Påtvingad jämställdhet

Politiker och media är så övertygade om att män och kvinnor är exakt lika varandra i alla väsentliga avseenden när det kommer till omsorgen om barnen och yrkesval att de anser sig ha rätten att använda statens våldsapparat – skatt och belöning – för att forma beteendet hos de medborgare som avviker från detta. Att forskningen och verkligheten om och om igen bevisar att deras feministiska teorier inte stämmer blundar de för och fortsätter envist efter sin karta trots att den inte stämmer överens med terrängen.

Text: Tobias Lindberg 2014-01-15. Uppdaterad 2015-11-05.

jamstalldhet-001I Trelleborgs kommun var politikerna i början av förra året inte nöjda med medborgarnas uttag av föräldraledighet och kom därför på idén att de ska ta en del av medborgarnas pengar och använda dem för att bestraffa de som inte gör som politikerna vill. Självklart beskriver politikerna och medierna inte detta med dessa ord. Enligt dem är skattepengar aldrig medborgarnas, utan politikernas, att bruka som de önskar och att belöna vissa aldrig samma som att bestraffa de som inget får.

Det som fick politikerna i Trelleborg att vilja överpröva sina medborgares beslut var att dessa inte tog ut föräldraledigheten på det “jämställda” sätt som politikerna ville. Jämställdhet är nämligen enligt politikerna att kvinnor och män som grupp agerar exakt likadant. Det är inte okej att män som grupp väljer lite mer si och kvinnor lite mer så och om så ändå sker så ska det korrigeras av politikerna på lämpligt sätt. Att forskningen visar att det verkligen finns skillnader mellan män och kvinnor som grupper, vilket gör att de generellt väljer olika, är ointressant eftersom politikerna, helt utan stöd i forskningen, “vet” att män och kvinnor är exakt likadana i alla väsentliga avseenden. Ja, att män och kvinnor som grupp ser olika ut, har olika uppbyggnad av kroppen och hjärnan, har olika mycket av hormoner i kroppen och signalsubstanser i hjärnan, har olika roller och förutsättningar i fortplantningen, generellt gör olika livsval, att skillnader mellan pojkar och flickor agerande syns redan på nyfödda bebisar, att alla däggdjur uppvisar könsspecifika egenskaper och beteenden – ja allt detta – är enligt politikerna fullkomligt ointressant. Eventuell förekomst av sådant beror enligt politikerna enbart på att vårt patriarkala samhälle har förvrängt människans sanna fullkomligt könsneutrala natur.

stod-002

Ja, det är lätt att bli irriterad när man ställs inför det tänkesätt som leder till beslut som det politikerna i Trelleborg fattade och när man blir irriterad är det lätt att man blir ironisk. Jag ska försöka vara allvarlig i resten av denna text.

Faktum är att det verkligen finns generella skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till deras livsval och detta beskrivs och bevisas på ett väldigt bra sätt i den norska dokumentära TV-serien “Hjernevask” som sändes 2010 på den norska public service-kanalen NRK. I denna serie på sju avsnitt intervjuas de mest framträdande forskarna inom alla de discipliner som är relevant för frågan om jämställdhet.

Något som serien “Hjernevask” visar väldigt bra i det första avsnittet är att det finns något som kallas “jämställdhetsparadoxen” som innebär att i de allra mest jämställda och välmående samhällena, där män och kvinnor verkligen är fria att välja som de vill, så tenderar män och kvinnor att göra mer “könsstereotypa” val av yrke än i många mindre jämställda och välmående samhällen. Detta kallas för “jämställdhetsparadoxen” eftersom detta går emot de feministiska teorierna om jämställdhet som säger att män och kvinnor kommer att välja mer och mer lika ju mer jämställt samhället är. Verkligheten visar att feministerna har fel i detta.

Faktum är att i de minst jämställda samhällena så är kvinnors och mäns yrkesval som mest “könsstereotypa”, i “mellanjämställda” samhällen så är kvinnors och mäns yrkesval som minst “könssterotypa och i de allra mest jämställda samhällena så tenderar kvinnors och mäns yrkesval återigen bli lite mer “könsstereotypa, men inte lika “könsstereotypa som i de minst jämställda samhällena. Det är detta som forskarna kallar “jämställdhetsparadoxen”. I de minst jämställda samhällena så får kvinnor och män inte välja, utan där tvingas de att syssla med det som sedvänjorna föreskriver för respektive kön. I de “mellanjämställda” samhällena så får kvinnor och män visserligen välja rätt fritt, men tvingas ofta av ekonomiska realiteter och av vilka jobb som finns att välja att ta de jobb de får oavsett om det faktiskt är jobb som de vill jobba med eller inte. I de allra mest jämställda samhällena är kvinnor och män i det närmaste helt fria att välja och de ekonomiska realiteterna är mindre tvingande och valmöjligheterna på arbetsmarknaden är större, vilket sammantaget gör att både kvinnors och mäns val i dessa samhällen mer speglar vad de faktiskt vill jobba med jämfört med i de “mellanjämställda” samhällena. Att det är på detta sätt har mycket att göra med att jämställdheten i ett samhälle oftast samvarierar med den tekniska och ekonomiska utvecklingen.

Det alla måste förstå när det kommer till jämställdhet, och detta är något de är väldigt tydliga med i “Hjernevask”, är att det viktiga inte är att män och kvinnor som grupp väljer likadant, utan det viktiga är att deras generella val värderas lika högt av samhället, att omvårdnad värderas lika högt som teknik. Båda är nämligen lika viktiga, inget samhälle klarar sig utan någon av dem, inget samhälle klarar sig utan män eller kvinnor. På individnivå kan man såklart inte säga något om hur en människa är utifrån dennes kön. Variansen inom varje kön är stor och mellan könen så är överlappningen stor. Precis som det finns män som är väldigt “kvinnliga” och män som hellre jobbar med omvårdnad så finns det kvinnor som är väldigt “manliga” och kvinnor som vill hellre jobbar med tekniska yrken. Det är bra det är så och ett samhälle får aldrig tvinga en individ att välja på ett visst sätt bara för att denne har ett visst kön. På samma sätt får inte ett samhälle tvinga föräldrar att göra val på ett visst sätt bara för att samhället ska bli mer “jämställt”. Finns det orättvisor som uppstår på grund att män och kvinnor väljer olika, t.ex att de tjänar olika mycket pengar eller får olika hög pension, så bör man försöka åtgärda dessa genom att inleda en seriös samhällsdiskussion om problemet och på så sätt förändra saker istället för att med statens våldsapparat – med skatt och belöning som i Trelleborg – tvinga människor att välja på ett visst sätt.

————–

Här är artikeln i Skånskan om beslutet i Trelleborg:

http://www.skanskan.se/article/20140113/TRELLEBORGVELLINGE/140119744/-/jamstallda-foraldrar-belonas-med-pengar

Här står det om “Hjernevask”:

http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hjernevask_(TV-program)

Här är första avsnittet av den utmärkta serien “Hjernevask” på YouTube som jag rekommenderar alla att se (övriga avsnitt går enkelt att söka reda på):

stod-001

6 tankar kring ”Påtvingad jämställdhet

  1. admin Inläggsförfattare

   Fredrik: Jo, jag har också hört att detta är den största anledningen till att mammorna tar ut mest av föräldraledigheten, att de helt enkelt vill ha mest av den. I artikeln du hänvisade till så skylls detta på “djupt inrotade könsroller” och i detta har artikeln med största sannolikhet fel, det mesta peka på att det inte alls är några könsroller som gör att det är så utan helt enkelt att kvinnor generellt i större utsträckning vill ta hand om baren, att det är något medfött och ärftligt. Visst påverkar könsroller kanske lite lite i detta, men det allra mesta verkar komma från arvet, från generna. Se serien “Hjernevask” som jag hänvisade till. /Tobias

   Svara
 1. Åsa S

  Det är ju inte så att familjer vars fäder inte tar ut sina föräldradagar förlorar något på det här. Eftersom män generellt sett tjänar met än kvinnor blir det oftast mest ekonomiskt att kvinnan är föräldraledig till största del. Det nämnda bidraget kanske kan jämna ut glappet lite, så att båda föräldrarna kan jobba under småbarnsåren. Det är sen upp till var och en familj att välja hur de vill göra.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Åsa: Alla förlorar ju på detta. Mer bidrag för att politikerna vill styra det mänskliga beteendet efter någon av dem planerad idealbild av hur föräldraledigheten ska fördelas betyder med skatt eller att skattepengarna till något annat minskar. Bäst vore att staten eller det offentliga inte lade sig i detta med barnomsorg över huvud taget, då skulle familjerna ha mer pengar kvar eftersom de skulle betala mindre i skatt och därmed kunna bestämma mer själva hur de vill leva och göra. Först då, när staten slutar lägga sig i, så är det verkligen upp till varje familj hur de vill göra. /Tobias

   Svara
 2. Stefan Einarsson

  Det första Hjernevask-avsnittet var hyfsat intressant. Han uppställning var i princip att låta norska akademiska genus-ideologer uttala sig, för att sedan mottalas av lite tyngre forskare.

  Jørgen Lorentzon och Cathrine Egeland tycks vara relativt vilseledda typer. Jag googlade lite på dem, och Lorentzon är i princip en Litteraturvetare, och Egelands utbildningsbakgrund är som Filosof [sic!], med inriktning på väldigt mjukvetenskapliga “genus-studier”.

  Det är inte särskilt implausibelt att utgå från att sociala beteenden och mönster, är formade genom en kombination av arv och miljö. Lorentzon och Egelands forskning är snarare den som är “gammaldags”, och till synes så gott som pseudovetenskaplig, då den tar som nollhypotes att biologi INTE spelar roll, och därutöver behandlar motsägande vetenskaplig forskning som “trams och hittepå”. (Liknande beteende brukar man springa på inom Anti-vaccinationsrörelsen.)

  Misstaget jag tycker du verkar göra, Tobias, är att du verkar förutsätta att en vetenskaplig sannolikhetsgrund för biologiska könsskillnader, på något sätt är en självklar legitimering av din egna Anarko-Libertarianska ståndpunkt.

  Nu vet jag inte om till vilken grad politikerna i Trelleborg, (eller någon annanstans), är influerade av Norska Pseudo-akademiker, eller svenska motsvarigheter. Det är möjligt att sådana antivetenskapliga slags teorier motiverar politiska beslut, inte helt olikt hur en del kommuner kan låta sig styras av likaså pseudovetenskapliga teorier om “elöverkänslighet” i sina beslut.

  Medan pseudoakademisk forskning som avfärdar biologiska faktorer hos kön när det kommer till beteende, nog är en ganska dålig grund att stå på när det gäller politiska beslut om föräldraledighet; så finns det nog å andra sidan lite mer eventuell stabilare sociologiska undersökningar som i en del fall visar en del mer positiva aspekter av insatser såsom könskvotering, eller möjligtvis justerande av statliga incitament när det gäller “pappaledighet”. Sådana saker är snarare bra exempel på statliga insatser som till och med jag kan vara ideologiskt och intuitivt tveksam till, även om det i slutändan visar sig göra bra saker för samhället.

  Jag får en stark känsla att det handlar väldigt mycket mer om den ideologiska skillnaden på synen på hur bra det egentligen är att staten lägger sig i, rent allmänt. En anarkist/libertarian kan enkelt antas att sociala förändringsinsatser i sig är generellt av ondo; medan Trelleborgs agerande förmodligen reflekterar en mer socialistisk “state-ist” agenda.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Tack för kommentaren, Stefan!

   Först vill jag bara säga att jag inte tycker det är typiskt för anti-vaccinrörelsen att bara avfärda motsägande forskning utan argument eller stöd i forskning. Visst finns det en del inom anti-vaccinrörelsen som beter sig så, men jag anser inte att det är typiskt.

   Ja, jag är till stor del emot att staten ska försöka forma människor, något jag inte anser är statens uppgift, men sedan är jag inte heller så säker på könskvotering och pappamånader verkligen har lett till någon förbättring.

   Sedan undrar jag lite vad du menade med detta:

   “Misstaget jag tycker du verkar göra, Tobias, är att du verkar förutsätta att en vetenskaplig sannolikhetsgrund för biologiska könsskillnader, på något sätt är en självklar legitimering av din egna Anarko-Libertarianska ståndpunkt.”

   Kan du utveckla detta en aning?

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *