Gällande Hells Angels Danmarks uttalande om invandringen

Gällande att Hells Angels i Danmark har släppt ett pressmeddelande om att det är viktigt att vreden för den nuvarande situationen med en alltför stor invandring riktas mot de västerländska företag och ledare som är ansvariga för att ha orsakat situationen så har de såklart helt rätt i detta, men något som Hells Angels inte nämner är att det som inte fungerar också måste motarbetas och att man faktiskt kan arbeta med två olika saker samtidigt.

Om alldeles för många nyanlända människor kommer till Europa och Sverige, så många att de inte kan integreras på ett bra sätt, få jobb och dylikt, så skapar det problem och otrygghet. Att så är fallet får inte mörkas på det sätt som den största delen av våra medier gör idag, utan måste påtalas så att åtgärder tas att minska storleken på invandringen till en nivå som faktiskt fungerar.

Att påtala sådant är inte som Hells Angels säger att rikta sin vrede mot nyanlända, inte heller är det rasistiskt som många andra hävdar att det är, utan det är ett sätt av många att motverka det som de styrande har orsakat. Genom att påtala vilka problemen är och visa vilka som har orsakat dem så visar man folk mot vilka vreden ska riktas.

Tvärtom så är det faktiskt alla de människor som försöker benämna de som arbetar för att motverka en ohållbart stor invandring som rasister eller som påstår att de “riktar vreden mot nyanlända” som gör alla en otjänst, då de skapar en situation där all kritik mot den förda politiken och rådande ordningen stämplas som rasism och där den stora massan av seriösa kritiker klumpas ihop med den nästan icke-existernade lilla gruppen verkliga rasister. Genom detta så stoppas all kritik, även den som är rimlig och befogad

stod-002

Man kan faktiskt ha två saker i huvudet samtidigt och jobba på flera fronter samtidigt!

Ja, den elit som styr västvärlden är ansvariga för en stor del av den kris som orsakar fattigdom och krig i stora delar av världen, vilket leder till att människor vill migrera och de motsättningar denna migration skapar här hemma används sedan som ett verktyg av samma elit för att ta våra fri- och rättigheter från oss och långsamt omvandla västvärlden till en polisstat.

När ett stort antal människor väller in i Europa från länder som har slitits sönder av Västvärldens politik så växer inom en liten andel av dessa ett missriktat hat mot alla västerlänningar och mot allt som har med det västerländska samhället att göra, något som i en del fall omvandlas till extremism. Denna extremism leder ibland till att terrordåd utförs eller så läggs skulden för terrordåd felaktigt på dessa extremister. Detta används sedan av de som styr för att omforma det västerländska samhället så att folkets frihet blir mindre och elitens makt blir större.

Med att ha två saker i huvudet samtidigt menas att man kan arbeta för att bekämpa den styrande västerländska eliten så att den inte kan orsaka lika mycket problem i världen samtidigt som man arbetar för att motverka den ohållbart stora invandringen som de använder som verktyg för att förändra de västerländska samhället till en polisstat och istället styra över sättet att hjälpa de som drabbas av de kriser som den västerländska eliten har skapat till sätt som är mer kostnadseffektiva och som hjälper fler än den ytterst lilla minoritet av världens fattiga befolkning som lyckas ta sig in i västvärlden. Som det är nu så tar de 200.000 människor som Sverige hjälper genom att ge dem asyl resurser som skulle kunna hjälpa alla världens 70 miljoner flyktingar två gånger om.

Sverige skulle alltså själv kunna betala allt vad UNHCR behöver för att hjälpa alla världens 70 miljoner flyktingar och sedan betala lika mycket till så att de fick det dubbelt så bra än vad de behöver för samma kostnader som vi tar emot 200.000 asylsökande för. Asylmottagande är inte ett smart sätt att hjälpa. Vi slösar resurser samtidigt som vi skapar ett ännu mer ohållbart samhälle här hemma.

Vi har inte lyckats skapa en bra integration här i Sverige ens när invandringen var mycket lägre än den har varit de sista 3–4 åren, redan den invandringen skapade segregation, utanförskap och motsättningar, hur kan någon tro att vi skulle kunna lyckas om vi ökar invandringen ännu mer, till nivåer som under 2014 och nu under 2015?

Även om alla västvärldens länder per capita skulle ta emot lika många människor som Sverige har gjort under 2015, vilket är ett mottagande som är så stort att inget västerländskt samhälle kan göra det år efter år tills vidare, så skulle det samlade mottagandet för hela västvärlden inte bli större än ungefär 20–30 miljoner människor och då har jag ändå tagit i lite på denna summa. Samtidigt växer den del av jordens befolkning som måste klara sig på mindre än två dollar om dagen med c:a 80 miljoner människor varje år. Idag finns det 5,3 miljarder människor i världen som tvingas leva på mindre än två dollar om dagen. Västvärlden kan inte ta emot 5,3 miljarder människor. Västvärlden kan inte ens ta emot 20–30 miljoner människor om året och ännu mindre 80 miljoner om året. Världens problem kan inte lösas genom migration, utan måste lösas genom förändringar på plats av de samhällen där alla dessa fattiga lever och allt det som påverkar dem.

Nä, alla som tänker förnuftigt på saken inser att vi måste jobba på flera fronter samtidigt. Absolut motarbeta eliten, men samtidigt som man gör det så måste man också motarbeta allt annat som om det får fortgå obehindrat bara kommer att gör vårt samhälle mindre stabilt och mer fyllt av motsättningar. Människor i fina kostymer i bankernas och EU-institutionernas sammanträdesrum är den verkliga fienden till och hela världens befolkning, men bara för att så är fallet så kan vi inte bara låta en ohållbart stor invandring, en invandring denna elit vill ha, fortsätta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *