Trend av förnekelse utan hållbara bevis kan skada antivaccin-rörelsen

Text: Tobias Lindberg 2014- 11-28 Uppdaterad 2015-01-06

Jag håller helt klart med alla som säger att media generellt ägnar sig åt vaccinpropaganda, men samtidigt vänder jag skarpt mig emot den trend som jag anser pågår inom antivaccin-rörelsen med folk som snabbt och utan hållbara bevis eller argument kommer till slutsatser att vissa infektionssjukdomar helt enkelt inte finns eller är närmast ofarliga.

Som exempel kan nämnas att det de senaste månaderna har varit väldigt populärt inom antivaccin-rörelsen att påstå att ebola antingen inte finns eller är ofarligt för västerlänningar. Jag är ledsen, men bevisen stödjer faktiskt inte dessa slutsatser tillräckligt bra för att sprida dessa uppgifter överallt. Genom att sprida uppgifter som inte har bra stöd så hjälper man till att få hela antivaccin-rörelsen att verka oseriös.

Jag har väldigt bra bevis och argument för att polioviruset och HIV inte orsakar polio respektive AIDS och därför skriver jag ibland om det och tar då också upp bevisen för detta. Exempelvis så finns det inga exempel på forskning som kan bevisa att djur eller människor blir sjuka om de smittas med poliovirus. Samma gäller med HIV. Lika hållbara bevis för att ebola inte kan orsaka de tillstånd som ebolasjuka uppvisar finns inte. Vad jag vet finns det flera forskarrapporter som visar hur sjukdomen ebola faktiskt uppstår då försöksdjur utsätts för viruset. Om någon har hållbara bevis för att ebolaviruset inte kan orsaka ebola så lägg gärna fram dem istället för att bara påstå saker.

Man kan faktiskt vara mot vacciner och informera om att de försvagar immunförsvaret samtidigt som man erkänner att vissa infektionssjukdomar kan vara ett problem. Vidare finns det som bekant många saker man kan göra för att öka sina chanser att inte bli smittad eller sjuk som inte har någonting med vacciner att göra och man kan förespråka dessa utan att behöva förneka att sjukdomen är farlig. Man kan faktiskt ha två tankar i huvudet samtidigt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *