Människor har troligtvis seglat till och från Amerika i tusentals år

Något som de flesta kanske inte känner till är att det finns mycket som talar för att människor från Europa, Mellanöstern, Asien och Afrika har tagit sig över till Amerika med båt mycket längre bak i tiden än vad som är allmänt erkänt idag. Massor av spår av handel och migration mellan den gamla och nya världen finns som är minst 3.800 år gamla.

Text: Tobias Lindberg 2015-12-13

seglat-till-amerika-001Bland lär det ha funnits en judisk grupp som åkte över någon gång runt år noll, en stor grupp och att de bildade ett kungadöme som varade i mer än 700 år innan det utplånades i krig och uppblandning med infödda amerikanska folkgrupper.

I många av de hundratusentals högar och gravhögar som är byggda över hela Amerika, de flesta flera tusen år gamla, finns det fynd som bevisar att människor från gamla världen har varit där. Det har hittats stentavlor med språk från Mellanöstern och konst med tydliga egyptiska motiv.

Kina hade stora flottor som seglade över stora delar av världen före Columbus tid och före tiden innan Kina började bli mer isolationistiskt under 1300- och 1400-talen, där de största skeppen var upp till 30 gånger så stora som Columbus flaggskepp Santa Maria.

Den historia vi alla har blivit matade med verkar helt enkelt inte vara speciellt korrekt och är dessutom extremt Europa-centrerad. När det ibland nämns att Columbus inte var först från den gamla världen att segla till Amerika så brukar ofta vikingarna nämnas, Leif Eriksson bland annat, men inte heller dessa var de första från gamla världen. Det finns många teorier om varför den historia som vi får berättat för oss är så felaktig, en av dessa är denna Europa-centrering som jag nämnde, men en andra teorier pratar om att det finns intressen som arbetar aktivt med att hålla mänsklighetens verkliga historia dold för oss.

stod-002

Här finns det två intressanta program på Coast to Coast AM där Glenn Kimball och Gunnar Thompson berättar om detta. Tyvärr finns inte hela programmen kvar upp på nätet, men man kan läsa lite om dem och så finns det några intressanta ljudklipp som man kan lyssna på.

Källor för denna text

Programmet med Glenn Kimball:

http://www.coasttocoastam.com/shows/2007/02/07

Programmet med Gunnar Thompson:

http://www.coasttocoastam.com/show/2007/02/19

Konst från Amerika med egyptiska motiv:

http://archive.coasttocoastam.com/gen/page1870.html?theme=light

Kinesisk flotta upptäckte Amerika före Columbus:

http://www.svd.se/kinas-armada-upptackte-varlden–och-glomde-den

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *