Lögnmedia om Motståndsrörelsens demonstration

Efter Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Stockholm den 12 november hade lögnmedierna bråda dagar med arbetet att förvränga för folket vad som verkligen skedde under den tillståndsgivna och lagenligt genomförda tillställningen. Värst denna gång var Expressen, vars lögnaktiga artiklar och reportage behandlas i denna text.

Text: Tobias Lindberg 2016-11-18

lognmedia-om-motstandsrorelsens-demonstration-001

De flesta mainstreammedier förvrängde och ljög om Nordiska Motståndsrörelsens demonstration i lördags för att framställa rörelsen i dålig dager, men värst av alla verkade Expressen ha varit och därför ska denna text gå igenom en del av det som Expressen har skrivit och sagt i texter och filmklipp dagarna efter demonstrationen. Speciellt är det innehållet i denna och denna artikel samt i detta filmklipp som behandlas.

I Expressen-artikelarna står det att det flera gånger blev våldsamt när motdemonstranter försökte angripa Motståndsrörelsen och när Motståndsrörelsen försökte angripa polisen. Hela tiden framställs det på detta sätt, att motdemonstranterna angriper Motståndsrörelsen, medan det är Motståndsrörelsen som angriper polisen. Logiken är att det inte är fel att angripa Motståndsrörelsen och alltså är motdemonstranterna inte så dåliga och de som angriper polisen är såklart Motståndsrörelsen.

stod-donera-swish-012

Sanningen var dock helt tvärt om, att det var motdemonstranterna som angrep polisen och att Motståndsrörelsen inte angrep någon.

Det var motdemonstranterna som försökte ta sig igenom polisens avspärrningar och vid dessa tillfällen angreps ofta polisen. Som bevis för detta finns det massvis av bilder och filmklipp på nätet för den vill undersöka hur det verkligen var. Dessa bilder och filmklipp visar hur motdemonstranterna kastar snöbollar, iskockor, knallskott, bengaliska eldar och andra saker mot, i närheten av och på poliserna, hur de försöker ta sig igenom avspärrningar och hur de puttar på och bråkar med poliser. Motdemonstranterna kastade aldrig några knallskott mot någon i Motståndsrörelsens demonstration eftersom de var alldeles för långt borta, utan alla knallskott och bengaliska eldar de kastade hamnade invid poliserna.

Att det var motdemonstranter som stod för våldet bekräftades dessutom redan under lördagen av polisens insatsledare Anders Bjärgård i senaste avsnittet av SVT-programmet “Veckans brott” där de första 13 minuterna av programmet som man kan se på spelaren här nedanför handlade om Nordiska motståndsrörelsens demonstration.

En backup av filmklippet finns här.

Vad jag vet angrep ingen ur Motståndsrörelsen polisen innan, under eller efter lördagens demonstration. Det finns vad jag vet inga bilder eller filmklipp som visar att Motståndsrörelsen angriper polisen och om man tänker lite på saken så finns det inte heller någon anledning till att Motståndsrörelsen skulle vilja bråka med polisen, då de faktiskt hade tillstånd att demonstrera den här dagen. Varför skulle de försöka angripa polisen? Att angripa polisen skulle bara förstöra den egna demonstrationen och ge mainstreammedierna och andra motståndare vatten på kvarnen. Det enda som finns att hitta är bilder och filmklipp som visserligen kanske ser lite vilda och kaotiska ut, men som om man tittar på dem noga bara visar hur personer ur Motståndsrörelsen blir angripna av polisen.

Detta, att polisen angrep Motståndsrörelsens aktivister, hände vid några tillfällen efter att motdemonstranter hade lyckats ta sig igenom polisens avspärrningar och när Motståndsrörelsens aktivister, en del med kravallsköldar, omgrupperade till dessa ställen för att möta hotet. Detta gillade inte polisen och flera gånger föranledde aktivisternas mötande av motdemonstranternas attacker att polisen började attackera aktivisterna. Detta trots att rätten att försvar sig är en grundlagsskyddad rättighet.

Det man ser på de bilder och filmklipp som finns att se är alltså bara Motståndsrörelsens aktivister som springer fram mot en plats där motdemonstranter hotar och att poliserna rusar fram mot aktivisterna och börjar slå på deras sköldar, kroppar och huvuden. Inte vid något tillfälle attackerades polisen av Motståndsrörelsen i lördags. Jag har i varje fall inte sett ett enda bevis för att något sådant skulle ha skett och om någon vet om något filmklipp eller något annat bevis som visar på motsatsen så får denne gärna lämna en kommentar med en länk till bevis eller förmedla beviset på något annat sätt.

Här är ett filmklipp från Fria tider som på ett bra sätt illustrerar det som beskrivits, att Motståndsrörelsen bara reagerar på hotet från motdemonstranter som trängt sig igenom avspärrningar, att detta provocerar poliser som slår några slag med batongen och att de som i verkligheten attackera polisen är motdemonstranterna.

En backup av filmklippet finns här.

I ovanstående filmklipp utdelades bara något enstaka slag från en polis för att Motståndsrörelsen stod framför dem med sina sköldar, vilket inte är så mycket att orda om, medan det vid andra tillfällen, som filmklippet här nedanför visar, kunde vara väldigt mycket mer vildsint med en oförsvarligt stor våldsanvändning från polisens sida, där till och med hårda avsiktliga slag med batongerna i huvudet på Motståndsrörelsens aktivister förekom.

Slag med en fjäderbatong i bakhuvudet på en människa kan vara dödande eller ge allvarliga skador. Samma följd kan det bli av fallskadorna när någon som står upp blir slagen medvetslös.

I filmklippet här nedanför finns delar av förloppet i slowmotion och då ser man tydligt att polisens båda batongslag i aktivistens bakhuvud var avsiktliga. Det är lätt att förstå hur illa det kunde ha gått för när den slagne föll medvetslös och slog in huvudet hårt i kakelväggen.

Polis får egentligen bara slå med batong mot kroppens mjukdelar, som överarmar och lår, det är förbjudet att slå mot huvudet på någon. Så det finns inget sätt att försvara denne polismans agerande och vad jag vet så har Motståndsrörelsen lämnat in en anmälan mot denna polisman.

I en av artiklarna nämner Expressen det under lördagen var hundra personer omhändertogs eller avlägsnades och att nio greps, att det bland dessa fanns både folk ur Motståndsrörelsen och motdemonstranterna och att polisen inte vill uttala sig om hur många av de gripna som tillhör respektive grupp. Genom att klumpa ihop uppgifterna på detta sätt så får Expressen det att verka som att båda sidorna har betett sig lika illa och därför blivit gripna.

Faktum är dock att i nuläget finns några rapporter eller något som tyder på att någon av deltagarna i Motståndsrörelsen demonstration finns bland de som greps och att de bara utgjorde en handfull av de som omhändertogs eller avlägsnades. Alla nio som greps och den absoluta majoriteten av alla som omhändertogs eller avlägsnades var alltså motdemonstranter. Bland de från Motståndsrörelsen som omhändertogs och fördes iväg till annan plats så var samtliga aktivister som hade försökt försvara demonstrationen mot motdemonstranter som hade brutit igenom polisens avspärrningar.

Utöver dessa förvrängningar i artikeltexterna så har Expressen fullkomligt fyllt rubriker, ingresser och bildtexter, allt sådant som i de flesta fall är det enda som folk tar sig tid att ögna igenom, med uppseendeväckande antydningar och förvrängningar.

stod-donera-swish-012

En av rubrikerna säger till exempel att ett tiotal poliser skadades vid “nazistdemonstrationen”. Sanningen är dock att många av poliserna skadades när de hade med motdemonstranter att göra och att eventuellt övriga som ådrog sig skador gjorde det när de slog på Motståndsrörelsens aktivister som bara försökte skydda sig mot slagen. Bland annat nämns det i vissa medier att en polis fick en sköld i ansiktet och skadade en tand. När det går vilt till och någon försöker att försvara sig så kan en sköld råka träffa angriparen i ansiktet. Ingen av skadorna kommer från att någon polis blev attackerad av Motståndsrörelsen.

Under en bild i den ena artikelns bildspel står det att hundra personer omhändertogs eller avlägsnades och att nio greps. Bilden visar poliser som använder pepparsprej på Motståndsrörelsens aktivister och antyder alltså, utan att Expressen behöver ljuga rakt ut, att några eller samtliga av de gripna tillhör Motståndsrörelsen.

lognmedia-om-motstandsrorelsens-demonstration-011

Under en annan bild i samma artikels bildspel står det att motdemonstranterna attackerade “nazister” och att Motståndsrörelsen attackerade polisen. Detta är en ren lögn. Som nämnt högre upp i denna text så var det motdemonstranterna som attackerade polisen. Vad skulle Motståndsrörelsen ha för intresse av att attackera polisen på sin egen tillståndsgivna tillställning?

lognmedia-om-motstandsrorelsens-demonstration-012

Under en tredje bild i den andra artikelns bildspel står det att lösa föremål, snö, is, knallskott och rökfacklor har kastats, medan bilden visar poliser som har omhändertagit två personer från Motståndsrörelsen, vilket felaktigt får läsarna att anta att det är Motståndsrörelsen som har kastat dessa saker.

lognmedia-om-motstandsrorelsens-demonstration-013

En fjärde bild i den andra artikelns bildspel säger att 500 personer hade anslutit till Motståndsrörelsens demonstration samtidigt som den visar en person som befinner sig upp och ned över ett kravallstaket medan poliser håller på att dra honom över staketet. Även här får detta läsaren att tro att de är en av deltagarna i Motståndsrörelsens demonstration som polisen hanterar, trots att detta uppenbart sker vid avspärrningen och att alla som står utanför den som man kan se på bilden är motdemonstranter.

lognmedia-om-motstandsrorelsens-demonstration-014

Tittar man på Google Maps så ser man att det är långt mellan Mynttorget där demonstrationen hölls till staketet där motdemonstranten dras över. Sträckan är ungefär 85 meter.

expressen-bild-motdemonstrant-staket-003-plats-google-maps

I filmklippet från Fria tider som fanns högre upp i texten syns det också tydligt att det är motdemonstranterna som kastar knallskotten och de bengaliska eldarna från samma korsning där bilden av motdemonstranten som som lyfts över staketet är tagen.

En femte bild i den andra artikelns bildspel och filmklippet säger att Motståndsrörelsens demonstration direkt när den kom till Mynttorget omgrupperade in på en sidogata och började skrika slagord. I denna beskrivning utelämnas helt orsaken till att omgrupperingen skedde, vilket var för att skydda demonstrationen mot motdemonstranter som hade lyckats bryta igenom polisens avspärrningar. Nämns inte detta så framstår Motståndsrörelsen som helt irrationell och oberäknelig, vilket såklart är vad Expressen eftersträvar med sitt sätt att formulera budskapet.

lognmedia-om-motstandsrorelsens-demonstration-015

I filmklippet säger berättarrösten direkt efter att den hade nämnt att Motståndsrörelsen hade omgrupperat in på en sidogata att det hördes smällar från gatan. Inget nämns om att det var motdemonstranter på gatan och att det var dessa som kastade knallskott, vilket gör att tittarna tror att det var Motståndsrörelsen som gjorde detta.

Detta var vad som skedde i lördags och när man som jag hade gått med i demonstrationen och i efterhand noggrant gått igenom det mesta av rapporteringen så slås man av hur mycket de flesta mainstreammedier förvränger och ljuger om vad som skedde. Och värst av alla var Expressen.

Ytterligare en insikt som jag kan förmedla till alla aldrig har närvarat vid en tillställning som anordnades av Nordiska motståndsrörelsen är att polismakten inte accepterar att en organisation på ett lagligt, organiserat och kompromisslöst sätt försvarar sig själv mot attacker och orättfärdiga ingripanden, även fast alla människor har en grundlagsskyddad nödvärnsrätt. Att Motståndsrörelsen sköter sitt eget försvar får verkligen polismakten att se rött.

Referenser

http://www.expressen.se/nyheter/tiotal-poliser-skadade-vid-nazistdemonstration/

http://archive.is/0NX3C

http://www.expressen.se/nyheter/stor-polisinsats-vid-nazistdemonstration/

http://archive.is/Q1ZtJ

http://www.expressen.se/tv/nyheter/flera-gripna-vid-nazistdemonstration/

https://vid.me/VRuS

https://youtu.be/sOTuQEzJiq4

http://y.cdn-expressen.se/images/91/67/9167f1ff6f72482dad87c400ea5915ea/16×9/[email protected]

https://minfil.org/74a2q7b9be/expressen-bild-motdemonstrant-staket-001.jpg

https://www.google.se/maps/@59.3258185,18.0688666,3a,75y,182.92h,105.1t/data=!3m10!1e1!3m8!1saiySQbRG3z60vBEWfy9KZw!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DaiySQbRG3z60vBEWfy9KZw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D243.39757%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i49

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/11/12/smallare-och-snobollar-motte-nazistdemonstration-i-stockholm

http://archive.is/dIhdr

11 tankar kring ”Lögnmedia om Motståndsrörelsens demonstration

 1. MrWily

  Det var en underbar dag, en episk marsch och storslagna tal.

  Att det var expressen som stod för de grövsta lögnerna var föga förvånande. De flesta svenskar lever tyvärr fortfarande i den judiska versionen av verkligheten, men detta kommer strax att förändras. I takt med att Motståndsrörelsen når ut med sitt budskap så kommer folks frustration över landets nuvarande tillstånd, att leda till en revolutionär förändring för vår nation. Vi kommer att ta tillbaka makten från de främmande krafter som nu håller oss förslavade, både ekonomiskt och politiskt. Vi kommer att skicka hem alla parasiter som suger ut välfärden ur folket och lämnar svensk ungdom utan en framtid. Och vi kommer att gentiskt säkra en framtid för det nordiska folket och nordiska barn.

  Tack för en bra artikel!

  Svara
 2. Stefan Einarsson

  Vad exakt ger er rätten att anta att ni för talan för de som delar utseende eller genuppsättningsbredd med er?

  Det är lite som när Feminister hävdar att de för alla kvinnors talan, och automatiskt utgår från att de som inte följer deras linje är “Könsförrädare”.

  Ni utgår från att folket äger individen. Att individen tillhör den här godtyckliga genuppsättningen; och att nationalsocialister äger “naturlig bestämmanderätt” över detta “folk”.

  Javisst kan ni ha er romantiska rasideologi och ha en separatistisk enklav där de som också tycker som ni kan hänga.

  Men ni har fan ingen rätt att påtvinga, och tvångsförvärva de som inte är med på er ideologi. Ni har ingen rätt att ta dessa kollektivistiska beslut åt vita människor som inte håller med er; och er subjektiva rasbiologiska ger er egentligen inte heller just de som har en “nationalsocialistisk” värdegrund, något slags magisk förvaltarrätt till det geografiska landområde ni anser “norden” vara.

  Ni inser förmodligen att ni aldrig kommer få med alla som ni rasbiologiskt bedömer som “icke-repatrieringsbara” med på er ideologi, utan att ni kommer behöva förlita er på en högt ideologiskt motiverad och handlingskraftig minoritet, för att ni ska kunna komma till en maktposition; för att ni senare ska kunna förkunna för alla oss andra, vita samt icke-vita, hur det ligger till.

  En individ äger sig själv. Inte någon stat. Inte något kollektiv. Inte någon arbetarklass. Och INTE något folk. Det är inte förhandlingsbart.
  Att ni “tycker” så, är helt ovidkommande. Er ideologi har inte någon rätt att bestämma åt oss andra.

  Att ni vill tvinga detta på andra, tvinga er rasbiologiska syn av människan som i första hand en beståndsdel i ett kollektiv som är viktigare än de själva är vad som gör er till skurkar. Inte något slags förljugen satirbild av en Hollywood-nazist, eller vänsterextremisters självgoda skällord.

  Det är inte rasismen som gör er onda. Det är den individförnekande kollektivismen, uttryckt i det vidrigaste tribalistiska “vi-mot-dem”-impulsen, som betraktar människor som ett slags trädgårdsplantor som ska botaniseras, vare sig de vill det eller ej.

  Jag kommer aldrig göra misstaget att kalla er “nazister”, utan vad ni är… etniska kollektivister, nationalsocialister.

  Kollektivism är ondska. Och då ni så uppenbarligen upplever att ni finner er i en desperat kamp mot klockan, där “rasen står under existensiellt hot”, och då ingenting i er retorik ger sken av att ni inte skulle kunna tänka er att “inga medel ska skys för folkets överlevnad”, och att “ingenting, INGENTING är viktigare än folket”, så är det ganska svart på vitt vad ni är kapabla till. Vad som helst, i princip.

  Era motståndare underskattar er fullständigt. De agerar på sin egen fantasibild av vad ni är; inte vad ni själva uttalat faktiskt är. De underskattar er; de tror att bara att skrika “rasist! Nazist!” gör ens den minsta inverkan. De har ingen ANING om just varför ni är farliga. De har ingen aning om hur ni ska bemötas.

  De behöver läsa på.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   För det första vet jag inte riktigt vad du menar med ni. Jag är nationalist. Jag är för alla de former av nationalistiska krafter som är en positiv kraft för vårt folk och jag försöker att samarbeta på bästa och effektivaste sätt med dem alla.

   För det andra. Jag och andra inom den nationalistiska rörelsen tvingar inte på andra våra åsikter. Vi arbetar med att sprida våra idéer till andra så att vi till slut blir tillräckligt många och starka så att vi kan förändra.

   För det tredje. Du använder högtravande ord om ondska och kollektivism, men jag ser dig aldrig vräka ur dig dessa ord mot det nuvarande systemet som är minst lika kollektivistiskt och toppstyrt som det som många nationalister förespråkar. Som jag ser det så är förbättringarna med de olika nationalistiska ideologierna större än eventuella försämringar. Visst är inte allt perfekt, men det är det inte i dagens samhälle heller.

   För det fjärde så är det ingen ondska att skydda sitt eget område där vårt folk har levt i tusentals år. Så har människan gjort i alla tider. Du säger att vi nationalister inte har någon rätt att tala för alla, men man kan lika gärna vända på det och säga att folk som tycker som du inte har någon rätt att ge bort vårt land åt andra och på så sätt förstöra för hela vårt folk. Att stoppa invasionen av främlingar och att på ett så humant sätt som möjligt repatriera de flesta av de som inte hör hemma här är ingenting konstigt eller omoraliskt. Hade något annat folkslag, kanske ett litet djungelfolk någonstans i Sydamerika blivit utsatt på samma sätt så hade det låtit helt annorlunda från dig och dina likar. Det vet jag. Då hade ni skrikit er hesa om folkmord och liknande.

   För det femte så är jag för frihet och humanism, men samtidigt så vet jag att om ett samhälle ska vara präglat av det så krävs att det domineras av européer. Om européerna blir en allt för liten minoritet så kommer vårt sätt att organisera samhällen att krossas och våra fri- och rättigheter att försvinna. Jag är för frihet, men samtidigt är jag realist nog att förstå att vi måste upprätthålla gränser mot andra folk för att kunna bevara vårt sätt att leva, våra idéer och vår humanism inom vårt samhälle. Det är bara att se på världen. Nästan alla stora landvinningar såväl tekniska som sociala kommer från europeiska och/eller vita folkslag. Idéer om demokrati, kvinnors rättigheter, förbud för slaveri och annat liknande skulle aldrig bestå om vi tillåter oss själva att bli minoriteter i våra egna samhällen.

   Svara
 3. Stefan Einarsson

  Okej.
  Med “ni” menar jag Nationalsocialister – utifrån vad som står i Nordiska Motståndsrörelsens partiprogram, samt det jag snappat upp av Red Ice, och David Duke. Ni = Nationalsocialister, där inte någon som endast identifierar som Nationalist ingår, förutom till vilken grad den personen är med på vad som finns i det programmet.

  Om du kan tänka dig titta på feministisk retorik, och se igenom de eventuella floskler om jämlikhet, och identifiera det som ett “dold” kvinnoöverlägsenhetsideologi… så kan samma sak appliceras på Nationalsocialisterna. Allting i retoriken gör gällande att Folket är prioritering ett, eventuell frihet, humanism och demokrati går i andra hand.
  Så, retoriken om fredliga medel tas med en nypa salt; särskilt så som programmet pratar om Hitlers tyskland som ett relativt ädelt försök att slå vakt om det Germaniska folket, som ondskefullt krossades av de allierade. Ja, de allierade var inte heller några änglar. Men att det bara är fredligt budskap på agendan, när all retorik pratar om den desperata situation “folket” befinner sig i, så är beväpnad kamp en verklighet att ta på riktigt allvar.

  Angående det moraliska med repatriering. Där kommer just den kollektiva “ondskan” in. NMR pratar om att fastställa sådant med genetiska analyser, om du har de “rätta generna” att få vara kvar, gällande för människor (med vissa undantag), bosatta i Sverige efter 1975. Det innebär att man inte bara har tänkt tömma migrationsanstalterna, och de som kommit nyligen; utan att det ska “på humanast möjliga sätt” screen:a folk genetiskt för att avgöra vilka människor som under en 40-årsperiod skapat sig ett ordentligt liv och deltagit i samhället, ska få sitt liv förstört, bli ombedda att “på humanast möjligast sätt” ta sitt pick och pack och ledas utanför rikets gränser.
  Du VET lika väl som jag, att om man är tvungan att specifiera “på humanast möjliga sätt”, så är det nåt groteskt man vill släta över.
  Desss människor, när nationalsocislisterna får makten, kommer att leva i fullständig fasa inför deras ankommande öde, vissa kommer försöka undvika repatriering, speciella “raspolis-styrkor” kommer att behövas för att ta hand om de som inte går utan protest. Dödsfall kommer inträffa.
  Tänk dig då vilket förtroende dessa “oönskade” människor har för den staten,

  Föreställ dig nu vilket förtroende du själv har för den statsapparat du lever under. Tänk dig sen att någon statlig aktör får för dig att göra NÅGONTING med din familj, där de passar på att nogrannt ha med att de ska göra vad det nu än är “på humanast möjliga sätt”, så kan du dig fan på att du vill sträcka dig efter geväret. Inte fan kommet du känna “humanast möjliga sätt”, ptja det låter ju i så fall moraliskt och chill, särskilt från de som har makten.

  Det ENDA man har att säga om såna saker är att, eftersom VÅR stat kommer baseras på “folkgemenskap” så kommer allting vara bättre, korruptionsmässigt. Kanske, till en punkt… tidiga homogena nordiska länder har haft ett gemensamt förtroende, det kan jag inte blåneka; men det tar dig inte på nära håll över mållinjen.

  Den kollektivistiska idén om “folket” gör gällande att den här kollektiva enheten äger genom sitt DNA, det ungefärliga landområde som traditionellt associeras med det. Det är ett godtyckligt svepskäl om “vem dom gemensamt äger någonting”, ungefär lika godtycklig som kommunisternas “allting ägs gemensamt av arbetarna”… ni (NatSocialister) vill att man helt enkelt accepterar det som givet att Rastillhörighet är det rätta sättet att bestämma det, men att Klasstillhörighet inte är det.

  Och nej, du ser mig inte klaga över det nuvarande statsskickets onda kollektivism, eftersom du inte läser där jag faktiskt gör det.

  Nu är det faktiskt så att jag inte har samma ståndpunkt som du eventuellt förut utgick från att jag hade; typ en “VoF”-aktig skeptiker (även om jag aldrig varit med i VoF); utan har mer eller mindre kommit att se mig själv som Libertarian, med en viss förkärlek för Anarkokapitalism; och en DJUP avighet mot statlig makt och anti-individualistiska tankefåror.

  Vem fan tror du förresten var en av de som starkt bidrog till att jag gick in på det spåret tro? Kan det ha varit en alternativ-tramsare till foliehatt som heter Tobias?

  Jag pratar skit om staten och allt det där etablissemangsbjäfset (även om jag inte hoppat ner i samma konspirationsträsk som du, utan snarare håller mig vid “mjuka konspirationer”, som uppenbara saker som hur MS-media mer eller mindre var Clintons propaganda-avdelning under valkampanjen) hela tiden, till den mån att folk stör sig på det och Unfriendar mig på Facebook.

  När jag från min synpunkt befäster nationalsocialismens kollektiva ondska, så är det konsekvent grundat i min avsky mot tribalism, som den kollektivistiska filosofi som är (med Kommunismen, och den förvridna Statskapitalism som råder i USA – som ni skulle säkert benämna “sionism”, med lite extra judekonspirationer ovanpå). Det är inte bara på måfå, eftersom “Hollywood-NAZISTER!”. Jag tar er för vad ni är… och det ironiska, det ABSOLUT mest ironiska är att jag ser Etatismen i “er” filosofi, med PRECIS de kognitiva verktyg som just DU bidrog en avsevärd del till att jag har.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Härligt att höra att jag har varit med och påverkat dig till att se dig själv som Libertarian. Jag har insett att det är ett för de flesta nödvändigt mellansteg på vägen. Så då vet du var du kommer att stå om ett halvår eller ett år eller något liknande… 😉

   Hahaha… Skämt å sido. Tyvärr hinner inte nu, men försöker svara lite mer seriöst imorgon eller på fredag.

   Ja, sedan har jag ju något svagt minne om någon som unfriendade mig på Facebook… Undrar vem det var…

   Svara
 4. Stefan Einarsson

  Då antar jag helt enkelt att du inte kan bemöta det jag. Och nej, jag är inte en Stefan Molyneux som lägger libertarianska värderingar åt sidan för att svansa efter en autokrat som Donald Trump.

  Kollektivism är ondska. Jag äger mig själv. “Folkets” behov (eller vad nu än ett Nationalsocialistiskt ledarskap “bedömer” det vara), går inte före mina egna behov. Samhällets, klassens, könets, eller för den delen andra libertarianers behov, om jag inte bestämmer det.

  En DNA-uppsättning äger inte rätten till ett geografiskt område.

  Och du har inget att komma med annat än floskler om “kultur och historia”, och blanka hävdanden.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Vad larvig du är Stefan, jag har haft en massa annat att göra. Jag svarar. Snart. Det är inte svårt om du tror det. Du kommer att inse att jag har rätt även här. Det kommer att ta lite tid bara, men till slut kommer du att inse det.

   Svara
 5. Stefan Einarsson

  Samhällets, klassens, könets, andra libertarianers går INTE HELLER före mina egna behov. (Skulle det vara), om jag inte väljer det.

  Svara
 6. Stefan Einarsson

  Dude. Det är väldigt lite du har rätt om. Övervaknings/polis-staten är i princip var du verkligen hade nåt att komma med. (Vilket känns tveksam då du numera talar varmt om en auktoritär ideologi.)

  Vacciner är fortfarande en allmänt bra sak. (Även om ett libertarianskt synsätt ändå avser att man kan vägra det. Däremot, vaccinvägran i en nationalsocialistisk stat, där det bedöms vara för “folkets bästa”, där dina barn kommer vaccineras “på humanast möjliga sätt”.)

  GMO är fortfarande allmänt en bra teknologi. Séralinis forskning är fortfarande lika kass. Natural News är fortfarande bland de mest gallretande korkade saker på nätet.
  Elfte september var inte utfört av Bush-administrationen (även om de tog nytta av det, och även om Saudi-arabiska fingeravtryck finns över hela finansieringen.)

  Alex Jones är fortfarande en gaphals, som nån gång ibland har en poäng, men för det mesta skriker “Varg!”, och säljer sin Male Vitality bluffolja. Homeopati är fortfarande trams.

  Ja. Du bidrog definitivt till att jag blev lite misstänksam mot staten, men du är inte anledningen för varför jag är libertarian; det ligger nog mer på den libertarianske ståuppkomikern Dave Smith (och hand podcast “Part of the Problem” (en jude, för övrigt).

  Sen har jag fått en hel del från Murray Rothbard, och Ludwig von Mises (också judar), men också sedan av Tom Woods, Jason Stapleton,… och förstås lite av Ron Paul.

  …men INTE Stefan Molyneux, eller Alex Jones, eller Michael Savage,… inte alt-högern. De enda alt-right:are jag kan med är typ Gavin McInnes (som du tydligt hävdade “INTE vill säkra en framtid för vita barn,… och då tycker jag han är “sådär”) och Milo. (Ärkebög).

  I slutändan så är Nationalsocialism en sån där filosofi som man stödjer eller förkastar, inte på dens egna meriter, utan för huruvida man själv drar nytta av dens påtvingade orättvisor.

  Om du upptäcker vid en DNA-screening att du har en ansenlig mängd krypto-judisk DNA i dig, hur glad kommer du känna dig över “humanast möjliga sätt”-metodiken.
  Eller om det är en bra vän till dig som staten bedömer inte vara tillräckligt okej.

  Om du hade en systerdotter, som hade blandat afrikanskt/européisk påbrå? (Rasblandning! Usch!) Hur jävla Nationalsocialistisk känner du dig då om den personen räknas som “inte lika bra”.

  För det har jag. Är du med?

  Så vad fan tror du att jag någonsin kommer finna någonting sympatiskt i er “humana” skitfilosofi.

  Tror du verkligen att jag någonsin kommer att betrakta henne, eller vänner av “fel härkomst” som oönskade invadörer?

  För att inte nämna att jag generellt tycker om Judar. Usch! Inte Israel, inte ortodoxa religiösa fanatiker, utan judar.

  Det finns inte ens på kartan att “du också kommer ha rätt om detta”. Det var en väääääldigt smal skärva av vett, som du hade något att komma med, bland en uppsjö av felaktigheter – och nu när du slår dig för hjärtat för en auktoritär, förmodligen totalitär, polisstatsfrämjande kollektivistisk “följa strömmen”, “folket är staten, staten är folket”-ideologi…

  …så har du liksom lyckats hamna på fel plats om det OCKSÅ.

  Svara
 7. admin Inläggsförfattare

  Stefan: Du skrev så himla mycket nu och jag har och har haft alldeles för lite tid för att svara. Du har såklart fel i det mesta du skriver, som sådant om att GMO i stort skulle vara bra och andra detaljer som egentligen inte har med denna diskussion att göra, utan är sådant som vi har diskuterat tidigare, men jag ska försöka bortse från det och svara på några av sakerna som jag tycker är det viktigaste. Kanske återupprepar jag mig en aning, men det får du ta.

  Jag är ingen stor vän av staten och vill ha ett stort självbestämmande i det som är viktigt för individen. Detta självbestämmande, de friheter vi har, tror jag helt kommer att försvinna om nuvarande politiska utveckling och massinvandring fortgår. De grupper som väller in nu har generellt inte sådana värden i sinnet.

  En del av de olika nationalistiska rörelser man ser runt om i Västvärlden är de enda jag ser som en kraft som kan stå emot det som sker och göra saker bättre. Bland dessa är i nuläget Motståndsrörelsen den främsta av dessa krafter i Sverige och därför väljer jag att samarbeta med dem.

  Av det jag vet om dem när det kommer till hur den framtida staten ska vara vad gäller hur stark den skall vara och hur mycket den kommer att styra över individen så ser jag det som att det i vart fall inte kommer att vara sämre än det är idag med detta, utan att det snarare kommer att vara bättre totalt sett. På vissa områden kommer det troligtvis att bli mycket bättre.

  Det jag vet säkert är att om vi låter detta fortgå så kommer något mycket värre än det vi har idag uppstå, för det lilla bra vi i stort ser i världen kommer allt från de europeiska folken och de samhällen och den västerländska kultur vi har skapat. Om vi försvinner eller blir allt för obetydliga minoriteter i våra egna länder så kommer våra samhällen och den västerländska kulturen försvinna med oss. Det är detta som är det viktiga för mig och jag tror att fler kommer att dra samma slutsatser som jag den närmsta tiden. Förhoppningsvis även du Stefan.

  Sedan vad gäller detta med repatriering så är jag helt för det som Motståndsrörelsen säger sig vilja genomföra. Jag tycker att det verkar att du läser vad de skriver som djävulen läser bibeln. De säger inte alls att alla som har något utländskt i sig ska skickas härifrån och de säger inte att ingen ska kunna gifta sig eller bli tillsammans med någon från utlandet och få barn med dem. Det kanske inte är något de förespråkar, tvärt om så ser de helst inte att man blandar sig, men de är inte emot det om det bara sker mellan två individer, att de fattar tycke för varandra, på naturlig väg.

  Det vi ser idag med massinvandringen där folk som inte har några som helst naturliga förbindelser eller anledningar att flytta till Sverige, som ofta kommer hit som hela familjer bara för att de vill leva bättre, inte för att de har förälskat sig i en svensk, det är inte naturligt. Och sedan all den propaganda som trycks ut om att det är något bra, fördelaktigt och att det till och med är lite häftigt att blanda sig, inte heller det är naturligt utan något som de som styr öser ut för att de vill förändra våra samhällen. Detta måste få ett slut.

  Och de som har kommit hit med massinvandringen som började på allt för stor skala för ungefär 40 år sedan och som inte har gift sig och fått barn med svenskar eller nordbor får helt enkelt finna sig i att de inte kan vara kvar längre. Den tidigare politiken som har drivits igenom av folkförrädare var felaktig och därför måste ordningen återställas.

  Detta är tydligt av formuleringarna i Motståndsrörelsens partiprogram om att undantag kan göras i särskilda fall, där bl.a “adopterade, rasblandade och de som är födda i norden utan någon som helst släkt eller koppling till sina förfäders ursprungsland”. Så din systerdotter som du nämner är alltså inte i någon fara för repatriering och inte heller skulle någon som vid en gentest skulle råka hitta någon rest av judiskt DNA vara i fara för det.

  Självklart ska vi hjälpa alla som måste återvända i detta och allt ska göras på bästa sätt, men det ska vara tydligt att det inte finns några alternativ. De som ska lämna måste göra det och de som vägrar måste såklart tvingas att lämna det framtida norden. Och förhoppningsvis även det framtida Europa då jag tror att liknande rörelser kommer att växa inom övriga europeiska folk.

  Jag tror dessa saker var det viktigaste av allt det du har hunnit skriva.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *