Skolan minskar horisonterna och inskränker självständighet

“It is the great triumph of schooling that among even the best of my fellow teachers, and among even the best parents, there is only a small number who can imagine a different way to do things.”

– John Taylor Gatto

Ur hans utomordentliga essä “The Six-Lesson Schoolteacher”

http://www.cantrip.org/gatto.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *