Tips och kommentarer 2015-11-02

informationskriget-nyhetstips-och-kommentarer-001Utrikesminister Margot Wallström säger nu att Sverige riskerar att kollapsa på grund av den stora inströmningen av migranter.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3297317/Swedish-Foreign-Minister-claims-country-facing-collapse-mass-influx-refugees.html

——————————————-

Mycket bra skrivet av Tino Sanandaji på hans Facebook-sida, ett måste att läsa! Han skriver om:

– Det alltid har funnits ett stort migrationstryck från tiotals miljoner människor från fattiga världen som tidigare har hindrats av gränser och stränga asylregler, men nu då dessa hinder har försvunnit så börjar de strömma in.

– Påståenden om att Sverige klarar att ta emot så här många med hänvisningar till att lilla Libanon har tagit emot en miljon syriska flyktingar är okunniga och larviga eftersom Libanon till skillnad mot Sverige bara ger temporära uppehållstillstånd och får finansiering från västvärlden, medan Sverige ger permanenta uppehållstillstånd och finansierar allt själv.

– Trots att det migrationsmottagande som Sverige upplever nu inte på ett märkbart sätt kommer att påverka världsfattigdomen så kommer det att försämra vår framtida levnadsstandard. Bara utveckling av den fattiga världen kan påverka fattigdomen, den kan aldrig lösas av migration.

Här är hela hans text:

“New York Times: “A Mass Migration Crisis, and It May Yet Get Worse”: They are coming not just from Syria, but from an array of countries and regions, including Afghanistan, Iraq, Gaza, even Haiti, as well as any of a dozen or so nations in sub-Saharan and North Africa. They are unofficial ambassadors of failed states, unending wars, intractable conflicts. The most striking thing about the current migration crisis, however, is how much bigger it could still get….A quarter of Afghans told a Gallup Poll that they want to leave, and more than 100,000 are expected to try to flee to Europe this year.

There are between six million and eight million people displaced in Syria, along with more than four million Syrian refugees in Lebanon, Turkey and Jordan. Egypt’s five million or more Copts, the Middle East’s last remaining major Christian sect, are deeply worried about their future in an unstable and hostile country. Ancient minority groups like the Yazidis of Iraq are already homeless, as are many small communities of Assyrian, Nestorian and Chaldean Christians from northern Iraq. While Yemenis have yet to abandon their homeland in substantial numbers, their plight is worsening daily amid wartime shortages of food and medicine and persistent bombardment by Saudi warplanes. Yemen is not much farther away from Europe than Eritrea, now the biggest source of African refugees, just across the Red Sea, and at some 25 million it is as populous as Afghanistan.

Nor is it only the Middle East and North Africa that European leaders need to consider. The Gallup Poll, based on data compiled from more than 450,000 interviews in 151 nations from 2009 to 2011, found that in Nigeria, which already has double the population of Germany, 40 percent of people would emigrate to the West if they could. And the lesson of 2015 — for them and much of the world — is that they can.”

Lång kommentar: Den här massiva migrationsströmmen handlar sig inte om ett begränsat antal som ‘flyr för sina liv’. Det har alltid funnits ett latent söktryck på tiotals miljoner med asylskäl som stoppades av gränskontroller och strängare asylregler. När det för första gången finns en landskorridor mellan norra Europa och mellanöstern kommer miljoner att komma.

NYT skriver: “If Lebanon can host one million Syrians, despite being the size of Maryland, a region the size of Europe should be able to host millions.” Libanon ger temporär asyl i läger där flyktingar förväntas åka hem när kriget är slut, finansierat av väst. Det kan inte jämföras med livstids försörjning i Västeuropa. Jämförelsen ignorerar dessutom kommutativ invandring till Västeuropa från ständigt nya konflikter samt anhöriginvandring. Sverige har de senaste trettio åren tagit emot nära en million flyktingar och anhöriga, långt fler än exempelvis Turkiet i relation till befolkningen. På sikt kommer Sverige troligtvis ge fler permanenta uppehållstillstånd än även Libanon.

Principen att rika saknar rätt till självintresse så länge det finns fattiga det är synd om innebär med logiskt nödvändighet att Sverige har en skyldighet att sänka sitt standard mot tredje världen. Det är värt att påpeka att få företrädare för fri invandring erkänner detta öppet. Även Timbros Fredrik Segerfeldt låtsa att hans kåkstäder, risdiet och 1000 kronor i månaden att leva på bara gäller för invandrarna och att de inrikes födda får det bättre av avvecklade gränser. Vänstern tror på fullaste allvar att det rör sig om symboliska kostnader jämförbart med några pizzor eller de rikas skattefusk. Samtidigt kan inte ens fri invandring till väst mer än marginellt minska världsfattigdomen i en värld där det föds ca 100 miljoner i fattiga länder varje år.

Det finns för stor misär i världen för att lösas av invandring till väst, det kan bara ske genom intern utveckling. Sen 1980 har antal extremt fattiga minskat med närmast 2 miljarder genom reform, teknologi och tillväxt. Men bara ca 40-50 miljoner har flyttat från tredje världen till väst, och ofta inte de fattiga. Alla vuxna måste förhålla sig till det faktum att Sverige är ett litet rikt land i en värld med miljarder fattiga. Det enda som hitintills hindrat världsfattigdomen att skölja över folkhemmet är dess gränser. Välfärd eller öppna gränser, det är bara att välja.”

————————————————-

stod-002

Här är mer läsvärt från Tino Sanandajis Facebook-sida:

“Danska TV2 har undersökt utbildningsnivån bland 634 nyanlända flyktingar, främst från Syrien, Afghanistan och Eritrea. Google translate:

”Undersökningen visar att flyktingarna i genomsnitt har gått i skolan i tio år.
Enligt Dansk Industri [motsvarighet till Svensk Näringsliv] visar siffrorna tydligt att det kan vara svårt att få många av de nya flyktingarna i arbete i Danmark. – Det är definitivt en utmaning när det gäller att få in dessa människor i arbete på den danska arbetsmarknaden. Verkligheten är alltså att deras kompetens inte riktigt mäta sig med vad vi har hört, säger Steen Nielsen, vice vd för DI…De flesta i Syrien slutar studera efter tio år i skolan för att arbete, kanske för att det är svårt för dem att fortsätta. Några av dem behöver pengar, och de kan inte fortsätta sin utbildning, säger Mohamad Joulak.…
De bäst utbildade, de som till exempel har en universitetsexamen, utgör 13%. Dessa har en utbildning som motsvarar en kandidatexamen i Danmark”

Vi ser återigen att flyktingarna är ärliga om sin utbildningsbakgrund när de tillfrågas och att det är västerländska journalister och politiker som ljuger i deras namn. Uppskattning av andel högutbildade där vi har data:

Dansk TV: ca 13 %
Svenska SCB: ca 10 %
Norska SSB: ca 9 %
Turkisk statistik: ca 9 %
SVT: 37 %

Svensk statstelevision kom fram till detta genom att först omdefiniera högutbildad till ”alla med några månaders yrkesutbildning eller koranskola”. Men man vill ju inte vara en ”foliehatt” eller ”konspirationsteoretiker” som hellre tror på statistiska myndigheter än på vad journalister på SVT påstår.”

—————————————

Här skriver Tino Sanandaji om samma sak gällande syriernas utbildningsnivå på sin blogg där han även har med bilder som illustrerar och länkar som styrker det han säger:

http://www.tino.us/2015/10/forskningsstudie-bekraftar-lag-utbildningsniva-bland-syrier-i-turkiet/

—————–

Ännu mer från Tino sanandaji!

Nu utreder regeringen om ännu mer ska tas från biståndsbudgeten för att finansiera den ökade migrationen till Sverige. Det kan komma att handla om en halvering av biståndet, vilket kan få förödande konsekvenser för miljontals av världens fattigaste människor som är beroende av att få denna hjälp.

Här står det om detta på SVT:

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/vad-hander-om-det-svenska-bistandet-halveras

Så här har Tino Sanandaji skrivit på sin Facebook-sida:

“SVT: “Konsekvenserna om det svenska biståndet halveras blir katastrofala i fattiga länder, larmar biståndsorganet Sida. En översikt som SVT Nyheter tagit del av visar att tiotusentals barn kan bli utan skolgång och att flera miljoner människor kan bli utan rent vatten…En halvering av det globala stödet för vatten och sanitet riskerar att leda till att 4,5 miljoner färre får tillgång till rent vatten. Att 4 miljoner färre får tillgång till förbättrad sanitet. Att 3.500 skolor får klara sig utan vatten och sanitetsanläggningar, vilket till exempel kan få följden att flickor med mens inte kan gå i skolan. En halvering av det globala stödet för mödrahälsa riskerar att leda till att 8.000 färre barnmorskor utbildas och att 6.500 barnmorskor blir utan vidareutbildning. 244.800 barn skulle inte kunna vaccineras mot mässling och 156.000 barn skulle inte få behandling mot undernäring…I Sydsudan riskerar tiotusentals människor som flytt striderna att bli utan sin försörjning, och tusentals undernärda barn riskerar att bli utan behandling.”

Förslaget som utreds är bokstavligt talat makabert, en illgärning av historiska proportioner. Det finns givetvis många andra sätt att finansiera flyktinginvandring än att slakta biståndet på det här sättet. Skattesubsidier till media och kultur, presstödet och Public Service budget motsvarar nästan lika mycket. Enhetlig moms skulle dra in tre gånger mer intäkter.”

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *