljö.

Referenser

[1] http://www.expressen.se/nyheter/2014-var-det-varmaste-aret-hittills–i-historien/

[2] http://web.archive.org/web/20130925032439/http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/jordens-klimat-en-lang-historia

[3] http://wattsupwiththat.com/2015/09/04/the-pause-lengthens-yet-again/

[4] http://www.naturalnews.com/039720_carbon_dioxide_myths_plant_nutrition.html

[5] http://www.naturalnews.com/039720_carbon_dioxide_myths_plant_nutrition.html

[6] https://youtu.be/P2qVNK6zFgE

[7] http://www.geocraft.com/WVFossils/Carboniferous_climate.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *