Har män verkligen ett lika stort ansvar vid en graviditet?

Har män verkligen ett lika stort ansvar som kvinnan när en graviditet uppstår och är det verkligen rimligt att en man mot sin vilja ska kunna bli ekonomiskt ansvarig för ett barn under 18 års tid om en kvinna han har varit med väljer att behålla barnet?

Efter befruktning har kvinnan alla valmöjligheter. Hon kan välja att göra abort, adoptera bort barnet, lämna barnet till barnhem eller behålla det själv. Behåller hon barnet så kan hon välja att hålla hemligt vem fadern är eller göra det känt och oavsett vad så får hon stöd från samhället i sitt val. En man har inga valmöjligheter efter befruktningen och samhället kan tvinga honom att bli försörjningsansvarig. Vill kvinnan inte ha något ansvar alls för barnet och lämnar bort det så tar samhället över ansvaret, även det ekonomiska ansvaret, men mannen kan aldrig bli av med det ekonomiska ansvaret om kvinnan har valt att han ska vara ansvarig. Är detta verkligen rättvist i alla sammanhang?

Visst är både mannen och kvinnan delaktiga i ett samlag, men kvinnan har alltid större möjlighet att bedöma konsekvenserna av situationen eftersom hon kan bedöma alla faktorer. Det kan inte alltid mannen. Om några har samlag utan kondom så är det bara kvinnan som kan bedöma om hon använder något preventivmedel, om hon har skött detta på rätt sätt eller inte. Mannen kan bara lita på hennes ord och omdöme. Efter samlaget så är det kvinnans val som gör att en graviditet kan fortsätta eftersom hon har flera möjligheter att avsluta den.

Tror man på frihet för alla människor så inser man att det finns stora problem i denna fråga. Se Karen Straughan’s utmärkta analys av detta problem!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *