En essä om hur Sverige erövrades

I en essä om hur Sverige erövrades beskriver gästskribenten Herr Larsson hur svenska ledare, genom ett samarbete med den globalistiska Bilderberggruppen som har pågått i årtionden, har förrått det svenska folket med avsikten att omvandla Sverige, från vad som tidigare var ett säkert och fritt land med en homogen befolkning, till vad som i framtiden kommer att vara ett multikulturellt land så sönderslitet av kulturella och religiösa motsättningar att folket slutligen kommer att böna och be dem, sina ledare, att om det så behövs minska friheterna och öka övervakningen, gärna införa polisstaten, bara de lyckas stävja det meningslösa våldet.

[Gästskribent] Herr Larsson

en-essa-om-hur-sverige-erovrades-010-fb-anpassad

Det var för drygt två årtionden sedan som oron i Sverige var stor över att tyskarna i samband med EU skulle invadera och köpa upp alla sommarstugor, och värst av allt, förstöra kulturlandskapet genom att hissa deras ”fula flagga”.

20 år senare är all numera befogad oro för en potentiell folkinvasion synonymt med rasism, och helst av allt skall den svenska flaggan med sitt kränkande kors inte längre firas. Denna utveckling har vi politikerna och deras propagandaavdelning, massmedia, att tacka för.

In i det längsta har svenskarna som anat oråd önskat tro att politikerna inte vetat vad de har sysslat med, och att journalisterna enbart är blödande hjärtan med missriktat rättspatos.

Gradvis har dock denna godtrohet börjat ge vika för den grymma verkligheten: Sveriges politikeradel och den lojala intelligentsian som kontrollerat opinionsbildningen via utbildning och media, har medvetet tjänat andra intressen än svenskarnas, med resultatet att inte bara Sverige, utan hela västvärlden håller på att förvandlas till en dystopi.

Planen att införa den så kallade Nya Världsordningen sträcker sig långt tillbaka. För Sveriges del började resan sannolikt i mars 1966, då mäktiga internationella representanter ur bankvärlden, näringslivet, det globala politiska etablissemanget samt media och professorer inom utbildningsväsendet, möttes i hemlighet i västtyska Wiesbaden för det årliga Bilderbergmötet. Enligt dokument som läcktes [1] till alternativmedia år 2012, framgår det tydligt att dessa globalister då klargjorde att nationalism var farligt för deras intressen, nämligen att skapa en världsregering. Medverkande vid mötet var självaste Tage Erlander, Sveriges dåvarande socialdemokratiske statsminister, samt finansmogulen Marcus Wallenberg. [2]

Nio år senare antogs i Sverige den socialdemokratiska regeringens ”Proposition 1975:26” [3], under bilderbergaren Olof Palme [4][5][6] (av årgång1965). I den fastställdes de nya riktlinjerna för landets invandringspolitik:

”Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten.”

Detta blev startskottet för det så kallade mångkulturella Sverige; den globalistiska elitens nödvändiga redskap, tillika politiska vapen för att tillintetgöra all betydande form av (inhemsk) nationalism.

Vad som föranlett detta beslut var i mångt och mycket journalisten David Schwarz drivande kamp på Dagens Nyheters sidor; en av många tidningar som ägs av Bonnier AB. Hur allierat Bonnier är med Bilderberg går sannolikt bäst att avgöra genom att bedöma vad som skrivs och inte skrivs i deras tidningar, bl.a. Expressen och Kvällsposten.

Bortsett från Jonas Bonniers medverkan [7][5] år 2012, så representerades koncernen vid Bilderberg redan 1994, via DN:s dåvarande politiske redaktör, Hans Bergström [5][6]. Denne har för övrigt på senare år blivit medlem i regeringens Globaliseringsråd [8] som har till uppgift ”att bistå Sverige i att anpassa sig till globalisering.”

stod-donera-swish-012

1994, då Bergström deltog, var också året då Sverige genom folkomröstning beslutade sig för att gå med i EU. Sverige hade sedan 1990 upplevt en djup finanskris. Argumentet att ett medlemskap skulle vara bra för ekonomin var sålunda mycket lockande.

Dock informerades inte folket om att EU-medlemskapets absoluta förkämpe i Sverige, dåvarande statsminister Carl Bildt, via sitt deltagande vid Bilderberg 1992 [5][6] i själva verket var med i samma klubb som George Soros – finansmogulen och bilderbergaren (av årgång 1990) [9] som genom sina aggressiva spekulationer bar stort ansvar för den svenska valutans fall.

Verklighetens EU var inte den utopi som lovats, utan istället ett redskap för att förskjuta makten ytterligare från folket. År 2009 släppte WikiLeaks dokument från Bilderbergmötet i Västtyskland, 1955. I dessa avslöjades gruppen som upphovsmännen bakom det som vi idag kallar för den Europeiska Unionen.

Amerikanske bankdespoten David Rockefeller, en av Bilderbergs grundare, sade vid deras årsmöte 1991 att världen numera var ”mer sofistikerad och förberedd på att marschera mot en världsregering.”  Han bekände sig också för övrigt på sidan 405 i sina memoarer som en s.k. internationalist, d.v.s. globalist.

För dem som tror att globalism är en vacker värld utan gränser, så handlar den tilltänkta världsregeringen mer om en fängelseplanet med oligarkiskt styre av monopolmännen i toppen.

Det var också Rockefellerdynastin, tillsammans med andra västerländska storbankirer som under början av 1900-talet finansierade bolsjevikerna – skaparna av Sovjetunionen, en totalitär statsapparat som krävde drygt 20 miljoner liv. Till skillnad från den etnocentrerade nazismen, var och är marxismen/kommunismen en internationell ideologi som än idag kräver liv. Den totala dödssiffran har beräknats av Stephane Courtois, forskningschef vid Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Paris till över 94 miljoner. På grund av bl.a. Kina så fortsätter dock siffran att stiga, och just det landets kommuniststyre har hittills krävt över 65 miljoner offer. Det är en siffra så stor att alla tankar kring den blir abstrakta, och så omfattande i människotragedi att det för psyket är omöjligt att helt processa.

Samhällsexperimentet i Kina under ordförande Maos ledarskap är ett av de viktigaste och framgångsrikaste i mänsklighetens historia”, sade David Rockefeller år 1973. Det är till stor del också denna kinesiska modell som den globalistiska eliten har som framtidsvision för västvärlden, och som de har jobbat hårt för bakom stängda dörrar.

Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller annars bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller annars sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, döms för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid.” 19 kap 3 § brottsbalken.

Att många av Sveriges ledare och andra förtroendevalda som tjänat Bilderberg har gjort sig skyldiga till detta, råder det ingen tvekan om.

Tack vare WikiLeaks vet vi nu att Carl Bildt jobbade för främmande makt redan under 1970-talet, då han via en Ronald E. Woods läckte information från hemliga regeringsöverläggningar till dåvarande amerikanske utrikesministern, Henry Kissinger–Bilderbergmedlem sedan 1957 och en av de främsta förespråkarna för den Nya Världsordningen. Informationen som Bildt delade gick därefter vidare till CIA.

För att sätta det i perspektiv var spionen Bildts agerande helt i stil med den dömde landsförrädaren Stig Wennerströms, som å andra sidan läckte till Sovjetunionen. Och precis som den dömde landsförrädaren Stig Bergling, som sålde hemlig information till Sovjet, tog Bildt emot pengar – närmare bestämt 100,000 kronor.

Den som för övrigt rekryterade Carl Bildt var Karl Rove, numera mest känd som politisk rådgivare och biträdande stabschef under Bush Jr:s tid i Vita Huset; då Irak ”befriades” för att istället bereda mark för islamismens maktövertagande. Låt oss snart återkomma till detta.

Efter rollen som statsminister gick nämligen Bildt vidare till den internationellt prestigefyllda tjänsten som medlare under Jugoslavienkrisen, då Balkanhalvön blossade upp i etnisk konflikt mellan muslimer och kristna. Med andra ord kom Bildt att med egna ögon få bevittna innebörden av ”balkanisering”, ett begrepp synonymt med sekteriskt våld.

Under statsminister och bilderbergaren Göran Perssons regim, misslyckades Bilderberg med att lura in svenskarna i EMU. Dock fick landet FRA-lagen, varpå svepande dataövervakning av befolkningen plötsligt blev lagligt. Detta tack vare USA:s krig mot den s.k. terrorismen, vilket det numera finns klara bevis för att mäktiga intressen inom USA:s elit själva fabricerat, som ursäkt för att skapa krig, orsaka flyktingströmmar, och införa polisstaten.

Som de flesta vet har Bushdynastin tjänat globalismens ambitioner väl genom åren. Den ”amerikanska” neokonservativa grenen av den Nya Världsordningen blev prototypen. I Storbritannien ändrades ”Labour” under bilderbergaren Tony Blair (av årgång 1993) till att 1994 bli ”New Labour”, som likt sin amerikanska motpart gav upp partiets traditionella värderingar, och istället kastade sig in i krig. Väljarna hann inte fatta vad som skett förrän det blev smärtsamt uppenbart i vardagslivet.

I Sverige styrde dock fortfarande socialdemokraterna, vilka alltid lockat väljare genom slogans om ”Internationell solidaritet”. Trots att man bidrog med svenska soldater i kriget mot terrorismen, var mångkultursstrategin effektivare för det kulturmarxistiska etablissemanget:

”Jag har ofta fått den frågan men jag kan inte komma på vad svensk kultur är. Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana ’töntiga’ saker.”

Detta sade Mona Sahlin till tidningen Euroturk, år 2002. Att uttalandet ligger i linje med Bilderbergs ambitioner om att uppluckra svensk identitet, dvs. beröva folket sina rötter, och därmed det traditionella igenkänningsskapet, är förvisso inte särskilt konstigt. Mona Sahlin närvarade nämligen vid årsmötet i Toronto, 1996.

Vet hon händelsevis fortfarande inte vet vad svensk kultur är så kommer här svaret: En sekulär värdegrund av nordeuropisk karaktär; lagomhet, fred och frihet samt rätten att få rita krumelurer och döpa dessa till precis vad man vill.

Att gynna den globalistiska agendan tjänar politiker som önskar att klättra i karriären, särskilt internationellt. Och det är just detta som Bilderberg har att erbjuda dem som rekryteras. Inträdesbiljetten till finrummet heter dock Kulturmarxism, vilket förklarar högerns uppenbara steg till vänster.

”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”

Detta i sin tur yttrades av Fredrik Reinfeldt bara dagar efter att han hade tillträtt som moderat statsminister, 2006. I själva verket var Reinfeldt också bilderbergare, och hade deltagit på det hemliga årsmötet i Kanada bara månader tidigare.

Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån.” Detta påpekade senare vice statsminister, centerpartisten Maud Olofsson, 2007. Året därefter blev hon också bilderbergare.

stod-donera-swish-012

Under Reinfeldts styre förvandlades moderaterna enligt mallen till de “Nya Moderaterna”. Carl Bildt återvände offentligt till den politiska scenen, som utrikesminister. Detta efter att han gjort sig rikare genom investeringar i bl.a. fondbolaget Royce & Associates, delägare i porrfilmsföretaget New Frontier Media. Dessutom satt Bildt mellan åren 2000-2003 i styrelsen för det skrupellösa svenska oljebolaget Lundin Oil. Massmord och systematisk folkfördrivning begicks av Sudans regering för att öppna upp Unity-provinsen för bl.a. Lundin Oil, som därmed finansierade den sudanesiska regeringens fortsatta förtryck.

I sin bok ”Det sovande folket” klargjorde Reinfeldt att han kraftigt ville skära ned på den svenska välfärden. Och massinvandringen skulle göra det möjligt – genom att fullkomligt överbelasta och därmed knäcka systemet. Att detta var planen informerades dock inte svenskarna om i någon avgörande bemärkelse.

Propagandamaskinen, massmedia, fokuserade istället på annat: Inte bara kritiker utmålades som rasister, utan gradvis i princip hela Sverige. Minoritetsröster premierades över majoritetens intressen, i enlighet med kulturmarxistisk ideologi. De kulturkonservativa tystades antingen helt eller hängdes ut med invektiv som ”rasister” och ”främlingsfientliga”, samt likställdes med nazister.

Redan hjärntvättade journalister, som stöpts av 68-vänstern, och progressiva proffstyckare utan någon som helst insikt om vilka deras arbetsgivare egentligen representerar, fick fritt spelrum för att sprida sitt illa dolda hat och sina verklighetsbefriade åsikter – som fakta. Samtidigt skyddades t.ex. gärningsmän av utländsk härkomst i media. Bilden som presenterades var minst sagt ensidig och onyanserad.

Politisk korrekthet, det kulturmarxistiska redskapet för att få folk att frivilligt censurera sina tankar och skärma av sig från verkligheten, regerade i offentlighetens rum. Sanningen var fienden.

Det var också på så sätt Sverigedemokraterna på allvar kom in i riksdagen. Då partiet utgjorde ett hot mot globalismens framfart valde de bilderbergkontrollerade partierna samt allierade, enhälligt att vägra allt riksdagssamarbete med SD.

Likaså skrevs ”multikulturalismen som ideologi” in i grundlagen, 2010: ”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur och samfundsliv ska främjas.”  Inte längre handlade det bara om att tillåta folk att leva med sina egna traditioner i Sverige. Nu skulle det också främjas, motsatsen till assimilering – och de enda som i realiteten skulle integreras i det nya modiga samhället var de dumma svenskarna.

Det var med andra ord fritt fram för Saudiarabien att inte bara köpa vapen av Sverige, utan att också i gengäld finansiera moskéer och friskolor i landet. Detta samtidigt som skolavslutningar i kyrkan och svenska flaggan kom under allt intensivare attack.

Givetvis tjänade krigen i Mellanöstern även islamismens syften. Hijrah, som förespråkas i koranen innebär nämligen jihad genom migration – och alla var välkomna till Sverige. Som Anders Borg, finansminister och bilderbergare (av årgång 2007), senare sade på ett besök i USA: ”Ni skapar krig, vi får flyktingarna.” En win-win för globalisterna, som inte bara toppstyr kulturmarxismen, utan även islamismen via bl.a. Saudiarabien.

Utrikesminister Bildt, som själv nere på Balkan sett vad massiva kulturkrockar leder till tjänade med andra ord chefen väl. Invandringen fortsatte att stiga, brottsligheten fortsatte att stiga, och även Sverigedemokraterna i mätningarna. Polariseringen av Sverige blev allt tydligare.

Lyckligtvis hade det svenska kulturmarxistiska etablissemanget svaret på hur befolkningen åter skulle enas: benämningen ”Hen”. Könsneutrala leksaker för att förvandla folket till robotar räckte inte längre för de progressiva normkritikerna.

Framåt slutet av sin tid som statsminister deklarerade Reinfeldt att Sverige inte längre skulle ha råd med så mycket annat än invandring, och likt en amerikansk tv-predikant uppmanade han svenskarna att ”öppna” sina ”hjärtan.” Ja, detta yttrades av mannen som i sin bok förespråkat välfärdssamhällets död, och som regerade över en nation vars vapenexport går till ett tjugotal diktaturer, som bryter mot de mänskliga rättigheterna. År 2011 sålde t.ex. Sverige vapen för nära 14 miljarder kronor. Att Sverige skulle vara en ”humanitär stormakt” var den största lögnen av dem alla.

Slutligen år 2014 reducerades demokratin till enbart ett tomt ord. Då slöt nämligen de bilderbergkontrollerade partierna en pakt, passande nog kallad DÖ, enbart med syftet att förhindra Sverigedemokraterna från att få en vågmästarroll i riksdagen.

Stefan Löfven, som år 2013 bjöds in till Bilderberg av Jacob Wallenberg, blev Sveriges nye statsminister.  Och Fredrik Reinfeldt spås numera av Bonnierägda Dagens Industri att bli FN:s näste generalsekreterare. Så kan det gå när man är samvetslös. Förenta Nationerna är nämligen även det ett organ som arbetar för den kommande världsdiktaturen.

Och här befinner sig nu Sverige – ett land som går på knäna, ett folk som till stor del och under ett par generationer fullkomligt har hjärntvättats av kulturmarxistisk propaganda.

Samtidigt som svenskarna har blivit uppläxade om att ta sitt ansvar har den fullkomligt oansvariga invandringspolitiken rullat vidare, vilket i realiteten är en import av islamism och i längden etnisk konflikt. I regeringen sitter numera för övrigt Mehmet Kaplan, som har varit involverad i islamistiska organisationer med koppling till Muslimska Brödraskapet.

Om allt går enligt planerna för Bilderberg kommer Sverige år 2030, enligt FN:s Human Development Index vara ett u-land. [50]

Problemen slutar givetvis inte med fundamentalism, vilket är synonymt med ignorans och som leder till fattigdom. Enbart för att folk migrerar till ett nytt land innebär det inte att konflikterna automatiskt upphör. Detta ser man nu i invandrartäta områden.

Sverige har numera s.k. No Go Zones och IS har etablerat sig, precis som i övriga bilderbergkontrollerade länder. Enligt terroristerna själva står krig i Europa på tur. Och allierade med dem är de bilderbergstyrda politikerna och den kulturmarxistiska massmedian, som likt islamisterna är fiender av yttrandefriheten.

År 1949 avskaffades i svensk lag Hädelseparagrafen. Dock så verkar denna åter vara på frammarsch, med tanke på att en stor del av Sveriges befolkning numera anser att det borde vara brottsligt att rita profeten Muhammed.

Vi måste vara öppna och generösa mot muslimer och Islam, för när vi blir minoritet kommer de att göra likadant tillbaka mot oss“, siade en gång i tiden TV-personligheten och socialdemokraten Jens Orback.

Över hela det politiska spektrumet, bortsett från Sverigedemokraterna hörs numera röster om att t.ex. Ramadan är ”en svensk tradition”. Halalslakten av nationalstaten Sverige är deras valfläsk. Och de värderingar som importerats av Bilderberg gynnar varken kvinnor, homosexuella, sekulära m.fl. Att grundstenarna för svår balkanisering har lagts på plats i Sverige råder det inget tvivel om. Dock verkar det som att Sverigedemokraterna på senare tid också har kompromissats, genom sin strävan mot att bli ett s.k. ”mittenparti”.

Låt aldrig svenskarna glömma namnen på dem som möjliggjorde denna samhällsutveckling genom propaganda och politiska beslut.

stod-donera-swish-012

Om väljarna i det senaste valet dessutom trott att Miljöpartiet hade något seriöst att göra med miljö och hälsa, så blev de snabbt motbevisade. Inte bara ställer Sverige upp med forskarstudier som går ut på att i åratal ge skolbarn i Sydsverige IQ-nedsättande fluoriderad mjölk. Den rödgröna röran röstade snabbt ja till genmodifierade grödor inom EU, vilket även Sverigedemokraterna är positivt inställda till.

GMO är enligt bevis inte endast cancerframkallande, utan skapar också sterilitet i den tredje generationen av användare. Företagen som ligger bakom dessa produkter representerar också den globalistiska agendan, som inte bara förespråkar en världsregering utan dessutom massiv avbefolkning av planeten.

Det är därför mycket förståeligt att Anna Maria Corazza Bildt, hustru till Sveriges motsvarighet av Dick Cheney, i Brännpunkt på bilderbergsblaskan Svenska Dagbladet fick utrymme att ljuga för folket, ”Forskningsläget visar entydigt att gentekniken inte innebär några större risker än traditionell växtförädling.

Om man skall sätta en etikett på genetiskt modifierad mat så kan man lika väl märka det med en dödskalle”, sade dock Norman Braksick redan 1994. Han var för övrigt direktören av Asgrow Seed Company, ett dotterbolag till GMO-giganten Monsanto. Bortsett från genmanipulerad mat så har Monsanto på sitt samvete också bekämpningsmedlet Agent Orange, vilket användes i Vietnamkriget för att avlöva träden. Än idag där det besprutades råder en mardrömslik epidemi av fosterskador.

Att Ryssland å andra sidan helt plötsligt utropats till fiende nummer ett har egentligen ingenting med Ukraina att göra, utan snarare att Putin inte är lojal mot den Nya Världsordningen, dvs. globalisterna. Ryssland föredrar självbestämmanderätt, och har t.ex. förbjudit GMO-grödor. Det är därför inte undra på att Bildt har utmålat landet som det nya stora hotet mot omvärlden. Rysshotet, liksom ISIS, tjänar också som en god förevändning för att lura in svenskarna i ett officiellt NATO-medlemskap; den Nya Världsordningens militärmakt.

Efter sin post som utrikesminister gick Bildt över till ännu ett styrelsejobb, denna gång för International Crisis Group – ägt av George Soros, som häromåret bl.a. finansierade kravallerna i Ferguson, USA samt hade ett finger med i kampanjen ”Refugees Welcome,” och som dessutom har begärt att IMF skall stå för lånen under ett krig mot storhotet i Öst – om än att Ryssland mest bara är ett hot för globalisterna.

För inte ens i Ryssland försöker Putin helt avskaffa kontantsamhället, vilket dock Bilderberg gör i Sverige – vilket innebär att eliten då kommer ha full kontroll över individen. Inga ekonomiska transaktioner skall med andra ord längre vara helt privata. Tyvärr verkar dock Sverige vara alltför upptaget med Melodifestivalen och att peka finger på varandra för att orka bry sig även om detta.

Svenska Psyopsförbandet, vars fokus är på informations- och psykologisk krigföring, utbildades för övrigt av USA. Det stora landet i väst, där distraktionen från sanningen är nästintill fullkomlig, visar tydligt i vilken riktning lydstaten Sverige är på väg.

CIA-chefen William Casey sade, ”Vi kommer veta att vårt disinformationsprogram är komplett när allt den amerikanska allmänheten tror är falskt.” Hans företrädare, William Colby, som tidigare tjänstgjort i Stockholm gjorde själv följande uttalande, ”CIA äger alla av betydelse inom massmedia.

År 2014 avslöjade tyske Udo Ulfkotte, tidigare redaktör för Frankfurter Allegemeine Zeitung i rysk tv att CIA mutat honom och andra företrädare inom västvärldens press.

CIA är i själva verket en verkställande gren av inte bara USA:s regering, utan framförallt bankväsendet, vars intressen också representeras av Bilderberg.

Att Sverige nu hotas av TTIP, ett handelsavtal som bl.a. ger storföretag rätten att stämma regeringar tycks inte vara värt att uppmärksammas av massmedia i någon större skala. När man googlar ”TTIP Sverige” är de första träffarna från alternativmedia. Svenska Dagbladet, som representant för etablissemanget, hamnar på 7:e plats, med rubriken ”TTIP öppnar nya möjligheter för Sverige”. Och näringsminister Mikael Damberg, bilderbergare av årgång 2015, är positiv: ”Särskilt små och medelstora företag har mycket att vinna på TTIP.”

Samtidigt håller de svenska mjölkbönderna på att gå under tack vare mejeriimporten. Detta är globalismens sanna ansikte. Helst skall ingenting längre vara lokalt producerat eller ägt av småföretagare.

Att tro på Bilderbergs representanter är likställt med att gräva sin egen grav. Det kvittar om man kommer från Mellanöstern och är muslim, eller är svensk nationalist—i slutändan befinner vi oss i samma båt. Globalismen har som ändamål att erövra världen, och huvudstrategin för detta är först och främst att söndra och härska. Islamismens framfart är verktyget, och som sådant så pass viktigt att globalisterna understött rörelsen med logistik, finanser och vapen. Sökord: Benghazi.

Syftet är att genom kulturmarxism och islamism skapa det kaos som krävs för att kunna införa polisstaten, och för Sveriges del NATO-medlemskap – för att på så sätt få befolkningen att självmant stiga in i fängelset. För det kommer nämligen inte finnas något bättre alternativ; såvida inte allmänheten vaknar upp och agerar medan det ännu finns tid.

Den 1 januari 2015 omorganiserades Säkerhetspolisen så att rikspolischefen inte längre blev den högste chefen, och istället svarar SÄPO nu direkt till bilderbergregeringen i Rosenbad.  Det är bara en tidsfråga innan sanningssägare kommer att utmålas som en samhällsfara, kanske rent av terrorister, och arresteras. Så går det nämligen alltid i diktaturer.

Det är dags för revolution. Låt den bli fredlig. Våga alltid säga sanningen.

Länge leve yttrandefriheten!

Herr Larsson

[Denna text publicerades ursprungligen på webbsidan “Nyanser” i oktober 2015 och uppdaterades i februari 2016 inför publiceringen här på Informationskriget.se. Texten finns även publicerad på Nya Dagbladet för den som vill titta på artikeln där.]


 

Här är en film [90] som mer ingående förklarar vad kulturmarxism är:

 

Referenser

[1] http://www.infowars.com/exclusive-bilderberg-1966-data-dump-the-war-on-nationalism-exposed/

[2] http://static.infowars.com/2012/06/i/general/1966AttendeesLIST-Bilderberg.pdf

[3] http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Regeringens-proposition-om-rik_FY0326/?html=true

[4] https://publicintelligence.net/1965-bilderberg-participant-list/

[5] https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen

[6] https://archive.is/3FGAZ

[7] http://www.bilderbergmeetings.org/participants2012.html

[8] https://sv.wikipedia.org/wiki/Globaliseringsr%C3%A5det

[9] https://publicintelligence.net/1990-bilderberg-participant-list/

[50] Enligt FN:s prognos från 2010 för olika länders utveckling enligt Human Development Index (HDI) så kommer Sverige som år 2010 låg på plats nr. 14 vid år 20130 ligga på plats nr. 45, under “vällevnadsländer” som Libyen, Kuba och Förenade Arabemiraten. Av 81 länder som FN gjorde prognoser för hade bara två, Sverige och Kuwait, en negativ utveckling, alltså en framtiden som troligtvis blir sämre än vad det är nu. Vad gäller Kuwait så är den negativa utvecklingen väldigt liten och princip så kommer landet att ligga kvar på samma nivå om 20 år, medan Sveriges utveckling är kraftigt negativ. Det nämns inte i FN:s skrift, men vad som är speciellt med Sverige är den demografiska utvecklingen och anpassningen till globaliseringen, där inget annat land i Västvärlden tar in lika många invandrare från Mellanöstern och Nordafrika och flyttar ut lika mycket av sin produktionsindustri till andra delar av världen.

http://ww.rrojasdatabank.info/HDRP_2010_40.pdf

[90] https://youtu.be/G8pPbrbJJQs

8 tankar kring ”En essä om hur Sverige erövrades

 1. Tompa

  Här gäller det att skilja på saker.

  Om vi utgår från att vi alla är människor och är under globaliseringens hot gäller det att vara klar med vad man menar.

  Som debatten nu förs med SD och i viss mån Partiet de fria och i synnerhet extremhögern, men även kommunister och vänstermänniskor som vill få in oss i det systemet så fokuserar man på invandringen som det stora problemet. Det är ett problem men man kommer inte hit av fri vilja vad vi fått omtalat för oss. Man har blivit i princip tvingad pga. krig. Detta är globalisternas plan för att upplösa våra band.

  Jag menar att det är det som vi ska fokusera på i stället för invandringen. Där behöver man i stället hjälp att lösa sina problem så att man kan bo kvar. detta framgår idag mycket sällan i debatten utan man hetsar mot invandrarna som ingen vill ha här i stället för problemet som skapat hit dem.

  På så sätt bygger man momentum för vad som komma skall och att vi i stället blir lurade i en fälla vi inte tar oss ur. Allt pga. att vi luras titta problemet ur fel synvinkel. man skapar splittring, hat och våldsamheter i stället för mänsklighet och lösning på problemen det där är elitens metod. Skapa kaos och komma med lösning.

  Eliten betraktar oss som slavar och individer man behöver för egna mål. Vi är schackpjäser man kan manipulera och släcka ner precis som man behagar. Så tillåts man göra till vi öppnar ögonen och vågar se vad man gör.

  Medborgarna har sedan mycket länge drillats och formats av eliten till att lyda och följa. Göra allt samtidigt och i takt. Vi skolas redan från dagis, upp genom hela skoltiden, universitet, föreningsliv och arbetsliv. Följa massan och se till att inte bli svikare för gruppen. Gruppen har alltid rätt och individen alltid fel. Vara positiv och inte framföra kritik. vara konflikträdd och medgörlig. Följa starka personer som drillats av systemet och som lyfts fram som exempel. Gruppen har lärts till självuppfostran och använder demokratiska former som ignorans, kyla, uteslutning av gemenskap och social mobbing som verktyg att få in dig i fårskocken igen. Media formar ditt tänk i morgonsoffor. Frågor som hur vi ska tänka och göra präglar morgon TVs programutbud osv. Vi ska tränas att tänka och göra rätt, och förneka våra egna behov. Våra barn ska komma rätt i grupper och anpassa sig utan konflikter. Man ska se till att dom lär sig efter mallen som eliten dikterat och allt styrs av pengar och glans som värdemätare. Nobelpris och vetenskapsakademier visar vägen för samhällsformarna och hjärntvättarna. Förmåner och medaljer håller dem på plats.

  Politisk propaganda skapar tvång och regler. Man formar in allt som ska passa in i riktlinjer och normbildningar och som vaktas med lagstiftning och straff. Media bekräftar undersökningar och tendenser för att driva oss framåt. Opinionsinstitut matar statistik hur det ser ut. Ingen har koll på vad som egentligen händer, utan vi får all information från media. En media som allt mer liknar propagandistisk.

  Allt ser svårt och hopplöst ut för den enskilda individen och många lider av ångest. Jag menar att det är ett friskhetstecken att så sker då alla tvingas förneka sina behov och funderingar. Men få orkar hoppa av karusellen och tvingar i sig medicin eller droger för att stå ut. Ingen talar om för individen att man reagerar helt normalt då man kommer i konflikt med sig själv. Ingen förklarar hur manipulerade vi blir, och hur vi hela tiden drivs mot globaliseringens mål, att vi ska förbli en slavras som vi alltid varit och då vi mer och mer blir vakna och upplysta ska styras med ett chip i handen så vi kan utföra elitens önskemål.

  Det enda vi kan göra är att koppla ur oss ur systemet. Sluta ställa upp på de normer och krav man vill att vi ska följa. Lyssna på dig själv och människor du litar på. Sluta leva din dröm, om du inte vet med 100% vems dröm du egentligen lever och skapar ännu ett elitstyrt hjärnspöke. Skapa individuella plattformar och nätverk som inte är hopkopplade till systemet som finns. Inte låta dig styras av allmosor och bidrag som får dig än mer beroende av systemet. Se till att bli självförsörjande på mat och vatten, boende utan lån. Bli din egen företagare eller överlevare. Informera dig om hur du producerar egen mat. Lär dig odla och förstå naturen. Förlita dig inte enbart på anställt arbete, gör dig fri där. Lev kvalitativt med personer du litar på och fungerar med. Låt inte materiella saker styra ditt liv och mata elitens system att binda dig allt hårdare till det. Lev enkelt med hög kvalitet och uppskatta det enkla. Innebär inget liv i misär snarare tvärt om. Hjälpa andra att hjälpa sig själv. Utbilda, lära och förstå, ha tålamod med både dig själv och andra. Förändring tar tid. Längre för en del snabbare för andra. Bli en förebild för det du tror på. Bygg inte murar och nya dogmer och onödiga regler. Ha få tydliga mål och regler och få alla att förstå meningen. Låt alla få gå sin väg dit på sitt sätt.

  Framförallt Koppla dig ur systemet och se det som ett sätt att få dig beroende och i slutändan totalt kontrollerad.

  Svara
  1. Conny Lundberg

   Tack Tompa för en insiktsfull beskrivning av ett fungerande förhållningssätt till detta
   slavsystem!!!
   mvh
   Conny

   Svara
 2. Conny Lundberg

  Tack till Herr Larsson för en utmärkt faktabeskrivning av läget och dess bakgrund!!!
  mvh
  Conny

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *