Cultural Marxism

Här är ett filmklipp som beskriver “Cultural Marxism” på ett väldigt bra och ingående sätt.

“Cultural Marxism” är ett av den globala elitens främsta verktyg för att splittra folket i allt snävare definierade och mindre grupper, som ställs mot varandra i ett evigt krig, så att de blir enkla att kontrollera.

stod-000

Referenser

https://youtu.be/Edc5s8Cp8B0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *