Will no one speak for Europe?

Alla folkgrupper har en rätt att existera, att ha en egen plats här i världen där de kan leva i samhällen på det sätt de vill, enligt sin egen kultur, tillsammans med sina egna. Även vi européer. I ett poetiskt försvarstal för våra folk frågar sig Michael Walsh, finns det ingen som vill försvara Europa?

Text: Tobias Lindberg 2016-07-03

will-no-one-speak-for-europe-vit-pojke-002

Alla folkgrupper har en rätt att kunna leva som de vill i egna samhällen, utan att behöva vara tvingade att anpassa sig till andra grupper som har tvingats på dem av en ondskefull global elit vars enda mål är att öka sin egen makt. Rätten att leva ifred på sitt sätt tillhör inte bara folkgrupper i “exotiska länder”, utan även vi européer, vi svenskar och alla andra av Europas ursprungliga befolkningar, har den rätten. Självklart är det lika viktigt att bevara mångfalden bland människor som bland växter och djur, något som kommer att bli allt mer omöjligt att lyckas med om utvecklingen mot globalism och mångkultur tillåts fortsätta. Europas folk är nu döende, är det ingen som vill försvara Europa?

stod-donera-swish-013

Se nedanstående filmklipp och ta del av Michael Walsh vackert poetiska, tänkvärda och passionerade försvarstal för Europa och européerna samt alla andra av världens folkslag, etniciteter, kulturer och religioner. En transkription av talet finns längst ned i denna text.

Globalisterna och alla de människor som har de “politiskt korrekta” åsikterna säger att de är för mångfald, trots att världens mångfald kommer att försvinna om de får sin vilja igenom och sammanblandningen av mänsklighetens folk och kulturer tillåts fortsätta. De verkliga mångfaldsförespråkarna är och har alltid varit olika sorternas nationalister och nationalsocialister. De är de enda som förstår att alla folkgrupper måste skyddas och få vara ifred om de ska kunna bestå.

THE EMBERS OF EUROPE ARE DYING

The Embers of Europe are dying,
The phoenix is sleeping in peace,
But no rest for the peoples of Europe,
The nations that bankers must fleece;
No peace from political traitors,
There’s never respite from their wars;
Now the Embers of Europe are dying,
Invaders are kicking its doors.

The flickering flames of revival,
Snuffed out by the treacherous few,
Curtains are falling on Europe,
Poisoned by media’s brew,
Snared by the tricks of the plotter,
Corrupted by men bearing gold,
As the darkness descends upon Europe,
The embers are fast growing cold.

The Embers of Europe are dying,
Now who shall breathe life to the flame?
The beacons once lit by its savior,
Who mustn’t be mentioned by name.
His beacon is still shining brightly,
A signal that shows us the way,
The Embers of Europe will flicker,
If true men will enter the fray.

WHO WILL SPEAK FOR EUROPE

Will no one speak for Europe,
We are a special breed,
So many stoop to denigrate,
Pour scorn upon our seed,
But who will stand and speak for us,
Before we’re trampled in the dust, Oh, such a tragic fate.

There’s just one sin upon the earth,
Now others hold the sway,
To stand and say the White man,
Is yet to have his day,
Offend religion, slur belief,
In Europe you will come to grief,
If you but speak the truth.

WILL STARS CONTINUE SHINING

Will stars continue shining,
When Europe is no more,
Will sunsets and the sunrise,
Be as they were before?
Those stars shone down on Europe’s Rome,
On Greece, the Parthenon;
But will they still be shining,
Once the Europeans are gone?

The stars stand silent witness,
To the legends over time;
The men who built our empires,
Till order ran in rhyme
In harmony with ancient lore,
Change will be but as before,
Europe lives for evermore,
Was that but just our dream?

I scarce can bring myself to think,
The pain and degradation,
To see the remnants of our folk,
Confined to reservation,
Like native others in past time,
For us the stars no longer shine,
Will this be drunk as bitter wine,
What cenotaph for us?


Michael Walsh Websida:

http://www.spanglefish.com/michaelwalshpoetry/

Michael Walsh Böcker:

http://www.amazon.com/Heart-Poetry-Michael-Walsh/dp/1502784947/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1443086664&sr=1-1&keywords=michael+walsh+heart+to+heart+poetry

Musik:

Siegfried’s Funeral Music by Richard Wagner
https://youtu.be/Uka8ykFDw2U

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *