Galna påståenden om fluorskölj

Tillsatt fluor i olika produkter är ett stort problem och det bästa är att undvika dem helt, men vissa produkter och vissa påståenden om dem är värre än andra. En sådan grupp av produkter är fluorskölj och många påståenden som säljarna gör är inte bara felaktiga, utan också galna.

Text: Tobias Lindberg 2015-03-18

fluorskolj-handeln-001-lyko-storFluorskölj finns vanligtvis i koncentrationerna 0,05 eller 0,2 % natriumfluorid (NaF), vilket motsvarar 230 respektive 910 ppm (parts per million) fluorid. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Vårdguiden är den lägre koncentrationen tänkt för daglig användning för vuxna och den högre koncentrationen för användning högst en gång i veckan och detta för att fluorintaget inte ska bli allt för högt. [1] Trots att fluorskölj med 0,2 % NaF alltså är tänkt att bara användas en gång i veckan så föreslår företag som Lyko.se, Tandguiden.se och Apoteket.se att deras fluorskölj 0,2 % för bästa effekt ska användas 1-2 gånger om dagen. [2]

Utöver detta med att man ska ta deras Flux fluorskölj 0,2 % 1-2 gånger om dagen så skriver Lyko.se att regelbundet användande av deras fluorskölj stärker tandytan och förebygger karies och antyder genom sättet som de har formulerat sig att detta gäller för alla människor. [2] Sanningen är dock att fluorskölj enligt SBU inte ger något ytterligare skydd för de som redan borstar tänderna dagligen med fluortandkräm. [3] Eftersom nästan hela Sveriges befolkning använder fluortandkräm dagligen så betyder det att regelbundet användande av fluorskölj nästan inte stärker tänderna eller förebygger karies för någon och att då formulera sig som Lyko.se har gjort är väldigt oärligt. Skulle Lyko.se ha skrivit att deras fluorskölj hjälper de som inte använder fluortandkräm så hade deras information i vart fall stämt överens med vad SBU har kommit fram till.

stod-000

Jag skrev ett brev till Lyko.se angående detta och det ska bli intressant att se vad de svarar, om de nu ens svarar. Brevet kan läsas längre ned i denna text. Lyko.se är dock inte ensamma om att gå ut med felaktiga fakta, utan man finner liknande påståenden på många sidor på nätet som säljer fluorskölj. [4]

fluorskolj-handeln-002-tandguiden-storTandguiden.se är en annan sida på nätet som rekommenderar att man ska ta Dentan fluorskölj 0,2 % 1-2 gånger om dagen, men med tillägget att bör använda fluorsköljet efter tandborstning med fluortandkräm. [2] Tandborstning med fluortandkräm och fluorskölj alltså, trots att SBU säger att fluorskölj inte har någon tilläggseffekt om fluortandkräm redan används dagligen. Tandguiden.se skriver till skillnad mot Lyko.se uttryckligen att fluorskölj ska användas efter tandborstning med fluortandkräm, vilket inte bara är framställt på ett oärligt sätt utan är direkt felaktigt.

Vidare skriver Tandguiden att fluorskölj med 0,2 % NaF rekommenderas till vuxna och Dentan med 0,05 % NaF rekommenderas till barn under 12 år. [2] Genom att framställa det på detta sätt så blir konsumenterna lurade. Det som är viktigt att veta om fluorskölj 0,2 % är att det inte bara är för vuxna, alltså för de som är 12 år eller äldre, utan också att den högst ska användas en gång i veckan. Ännu viktigare att veta är att barn under 6 år inte alls ska använda fluorskölj och att då som Tandguiden.se skriva att fluorskölj 0,05 % är till för barn under 12 år är direkt felaktigt.

Intressant att veta är att Tandguiden.se är en del av företaget Meda.se som i sin tur är en del av Meda Group, ett internationellt läkemedelsbolag med mångmiljardomsättning. Meda Group äger även företaget Meda AB som äger fluorsköljsmärket Dentan. [5] Tandguiden.se skriver alltså saker om sin egen produkt som inte stämmer och mitt brev till dem finns att läsa längre ned.

fluorskolj-handeln-003-apoteket-storSlutligen ska Apoteket.se nämnas som på sin sida om Flux fluorskölj 0,2 % skriver att det ska användas som ett komplement till tandborstning med fluortandkräm, att det ska användas 1-2 gånger om dagen och att grupper med ökad kariesrisk ska använda det. [2]

De första två felaktiga påståendena har jag redan gått igenom och vad gäller det sista om att grupper med ökad kariesrisk ska använda fluorskölj så skriver SBU tydligt att det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag för att rekommendera det. [6] Brevet till Apoteket.se finns längre ned i texten.

Avslutningsvis vill jag bara säga att jag tror att SBU:s, Vårdguidens samt olika myndigheters rekommendationer är felaktiga i det avseende att de är alltför oförsiktiga. Fluorid är oerhört skadligt och bör undvikas helt. De naturligt förekommande fluoriderna vi får i oss via mat och dryck är illa nog och kan ibland även de vara för mycket, varför man bör undvika allt tillsatt fluorid. Det finns oerhört mycket forskning som bevisar att fluorid är skadligt även vid så låga koncentrationer som många som många svenskar får i sig dagligen genom sitt sammanlagda intag av fluorider i mat, dricksvatten, tandborstning och liknande och jag ska inom kort skriva en eller flera text som går igenom och förklarar detta. Vad som är tydligt med de saker jag har gått igenom i denna text är att många företag och andra aktörer inte ens följer de alltför oförsiktiga riktlinjer som myndigheter som SBU utfärdar.

Jag tror att det är viktigt att alla vi som är oroade för fluorprodukternas användande engagerar oss och påtalar sådant som är felaktigt och tokigt så fort vi ser det. Om inte vi gör det så finns risken att våra  medmänniskor blir lurad av de felaktiga råd som många företag ger. Läs gärna därför vad jag har skrivit till Lyko.se, Tandguiden.se och Apoteket.se och skriv liknande brev själva till företag som gör fel. Bäst är självklart att få folk att förstå att de inte bör använda produkter med tillsatt fluor eller höga fluoridkoncentrationer, men att få bort de värsta exemplen i handeln är också viktigt.

stod-000

Referenser:

[1] Först kommer ett citat från SBU:s skrift “Att förebygga karies” sidan 115 följt av ett citat från Vårdguidens sida om fluorbehandling som båda förklarar hur ofta de anser att fluorskölj med olika koncentration NaF ska användas.

“Beräkningar har visat att 15–20 procent sväljs ner vid munsköljning med fluorlösning. Såväl daglig sköljning (0,05 procent NaF) som veckosköljning (0,2 procent NaF) innebär ett lågt fluorintag med hög säkerhetsmarginal. Munsköljning med fluorlösning rekommenderas inte till barn under sex år, eftersom de kan ha svårt att spotta ut lösningen.”
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/karies_2002/kapitel_3.pdf

“Hur ofta man ska använda fluorsköljning beror på sköljmedlets koncentration. Det är vanligt att man sköljer varje dag med 0,05 procent natriumfluoridlösning eller varje eller varannan vecka med 0,2 procent natriumfluoridlösning. Tandvårdspersonal kan ge råd om lämpliga intervall.”
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Fluorbehandling/

[2] Här är tre länkar till sidorna där Lyko.se, Tandguiden.se och Apoteket.se skriver om sina fluorskölj 0,2 %.
http://www.lyko.se/flux/flux-flourskolj-02-500ml
http://www.tandguiden.se/produkter/dentan/
http://www.apoteket.se/privatpersoner/radochprodukter/common/produktinformation.aspx?varuid=231861

[3] Ur SBU:s skrift “Att förebygga karies” sidan 58:

“Användning av fluorsköljning dagligen, varje vecka eller var fjortonde dag en kariesreducerande effekt, men saknar tilläggseffekt i grupper som använder fluortandkräm dagligen.” Sidan 58.
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/karies_2002/kapitel_3.pdf

[4] Här är tre exempel på andra företag som skriver saker om fluorskölj som inte stämmer. Det finns många fler liknande exempel.
http://www.tandshopen.se/sv/artiklar/flux-mild-500-ml.html
http://www.nhs.nu/STANDARDSORTIMENTET/Munvard/Munskolj/FLUX_orginal_500ml?id=3448
http://www.apotea.se/flux-original-90-ml

[5] Dessa fyra länkar visar hur Tandguiden, Meda.se och Meda Group hänger samman och att de äger märket Dentan.
http://www.tandguiden.se/allmanhet/medas-tandvardsprodukter/dentan/
http://www.medasverige.se/for-allmanhet/produkter/receptfria-produkter/
http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20050207000024
http://www.medasverige.se/for-allmanhet/om-meda/

[6] Ur SBU:s skrift “Att förebygga karies” sidan 58:

“I grupper med hög kariesrisk eller hög kariesaktivitet är användning av fluorsköljningar inte tillräckligt utvärderad för att den kariesförebyggande effekten ska kunna bedömas.”

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/karies_2002/kapitel_3.pdf

—————————-

Brev till Lyko.se

“Hej,

På er hemsida skriver ni detta om Flux Fluorskölj 0,2 %:

“Regelbunden användning av Flux stärker tandytan och förebygger karies. För bästa effekt bör man skölja med 10 ml Flux 1-2 gånger om dagen.”

http://www.lyko.se/flux/flux-flourskolj-02-500ml

Vad har ni egentligen för stöd i forskningen för dessa två påståenden?

Hjälper verkligen regelbunden användning av Flux att stärka tandytan och förebygga karies för alla? Gäller det verkligen för alla de som likt den absoluta majoriteten av Sveriges befolkning redan borstar tänderna med fluortandkräm två gånger om dagen?

Ska verkligen fluorskölj med styrkan 0,2 % användas 1-2 gånger dagligen?

Med vänliga hälsningar,

Tobias Lindberg”

——————

Brev till Tandguiden.se

“Hej,

På er hemsida skriver ni detta om Dentan:

“Skölj med 10 ml Dentan fluorsköljvätska i en minut 1-2 gånger dagligen efter tandborstning med fluortandkräm.

Dentan 0,2% rekommenderas till barn över 12 år och vuxna.
Dentan 0,05% rekommenderas till barn under 12 år.
Följ alltid rekommendation av din tandvårdspersonal.”

http://www.tandguiden.se/produkter/dentan/

Vad har ni egentligen för stöd i forskningen för dessa påståenden?

Hjälper det verkligen, det ni antyder, att skölja med fluorskölj för de som redan borstar tänderna med fluortandkräm två gånger dagligen?

Är det verkligen så att fluorskölj med styrkan 0,2 % ska användas från 12 år och uppåt, medan fluorskölj med styrkan 0,05 % ska användas av barn under 12 år?

Med vänliga hälsningar,

Tobias Lindberg”

—————————-

Brev till Apoteket.se

“Hej,

I beskrivningen till er Flux Original Fluorskölj 0,2% har ni skrivit följande tre påståenden:

“FLUX fluorskölj ska användas som ett komplement till tandborstning med fluortandkräm.”

“Vem ska använda FLUX fluorskölj 0,2% NaF? De som har rekommenderats att skölja med fluorskölj 0,2 % och de grupper som har en ökad kariesrisk …”

“Doseringen om tandläkare ej föreskriver annat är: Vuxna och barn över 12 är, 10 ml 1 – 2 gånger dagligen.”

http://www.apoteket.se/privatpersoner/radochprodukter/common/produktinformation.aspx?varuid=231861

Stämmer verkligen detta?

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har skrivit följande två citat om fluorskölj i skriften “Att förebygga karies” (kapitel 3 på sidan 58):

“Användning av fluorsköljning dagligen, varje vecka eller var fjortonde dag har en kariesreducerande effekt, men saknar tilläggseffekt i grupper som använder fluortandkräm dagligen.”

“I grupper med hög kariesrisk eller hög kariesaktivitet är användning av fluorsköljningar inte tillräckligt utvärderad för att den kariesförebyggande effekten ska kunna bedömas.”

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/karies_2002/kapitel_3.pdf

Tydligt är alltså att fluorskölj inte behövs som komplement till tandborstning med fluortandkräm. Enligt SBU är det bara de som inte borstar med fluortandkräm som behöver fluortandkräm.

Vidare är det tydligt att SBU inte anser att det finns tillräckligt vetenskapligt underlag för att som ni rekommendera de grupper med en ökad kariesrisk att skölja med fluorskölj.

Slutligen gällande er rekommendation att fluorskölj 0,2 % ska användas 1-2 gånger dagligen om inte tandläkare föreskriver annat så är det tydligt av vad SBU skriver på sidan 115 i skriften “Att förebygga karies” att fluorskölj med 0,2 % natriumfluorid bara ska användas en gång i veckan, inte dagligen som ni föreslår. Citatet lyder: “Såväl daglig sköljning (0,05 procent NaF) som veckosköljning (0,2 procent NaF) innebär ett lågt fluorintag med hög säkerhetsmarginal.”. Sköljer man 1-2 gånger dagligen med fluorskölj 0,2 % så blir fluorintaget alldeles för högt.

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/karies_2002/kapitel_3.pdf

Med vänliga hälsningar,

Tobias Lindberg”

4 tankar kring ”Galna påståenden om fluorskölj

 1. Allan Petree

  TACK för att du tar dig tid o råd att bry dig om att informera 🙂
  Följ pengarna så får du svaren !

  Svara
 2. Erika

  Väldigt intressant artikel, har rekommenderat din sida! Fick du något svar från någon utan försäljningsställena av Munskölj?

  Med vänlig hälsning,
  Erika

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Hej och tack, Erika! Det är väldigt glädjande om Informationskriget.se blir rekommenderat så ofta det går till läsarnas vänner och släktingar. Ja, några av företagen svarade, men svaren var extremt vaga och undanglidande. Jag har tyvärr inte haft tid att tag i denna fråga om fluorskölj än, men ska försöka ta mig tid någon dag för att ta tag i detta.

   Svara
 3. Mio

  Hej Tobias, tack så mycket för en intressant artikel! Det visste jag inte om munskölj. Jag brukar inte använda munskölj. Bara köper tandkräm.
  Kommer att vänta på dina nya artiklar! Mio

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *