Monsanto’s storsäljande bekämpningsmedel Roundup ska märkas “Orsakar troligtvis cancer hos människor”

Kaliforniens myndigheter planerar att märka fyra produkter, varav en är Monsanto’s storsäljare Roundup, världens mest sålda bekämpningsmedel, med orden “Orsakar cancer”. Detta kan leda till att fler stater och även andra länder följer efter med liknande märkning och på sikt även förbud. Detta följer på att FN-organet IARC nyligen ändrade klassificeringen av glyfosat, den verksamma substansen i Roundup, till “Orsakar troligtvis cancer hos människor”. Att märka Roundup med orden “orsakar cancer” är nog förnuftigt då forskning visar att hjälpämnen i Roundup gör bekämpningsmedlet upp till 1000 gånger giftigare än vad den verksamma substansen glyfosat är för sig självt.

Text: Tobias Lindberg 2015-09-10

RoundupOm Kalifornien börjar märka Roundup på detta sätt kan det leda till att även andra produkter som innehåller glyfosat, vilket är den verksamma substansen i Roundup, kommer att märkas med orden “Orsakar cancer”.

Detta kan man läsa om i denna artikel av Anthony Gucciardi från The Natural Society:

http://naturalsociety.com/california-may-soon-label-monsantos-roundup-as-known-to-cause-cancer/

Detta följde på att International Agency for Research on Cancer (IARC) i mars 2015 i ljuset av all ny forskning om glyfosat omklassificerade det till att tillhöra den mer allvarliga grupp 2A, vilket innebär att substansen nu räknas som “Orsakar troligtvis cancer hos människor”. Tidigare fanns glyfosat i grupp 2B som betyder “Orsakar möjligtvis cancer hos människor”.

stod-002

Här kan man läsa om denna omklassificering av glyfosat och om var man riskerar att komma i kontakt med glyfosat:

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

Här kan man läsa IARC:s fulla rapport om glyfosat:

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112-02.pdf

Utöver att glyfosat troligtvis orsakar cancer hos människor så för substansen även med sig flera andra allvarliga hälsomässiga risker och konsekvenser, vilket man kan läsa om i denna artikel i NewsVoice av Kerstin Unger-Salén:

http://newsvoice.se/2015/05/01/miljofragor-handlar-bade-om-den-yttre-miljon-och-om-den-inre-miljon-i-manniskokroppen/

En sak som är viktigt att veta är att många bekämpningsmedel är mycket giftigare än vad den verksamma substansen i sig själv är. Roundup består förutom av glyfosat av många andra kemikalier, varav flera av dessa är så kallade adjuvanter som ökar effekten av den verksamma substansen. I en studie från 2014 har det visat sig att Roundup samt de flesta andra bekämpningsmedel blir många gånger mer giftigt än vad respektive bekämpningsmedels verksamma substans är. Av nio undersökta bekämpningsmedel var åtta av dem upp till 1000 gånger giftigare än sin verksamma substans och Roundup var en av de giftigaste bekämpningsmedel som undersöktes.

http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/179691/

I Sverige användes bara under 2012 hela 720 ton Roundup och man kan hitta glyfosat och spår av glyfosat i luft, vatten, mat och i blodet på människor och djur.

 

Fler texter om Roundup och glyfosat

Här har jag skrivit om Dr. Gilles-Éric Séralini’s berömda studie som visade hur råttor som fick Roundup i födan utvecklade stora tumörer.

http://www.informationskriget.se/2015/07/22/bekampningsmedlet-roundup-orsakar-cancer/

Här är en text jag har skrivit om Roundup med ett väldigt talande filmklipp som visar hur en förespråkare av Roundup som sa att Roundup var så säkert att man kunde dricka det vägrade dricka Roundup när han blev utmanad av reportern att göra det.

http://www.informationskriget.se/2015/09/02/walk-the-talk/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *