Att minska jordens befolkning med vaccin

vaccine-africa-women-001I den viktiga artikeln “Worldwide humanitarian vaccination projects are for depopulation” som NaturalNews skrev för knappt ett år sedan så förklaras det hur en del av de stora vaccinationskampanjerna som pågår i världen, bland annat några som stöds av The Bill and Melinda Gates Foundation, verkar vara inriktade på att minska världens befolkning snarare än att rädda människor från sjukdomar. Ser man till den faktiska effekten av kampanjerna och vad vissa av deras företrädare säger och gör så verkar det faktiskt som om det är det verkliga syftet. Kampanjerna säljs dock officiellt in till världen med argument om att de är för mänsklighetens och de vaccinerade individernas bästa.

Bill Gates själv nämnde för några år sedan under en uppmärksammad föreläsning att strategisk användning av vacciner kan hjälpa till att minska världens befolkning med 15%. Beskyddare kom snabbt till hans försvar och sa att det inte var så han menade, men sanningen är nog att han råkade försäga sig. Även de bästa begår ibland grova misstag.

Förutom detta med att vaccinationskampanjerna kanske används för depopulation så är det väldigt bra förklarat i artikeln hur poliovaccinationerna paradoxalt nog ökar antalet förlamningar i världen genom det som kallas vaccine-associated polio paralysis (VAPP) och acute flaccid paralysis (AFP). Alltså att polioutbrott uppstår på grund av vaccineringarna. Dessa vaccinorsakade polioutbrott skadar och dödar dessutom många fler människor än vad polioutbrott gjorde i dessa länder precis innan vaccinkampanjerna infördes.

Vidare tar artikeln upp lite om de högst uppseendeväckande och skrämmande fallen då humant koriongonadotropin (human chorionic gonadotropin, hCG, på engelska) har hittats i vacciner runt omkring i världen som har ingått i vaccinkampanjer där vaccinerna bara har givits till kvinnor i fertil ålder. Det är bara fertila kvinnor som drabbas negativt av att hCG finns i vaccinet eftersom det gör att antikroppar mot hCG kan bildas i kvinnans kropp, vilket om det sker får effekten att en kvinna inte kan bli gravid eller om hon redan är gravid att graviditeten avslutas genom att kroppen aborterar fostret. Att hCG har funnits i vaccinerna har inte varit känt för de kvinnor som har blivit vaccinerade, utan det har blivit avslöjat av utomstående som har fattat misstanke mot kampanjerna.

En sak som jag tycker är synd är att även en så bra sida som NaturalNews bortser från det faktum att polioutbrott sannolikt inte ens beror på infektion av ett virus, utan istället beror på förgiftning, framförallt av bekämpningsmedel. Om ni vill så kan ni kan läsa om detta här:

http://www.informationskriget.se/2015/04/22/hur-iden-om-vacciner-saldes-till-folket/

Man kan dock inte alltid få allt och detta är hur som helst en väldigt bra artikel av NaturalNews.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *