RFSU:s amerikanska systerorganisation säljer kroppsdelar från aborterade barn

I en nysläppt reportageserie i tre delar visas hur RFSU:s amerikanska systerorganisation “Planned Parenthood” på ett motbjudande sätt köpslår om och säljer organ, kroppsdelar och vävnad från aborterade barn. Att detta är något som är pågår i USA har är tydligt av denna reportaageserie och kanske vore det därför bra om den den svenska abortindustrin också blev granskad på samma sätt som den amerikanska!?

Text: Tobias Lindberg 2015-07-29

abort-planned-parenthood-001Med hjälp av skådespelare som har antagit rollen som inköpare från bioteknikföretag i behov av kroppsdelar från aborterade barn har organisationen “The Center for Medical Progress” under tre års tid arbetat med att bygga upp en relation till “Planned Parenthood” och dess olika dotterorganisationer så att de med hjälp av dolda kameror har kunnat dokumentera flera väldigt avslöjande samtal med framträdande personer inom “Planned Parenthood”.

I reportageserien visas hur ledande personer inom “Planned Parenthood” förklarar för köparna hur de på olika sätt manipulerar abortsituationen för att kvalitén på kroppsdelarna från de aborterade barnen ska vara så bra som möjligt och hur de köpslår om priserna på kroppsdelarna. Vidare visas hur teknikerna på en abortklinik sorterar fram de olika kroppsdelarna från “avfallet” efter en abort och diskuterar hur de kan få högre priser om organen säljs styckvis.

stod-002

Hela denna reportageserie i tre delar finns att se på “The Center for Medical Progress” Youtube-kanal. Här är länkar till utdrag av del 1, del 2 och del 3.

Här är utdraget av första avsnittet i reportageserien:

Om någon nu skulle tro att dessa utdrag bara består av filmsekvenser som är tagna ur sitt sammanhang så finns även originalfilmen från de två första delarna upplagda på Youtubekanalen där allt visas i sin helhet med textning. Orginalfilm del 1 och orginalfilm del 2.

Allt detta som visas i denna reportageserie är fullkomligt avskyvärt och borde verkligen uppröra alla, oavsett om man är för eller mot abort i övrigt. Det första avsnittet i reportageserien visar tydligt att läkarna inom “Planned Parenthood” som utför aborterna ofta väger in andra intressen än mammans och det barn som ska aborteras under själva ingreppet. Hade bara mammans och barnets intressen vägts in så hade de inte vägt in att den aborterade kroppen inte skulle skadas utan bara hur aborten kan utföras utan risk för mamman och med så litet lidande som möjligt för barnet och de hade inte som de ibland gör skapat en “sätesfödsel” för att kunna minimera skadorna på kroppsdelar som de vill ta tillvara. Avsnitt två och tre visar tydligt hur “Planned Parenthood” köpslår med köpare och hur det på olika sätt diskuteras hur man bäst maximerar hur mycket man får betalt för det man gör.

Att jag nämner den svenska organisationen Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) är inte för att skapa “guilt by association”, utan för att “Planned Parenthood” och RFSU är systerorganisationer som har med varandra att göra och som verkar inom samma internationella system som påverkar den svenska statens inställning i frågan. “Planned Parenthood”, vars fullständiga namn är “Planned Parenthood Federation of America” (PPFA), är den amerikanska avdelningen av den internationella organisation “International Planned Parenthood Federation” (IPPF), en mäktig global organisation som ofta samarbetar med de olika FN-organisationerna. (1) Den svenska avdelningen av “International Planned Parenthood Federation” är Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). (2)

Att jag väljer orden “den svenska abortindustrin” är för att antalet aborter i Sverige är så otroligt omfattande. Varje år aborteras ungefär mellan 35.000 och 38.000 barn i Sverige. Det föds i genomsnitt ungefär 110.000 barn per år. Det innebär att ungefär ett av fyra barn aborteras, alltså ungefär 25 %. (3) Det är en väldigt stor andel. Kroppsdelar, organ och vävnad från svenska aborter används antagligen också i forskningen och sjukvården och om så är fallet så finns det otroligt stora ekonomiska intressen inblandat i detta och när det kommer till frågor om reproduktion, mänskligt liv och aborter så ska ekonomiska intressen aldrig tillåtas vara involverade. Erfarenheten visar dessutom alltid att oavsett hur många fina ord eller hur många regler och lagar man skapar för att förhindra att ekonomiska intressen påverkar så sluter det alltid med att de ändå gör det. Se bara på den aktuella situationen i USA.

För att vara helt säker på att ekonomiska intressen inte ska kunna inverka på människor när det kommer till reproduktionen så måste allt användande av kroppsdelar, organ och vävnad från aborter eller förlossningar – om nu aborter över huvud taget ska vara tillåtna – förhindras och det enda sättet att verkligen vara säker på att man förhindrar detta är att dessa görs omöjliga att använda till forskning eller sjukvård genom t.ex kremering eller begravning. Anledningen till att jag nämner vävnad efter förlossningar är att navelsträngsblod och vävnad från moderkaka och annat har stora ekonomiska värden. Finns det ens en risk att ekonomiska motiv från forskning och sjukvård tillåts att påverka så borde alla aborter förbjudas tills alla sådan motiv från olika intressen effektivt har avlägsnats från området. Om sådan motiv fortsätter att tillåtas påverka, hur ska man då veta att intressena bakom dessa inte på olika sätt försöker att påverka antalet aborter som utförs, hur aborterna utförs, hur sent aborterna utförs, hur synen på aborter är i samhället, hur synen på ungdomars sexualitet är, hur synen på ungdomars och unga vuxnas ansvar för sina handlingar är och så vidare?

———————

Referenser

(1) The Planned Parenthood Federation of America (PPFA) är IPPF:s medlemsorganisation i USA.
https://en.wikipedia.org/wiki/Planned_Parenthood
http://www.ippf.org/europe/our-work/where-we-work/western-hemisphere/united-states

(2) Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) är IPPF:s medlemsorganisation i Sverige.
https://sv.wikipedia.org/wiki/International_Planned_Parenthood_Federation
http://www.ippf.org/europe/our-work/where-we-work/europe/sweden

(3) I Sverige aborteras ett av fyra foster.
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2013/09/Sverige-har-Nordens-hogsta-aborttal/

Om RFSU på Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksf%C3%B6rbundet_f%C3%B6r_sexuell_upplysning

5 tankar kring ”RFSU:s amerikanska systerorganisation säljer kroppsdelar från aborterade barn

 1. Erik A

  Vad är din syn på preventivmedelsindustrin, appropå hur marknaden styr reproduktion? Är det någon marknad som har en närmast garanterad överlevnad över tid så är det väl denna.

  Har du gjort försök att ta reda på vad som sker med aborterade foster i Sverige? Du skriver ovan att det förmodligen är på ett visst sätt, men det är ju en väsentlig skillnad mellan fakta och förmodan.
  Jag skulle gärna vilja att du utvecklar på vilket sätt du anser det vara problematiskt att använda material efter en normal förlossning i forskningssyfte?
  Att i Sverige förbjuda aborter helt för att utradera ett icke konstaterat kommersiellt syfte, vilket du nämner ovan, vore tidernas mest skandalösa statliga inblandning i kvinnors och mäns liv. Det är min personliga åsikt och har inget att göra med min generella ställning i abortfrågan. Att aktivera och inaktivera lagar för att detaljstyra i enskilda frågor låter inte göra sig, inte ens den mest statligt kritiska person tjänar något på ett rättssystem i fritt fall.

  Vill uppmärksamma dig på att du i ditt inlägg ovan skrivit att ett av fyra barn i Sverige “adopteras”, tror inte du avsåg att skriva det.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Erik: Tack för bra kommentar!

   Jag har inte så stora åsikter angående preventivmedelsindustrin annat än att det är väldigt många preventivmedel som är skadliga för hälsan. T.ex p-piller. Människor borde fundera mer innan de använder sådant. Alla preventivmedel har nackdelar för hälsan, men några är såklart värre än andra.

   Ja, jag har gjort några mindre försök att hitta information om vad som händer med kvarlevorna av de aborterade barnen i Sverige, men det har varit svårt att få någon rätsida på det hela. Jag ska dock titta mer på detta inom kort. Självklart är det skillnad på fakta och förmodan, men nästan över allt i världen används kvarlevorna på sätt som genererar stora pengar till vissa intressen och troligtvis är det likadant i Sverige.

   Det problematiska med att använda material efter vanliga förlossningar är att det alltför ofta blir de ekonomiska intressena som väger tyngre än barnets, mammans och de medicinska intressena. Som exempel kan nämnas hur förlossningsvården under lång tid har förespråkat tidig avnavling även fast det gör att barnet går miste på en stor del av sitt blod och stamceller som finns i navelsträngen och moderkakan. Detta blod och dessa stamceller bara “råkar” vara extremt värdefulla för företag, forskare och sjukvård.

   Jag håller egentligen med om att samhället inte ska lägga sig i människors liv så länge man inte skadar någon annan med sina handlingar. När det gäller abort så är dock frågan lite komplicerad eftersom detta med när ett barn är en egen levande varelse med egna intressen värda att försvara tillkommer. När utomstående intressen dessutom tillåts att inverka på frågan så blir det hela ännu svårare och riskerna att barnets intressen, när de nu uppstår, får ge vika för företagsintressen blir ännu större. Så nej, jag tycker nog inte att det är en så skandalös inblandning. Ändra bara så att det inte finns någon risk att giriga intressen kan påverka när det kommer till aborter, så kan aborterna kanske fortsätta i övrigt på ungefär samma sätt som nu. Då skulle man i alla fall vara säker på att ovidkommande frågor inte inverkar.

   Tack för att du påpekade att jag hade skrivit fel, jag har nu korrigerat detta! =)

   Svara
 2. Stefan Einarsson

  Här är typ en genomgång av hela historien, från FactCheck.org. Det står ganska klart att “videoavslöjandena” är ganska vinklat redigerade för störst propaganda-effekt. Bilden som målas upp utifrån videona, tycks inte riktigt vara densamma som om man får se över allt det inspelade materialet.

  http://www.factcheck.org/2015/07/unspinning-the-planned-parenthood-video/

  Du har såklart en tankepoäng om att det klart är möjligt att donation av fostervävnad till vetenskaplig forskning skulle kunna bli ett offer för skrupelfria vinstintressen; och det finns såklart saker i PPFA-representantens uttalanden som inte är fullt “kosher”, även i rätt sammanhang av hela det inspelade materialet.
  Jag tror dock inte att den fullständiga inspelningen är ett klockrent bevis på att det finns en redig profit-industri i aborterade foster. Kostnaderna som nämns tycks i princip täcka minimala transportavgifter, och frågan om lagbrott är lite tveksam.

  Läs gärna FactCheck-grejen; se vad du eventuellt tycker är fel i deras antaganden, och hur det stämmer eller inte med alt-medias version av det hela. Det vore intressant.

  Jag är dessutom nyfiken på vad för bra info du har på just profit-aspekten allmänt. Var kan man hitta bra data på det?

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Stefan: Videoavslöjandena är inte bara de kortare utdragen, utan till varje kortare utdrag finns en oklippt originalfilm. Det nämner jag i min text och jag har sett dessa originalfilmer. Jag tycker inte att något som sägs av ”The Center for Medical Progress”, varken i utdragen eller i originalfilmerna, är felaktigt. Inte heller tycker jag att det är konstigt att de tar med det “saftigaste” i utdragen, de visar bara med dessa vad som faktiskt sägs i de längre originalfilmerna, ungefär som en “trailer” för en film som ska få folk att vilja se filmen.

   Utöver det som “Planned Parenthood”-klinikerna får från de företag som köper kroppsdelar från aborterade foster så får de som jag förstår det även en bonus på $500 från staten. Den summan som är mycket större än vad de får från företagen som köper av dem ska man inte förglömma.

   Det må vara så att “Planned Parenthood”-klinikerna inte tjänar så mycket på det hela, men helt klart är det så att det finns några som tjänar väldigt mycket på kroppsdelarna, organen och vävnaderna och det är de företag som köper dem. Jag har inte i mitt inlägg kritiserat summan som klinikerna får utan att barns kroppsdelar tillåts vara en eftertraktad produkt för företagsintressen. Så fort något blir en produkt så kommer det att finnas risk för att ovidkommande intressen vägs in.

   Jag håller med om att det som “Planned Parenthood” håller på med inte är olagligt, men bara för att något håller sig inom lagen måste inte innebära att det är moraliskt okej. Sättet det hela går till på är avskyvärt och kunderna har ett väldigt stort vinstintresse.

   Jag ändrade min ingress att tog bort det lilla som sade att detta pågick i USA trots att det var olagligt och att man därför även borde granska den svenska abortindustrin. Istället skrev jag att detta pågår i USA och att man därför också skulle granska den svenska abortindustrin.

   I slutet av “FactCheck”-texten så framställs det som att det företagen och forskningen får från aborterade foster inte är så värdefullt för dem eftersom vävnad från barnen inte är så stort längre. Istället skulle det vara stamceller som är det nya. Först och främst så är inte kroppsdelarna, organen och vävnaden från aborterade barn så ointressanta som det framställs i den texten och sedan så innehåller det som blir barnen som aborteras mängder av stamceller som företagen får tillgång till.

   Jag håller själv på att försöker hitta bra uppgifter om detta med det verkliga ekonomiska värdet för företag och industri för aborterade barn, men det är inte så lätt att hitta bra och enkla uppgifter. Jag ska dock fortsätta att leta uppgifter på detta.

   Svara
 3. Maria brodd hemmelin

  Tack för att du skriver om detta. Det är tyst i svenska gammelmedia i övrig kring denna skandal. Vi måste börja våga diskutera och lyfta upp detta i Sverige också.
  Återigen tack!

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *