Europas attityd till migranter hårdnar

Europas välkomnande attityd till migranter och flyktingar håller på att förändras på grund av de stora antalen som hela tiden tar sig in i Europa. Ungern och Kroatien har stängt den fria passagen av sina gränser som de tills helt nyligen tillät och i Tyskland föreslår nu inrikesministeriet drastiska skärpningar i mottagande av migranter och flyktingar. Media framställer dessa förändringar som hårda och omänskliga, men sanningen är att de är nödvändiga.

Text: Tobias Lindberg 2015-09-21

flyktingkrisen-001Den tidigare så välkomnande attityden mot människor som tar sig in i Europa håller på att hårdna. Det var inte mer än ett par veckor sedan som tongångarna från Tyskland var att de skulle ta emot alla som kom och ännu kortare tid sedan Kroatien de med öppna armar skulle släppa in alla som ville in i Europa sedan Ungern hade stängt sin gräns mot Serbien, men det var då, nu verkar allt enligt en artikel [1] i “The Washington Post” vara under snabb förändring. Mängden människor som började ta sig in i Kroatien blev snabbt alldeles för stor och inte ens Tyskland klarar att ta emot den stora mängd människor som anländer varje dag.

Nu har även Kroatien hindrat strömmen av människor genom att stänga av vägarna över sina gränser från Serbien och en risk med detta är att migranter och flyktingar börjar försöka ta sig in i Kroatien utanför vägarna där det än idag finns många odetonerade minor från inbördeskriget på 90-talet.

I Tyskland har inrikesministeriet lagt fram ett nytt lagförslag som om det blir antaget skulle medföra drastiska skärpningar i mottagandet av migranter och flyktingar. Den främsta förändringen av förslaget är att Tyskland kommer att se till att Dublinförordningen följs bättre genom transporter tillbaks migranter och flyktingar till det första europeiska mottagarlandet och att asylsökande som inte har rätt till asyl och de som inte kan styrka sin identitet eller som fuskar med asylansökningarna inte får del av bidrag och snabbare blir deporterade. De hårdare tagen mot de som inte har rätt till asyl kommer att göra att det blir mer resurser över till de som har giltiga asylskäl.

stod-002

Att Tyskland gör dessa förändringar är för att anpassa sig till övriga Europa så att det inte finns så mycket som gör att migranter och flyktingar försöker att söka sig just till Tyskland.

Frågan är nu om detta kommer att göra att Sverige också kommer att förändra sin attityd till och sin hantering av migranter och flyktingar? Om Tyskland gör förändringar som minskar folkströmmarna till Tyskland så kommer det att göra att fler söker sig till Sverige.

Media framställer dessa förändringar som hårda och omänskliga, men på det stora hela är detta bra och nödvändiga förändringar. Trots allt är de allra flesta som tar sig in i Europa inte flyktingar, utan ekonomiska migranter. Som exempel på detta kan nämnas att bara 24,9 % av alla som har sökt asyl i Europa de senaste fem åren har blivit beviljade asyl. [2] Tanken är ändå med de regler vi har idag i Europa att det bara är de som har giltiga asylskäl för att de flyr från saker som krig, svält eller förföljelse som ska få stanna. Alla de andra som tar sig in i Europa, 75,1 % av det totala antalet, flyr inte från något sådant, utan de vill komma till Europa för att de vill ha det bättre. Att bara vilja ha det bättre är inte ett giltigt asylskäl.

Faktum är att Europa inte kan ta emot alla människor i världen som vill ha det bättre. Inte ens hela västvärlden klarar det. I undersökningar har 20–40 % av alla som bor Afrika och Mellanöstern uppgivit att de skulle flytta till västvärlden om de bara hade kunnat, vilket alltså innebär 280–560 miljoner människor bara från Afrika och Mellanöstern. [3] På detta så tillkommer sedan alla fattiga som bor i Asien och i Syd- och Centralamerika. Faktum är att Europa inte ens klarar att ta emot alla de 60 miljoner människor i världen som är flyktingar på riktigt och har giltiga asylskäl. [4] Dessa 60 miljoner flyktingar är spridda över världen, men är av olika anledningar oförmögna att ta sig till Europa eller andra västländer. Att hjälpa flyktingar genom att ge dem asyl i västvärlden är extremt dyrt och ineffektivt. Om de enorma resurser som årligen förbrukas på att ge bara en liten del av alla världens flyktingar asyl i väst istället skulle användas till att bekosta FN:s olika program för att ge mat, vatten, avlopp, grundläggande sjukvård, tak över huvudet och utbildning till barnen till flyktingar på plats i de olika krisområdenas närhet så skulle de räcka till att hjälpa alla världens flyktingar. Som det är nu när det mesta av resurserna äts upp av ett kostsamt asylmottagarsystem så får bara en liten del av världens flyktingar hjälp, medan flertalet inte får tillräckligt med hjälp eller ingen hjälp alls. Dessutom är det med dagens asylsystem, där bara de få flyktingar som lyckas tar sig till västvärlden som får asyl, bara de allra mest privilegierade och kapabla flyktingarna som blir hjälpta, medan majoriteten av världens flyktingar, bland vilka de allra fattigaste och svagaste flyktingarna med störst behov av hjälp finns, blir kvar i krisområdets närhet där de får alldeles för lite eller ingen hjälp.

 

Källor och referenser

[1] https://www.washingtonpost.com/world/croatia-is-the-new-frontline-in-europes-refugee-crisis/2015/09/17/3723efc0-5c93-11e5-8475-781cc9851652_story.html

[2] En genomgång av andelen som fick asyl i EU under perioden 2010-2014 efter att ha prövats i en asylprocess visar att i genomsnitt 30,8 % fick asyl varje år. En genomgång av andelen beviljade asyl av alla som sökte asyl i EU under samma period visar att 24,9 % blev beviljade (485.950 av 1.952.015).

2010 Antal asylansökningar 257.815. Antal prövningar 222.105. Antal beviljade asyl 55.095. Antal beviljade/Antal ansökningar 21,37 %. Antal beviljade/Antal prövningar 24,81 %.
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-11-47_en.pdf

2011 Antal asylansökningar 302.000. Antal prövningar 365.615. Antal beviljade asyl 84.110. Antal beviljade/Antal ansökningar 27,85 %. Antal beviljade/Antal prövningar 23,01 %.
http://www.trf.sll.se/Global/Dokument/Statistik/externa_rapporter/Asylum_in_the_EU27.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-12-96_en.pdf

2012 Antal asylansökningar 331.975. Antal prövningar 268.045. Antal beviljade asyl 71.245. Antal beviljade/Antal ansökningar 21,46 %. Antal beviljade/Antal prövningar 26,58 %.
http://www.trf.sll.se/Global/Dokument/Statistik/externa_rapporter/Asylum_in_the_EU27.pdf

2013 Antal asylansökningar 434.160. Antal prövningar 326.310. Antal beviljade asyl 112.730. Antal beviljade/Antal ansökningar 25,97 %. Antal beviljade/Antal prövningar 34,55 %.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/5181422/3-24032014-AP-EN.PDF/36a73587-7914-4a51-94a4-8e558a086fba

2014 Antal asylansökningar 626.065. Antal prövningar 359.795. Antal beviljade asyl 162.770. Antal beviljade/Antal ansökningar 26,04 %. Antal beviljade/Antal prövningar 45,24 %.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6751779/3-20032015-BP-EN.pdf/35e04263-2db5-4e75-b3d3-6b086b23ef2b

[3] http://www.imi.ox.ac.uk/news/presentation-available-from-gallup-seminar-on-worlds-potential-migrants/gallup_whitepaper_migration-1.pdf

[4] http://www.unhcr.org/5592bd059.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *