Samhällets enorma kostnader för dagisverksamheten

Skulle samhällets verkliga kostnader för för dagisverksamheten vara känd för fler så skulle troligtvis inte lika många vara för offentligt finansierad barnomsorg. Faktum är att varje heltidsinskrivet barn enligt siffror från 2013 kostade kommunerna i snitt 12.700 kr/mån. Sedan dess har kostnaden troligtvis stigit ytterligare.

Text: Tobias Lindberg 2014-05-19. Uppdaterad 2015-09-03.

Foto: Cramo Group http://bit.ly/1JPZCaS

Foto: Cramo Group
http://bit.ly/1JPZCaS

Enligt en artikel i UNT som jag länkar till här nedanför så har Riksdagens utredningstjänst beräknat kostnaden per heltidsinskrivet barn år 2013 till 165.000 kr/år. Drar man bort det belopp som föräldrarna själva finansierar (avgiftsfinansieringen) som 2013 ligger på 7% så blir kostnaden för kommunerna drygt 153.000 kr/år, vilket ger en kostnad på drygt 12.700 kr/månad. Sedan dess ha kostnaden för kommunerna fortsatt att öka och är sålunda idag ännu lite högre.

http://www.unt.se/asikt/debatt/mer-vuxentid-for-barnen-3122720.aspx

För den som vill ha fler källor för kostnaderna finns en tabell på Skolverkets hemsida som jag länkar till här nedanför som visar att ett heltidsinskrivet barn år 2007 kostade kommunerna drygt 12.000 kr/mån. Detta blev 144.000 kr/år. Utöver detta betalade sedan föräldrarna ytterligare ungefär en tusenlapp varje månad ur egen ficka vilket i tabellen benämns som ”avgiftsfinansieringsgraden”. Totalkostnaden för ett heltidsinskrivet barn 2007 var 157.000 kr/år.

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.58461!/Menu/article/attachment/F%25F6rskola-Kostnader-Tab2-L%25E4ns.xls

stod-002Avslutningsvis vill jag ställa frågan om det är någon som verkligen tror att kommunen eller samhället får igen alla dessa pengar som läggs på barnomsorgen när de friställer föräldrar från sina barn så att de kan jobba istället för att passa sina egna barn? Svaret på den frågan är: Självklart inte! Det är en stor samhällelig förlustaffär! De enda som tjänar på att båda föräldrarna i en familj jobbar istället för att ta hand om sina egna barn är ägarna av storföretagen och bankerna, eftersom de tar ungefär halva värdet av allt som en arbetare producerar. De som förlorar på detta är familjerna och de allra största förlorarna är barnen som berövas en naturlig uppväxt tillsammans med sina föräldrar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *