Ska “känsliga individer” vaccineras?

Alla har vi hört det, argumentet från vaccinförespråkare att vi måste vaccinera oss för de svagas och känsligas skull. För de med underliggande sjukdomar skull, eftersom de inte kan vaccineras, så måste vi andra vaccinera oss så att de blir skyddade genom den så kallade “flockimmuniteten”. Fast stämmer verkligen detta argument?

Text: Tobias Lindberg 2014-06-02. Uppdaterad 2016-09-13.

bor-vi-verkligen-vaccinera-oss-for-de-svagas-skull-vaccinspruta-010-fb-anpassad

Ibland när jag förklarar för vaccinförespråkare att friska välnärda människor inte behöver vaccinera sig eftersom kroppen och immunförsvaret är tillräckligt starkt i sig självt för att klara av sjukdomarna, så får jag ofta höra att alla människor måste vaccinera sig för de “känsliga individernas” skull, alltså alla de som av olika orsaker har ett försvagat immunförsvar och alla de med olika underliggande sjukdomstillstånd, eftersom dessa drabbas så hårt om de skulle bli sjuka. Om vi alla vaccinerar oss blir sannolikheten att de med försvagat immunförsvar utsätts för sjukdomen mindre menar de. Vidare säger vaccinförespråkare ofta att man aldrig i förväg kan veta vilka samtliga av dessa “känsliga individer” är och därför måste alla människor vaccineras för att alla dessa ska nås. Slutligen så tar vaccinförespråkare också ofta upp detta om alla de som är för svaga för att ta vaccin eller som inte tål vaccin, att det är för deras skull som alla andra måste vaccineras så att den så kallade “flockimmuniteten” skyddar dem.

Frågan är dock om detta som vaccinförespråkarna säger verkligen stämmer?

Helt korrekt är att “känsliga individer” oftast drabbas hårdare om de blir sjuka. Det som är harmlöst för friska och välnärda människor blir ofta ett stort problem för dem. Mässlingen är en rätt mild sjukdom för en frisk människa, men kan vara dödlig för de som har nedsatt immunförsvar på grund av något underliggande sjukdomstillstånd eller på grund av svält. Att dessa “känsliga individer” drabbas hårdare av sjukdomar innebär dock inte att de för den skull bör vaccineras.

stod-donera-swish-012

Lika sant som att de drabbas hårdare än andra av en sjukdom är nämligen också att de drabbas hårdare än andra av vaccinerna. Faktum är att många av dessa “känsliga individer” är just de som blir sjuka, skadade eller dör av biverkningar från vacciner. Deras hälsa och immunförsvar som är för svagt för att klara sjukdomar är nämligen även för svagt för att klara av påfrestningen som kommer av att få massor av skadliga kemikalier och kroppsfrämmande cellrester insprutat med en spruta rakt in i kroppen förbi alla de naturliga skyddsbarriärerna.

Antagligen är det så att hela detta argument om “känsliga individer” som vaccinförespråkare använder borde vändas runt åt andra hållet, att samhället helt borde sluta vaccinera just för att skydda de där “känsliga individerna” eftersom man inte alltid vet vilka de är. Vaccinerar man alla så kommer man ibland råka vaccinera någon av dessa “känsliga individer” som absolut inte borde bli vaccinerade.

Att de friska och välnärda egentligen inte behöver vaccineras är nog till och med många vaccinmotståndare på det klara med, men tänker man igenom vaccinförespråkarnas argument en aning så inser man snabbt att det nog faktiskt är ännu viktigare att de allra känsligaste inte blir vaccinerade.

Slutligen bör det tragiska faktumet nämnas att många av de “känsliga individer” som inte klarar de sjukdomar som man kan vaccinera mot, som t.ex. mässlingen, påssjuka eller tuberkulos, oftast faktiskt är så “svaga” att om de lyckad undgå att bli sjuk av någon av dessa sjukdomar så blir de ändå sjuka av någon vanlig enkel sjukdom istället, som det inte går att vaccinera sig mot, som sedan ger komplikationer som i sin tur kan leda till skador och/eller död. Det kan vara en enkel förkylning som utvecklas till lunginflammation för att immunförsvaret inte kan hantera förkylningen. Skulle en sådan individ ha blivit vaccinerad så skulle hälsan och immunförsvaret sannolikt ha varit ännu svagare och då skulle förkylningen och lunginflammationen varit ännu värre. Så hur man än vänder på det så finns det inga fördelar med vacciner för dessa så kallade “känsliga individer”, precis som att det inte finns några fördelar med vacciner för friska och välnärda människor.

Man hjälper inte dessa “känsliga individer” genom att vaccinera dem, utan genom att bota deras underliggande sjukdomstillstånd om det går, genom att förstärka deras hälsa så gott det går eller genom att få stopp på den svält som har gjort dem undernärda. Man skyddar människor bäst genom att se till att alla får näringsriktig föda, rent vatten, bra avloppssystem samt genom att stoppa spridandet av skadliga bekämpningsmedel och andra gifter i miljön, inte genom att spruta in skadliga kemikalier och kroppsfrämmande cellrester i deras blodomlopp.

Det slutliga svaret på denna fråga är alltså att vi faktiskt bör sluta att vaccinera just för de svaga och känsliga individernas skull, alltså helt tvärt emot vad etablissemanget och läkemedelsindustrin säger.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *