Droga gärna barnen, men inte gorillorna!

Text: Tobias Lindberg 2014-08-04. Uppdaterad 2015-07-25.

psykofarmaka-till-gorillor-pa-zoo-001I ett intressant reportage från Infowars belyses paradoxen att när psykofarmaka, som ursprungligen utvecklades genom tester på djur för att kunna användas på människor, nu har börjar användas på djur på zoo för att de bättre ska stå ut med sitt liv i fångenskap så framställs användandet av dessa droger plötsligt som något fult. Faktum är att det är så oacceptabelt att ge psykofarmaka till djuren att djurparkerna inte ens vill erkänna att de gör det.

Något som däremot inte anses vara ett dugg fult är att människor drogas med samma psykofarmaka. Inte ens att dessa droger används på barn är något som det hymlas med. Tänk bara på all medicinering av alla de som är deprimerade eller som har diagnostiserats med något av alla de olika autismspektrumtillstånd som finns. Vi har som samhälle kommit till den paradoxala punkt där det anses fult att droga djur för att de ska kunna stå ut med ofrihet och ouppfyllda behov, samtidigt som det är helt okej att av samma anledningar droga människor.

Det är inte svårt att tänka sig att problemet egentligen kanske är samma för oss människor som med gorillorna och isbjörnarna på djurparkerna, att vi inte är “skapta” för att leva de liv vi lever, med alla de av det moderna samhällets påtvingade krav och begränsningar som kommer av alla “måsten” som vi är omgärdade av, som skola, pengar, arbetsmarknad, karriär och teknik, utan att vi kanske är skapta för att leva mer meningsfulla och fria liv och att det är därför så många idag är “tvungna” att ta psykofarmaka för att stå ut? Precis som djuren på zoo är vi människor också instängda, fast i mentala burar som samhällssystemet har byggt omkring oss.

stod-002

Det är en stor skam för vårt samhälle att det är accepterat att ge samma psykofarmaka som det anses vara fel att ge till djur i bur till alla de barn som inte klarar av att vara instängda i den bur som skolsystemet utgör!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *