Feminina kvinnor, maskulina män och vackra vita barn

Det är befriande att se att det finns grupper som den amerikanska asatro-organisationen “Asatru Folk Assembly” som vågar vara tydliga med att de inte ställer sig bakom dagens förhärskande politiskt korrekta föreställningar som att kön skulle är en social konstruktion och att alla folkgrupper är likadana. I ett nyligen gjort uttalande förtydligades att organisationen värdesätter “feminina kvinnor, maskulina män och, över allt annat, våra vackra vita barn”.

Text: Tobias Lindberg 2016-08-30

asatro-010-fb-anpassadDen 22 augusti skrev Matt Flavel, en av ledarna för den amerikanska “Asatru Folk Assembly” (AFA) att vi i dagens värld dagligen utsätts för budskap som går emot våra förfäders och vårt folks värderingar och att AFA därför vill förtydliga att organisationen inte tror att kön är en social konstruktion, utan att det är en vacker gåva från gudarna och från våra förfäder och att AFA tvärtom värdesätter våra feminina kvinnor, maskulina män och, över allt annat, våra vackra vita barn. Sedan avslutade han med att poängtera att vårt folks barn som är vår lysande framtid och att de också är vårt arv från våra förfäderna sedan tidernas begynnelse.

stod-011

Här kan ni läsa hela Matt Flavel’s meddelande.

asatru-folk-assembly-feminina-kvinnor-maskulina-man-och-vackra-vita-barn-001

Något viktigt som blir tydligt av detta meddelande, speciellt om det kombineras med texter av andra av organisationens ledare, t.ex en del av det som Stephen McNallen har skrivit, är att denna Asatro-organisation, som om jag inte är helt felinformerad är världens största och aktiv i såväl Nordamerika som i flera europeiska länder, uttryckligen anser att asatron inte är som de stora världsreligionerna som är öppna för vem som helst, utan att asatron är något som är förbundet med ett visst folk och att människor av andra ursprung än germanskt snarare än att vända sig mot asatron bör återuppta sina förfäders gamla ursprungliga polyteistiska religioner som utövades innan de monoteistiska världsreligionerna judendomen, kristendomen och islam tog över.

Detta är kanske något som den Nordiska Asa-samfundet som nyligen registrerades som ett svenskt trossamfund och som jag själv är stolt medlem i borde fundera över. Det kan dock mycket väl vara så att de som är i ledningen för Nordiska Asa-samfundet egentligen tycker som “Asatru Folk Assembly” i detta, men att svenska lagar och regler förhindrar dem att säga det öppet om de vill ha organisationen registrerad som ett svenskt trossamfund och att de kanske därför taktiskt håller tyst om detta tillsvidare.

Något som Nordiska Asa-samfundet däremot borde göra är att ta kontakt med “Asatru Folk Assembly”, inleda samarbete med dem och kanske även uppgå i deras internationella organisation. Jag har nämligen för mig att bl.a danska och isländska asatro-organisationer är med i “Asatru Folk Assemblys” internationella organisation.

I Informationskrigets tidigare text “Asatro, frihet och jämlikhet – Europas sanna natur” har den amerikanska organisationen “Asatru Folk Assembly” och Stephen McNallen tidigare nämnts för den som är intresserad av att läsa mer.

Här finns Nordiska Asa-samfundets hemsida:

http://www.asa-samfundet.se

Här finns Nordisa Asa-samfundets Facebook-sida:

https://www.facebook.com/asasamfundet/

Här är Asatru Folk Assemblys hemsida:

http://asatrufolkassembly.org/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *