Ska bilder som vissa anser vara upprörande inte få visas i de vaccinkritiska grupperna

Text: Tobias Lindberg 2015-01-06

Med jämna mellanrum höjs det röster i en del av de vaccinkritiska grupper jag är med i om att man inte ska visa bilder på barn som har dött, skadats eller lider till följd av vaccinationer. I de flesta fall menar dessa röster att de blir illa berörda av att se bilder som dessa och att människor kanske skräms iväg från de vaccinkritiska grupperna om sådana bilder tillåts. Vidare brukar nämnas att bilderna inte behöver visas eftersom nästan alla vaccinkritiska människor redan vet att vacciner är farliga och kan orsaka det som dessa bilder visar.

Min syn på denna fråga är att jag tror det är viktigt att människor ibland faktiskt får se hur verkligheten ser ut, även om den är jobbig att se och även om de flesta kanske på ett rent förnuftsmässigt sett redan vet att det är på det sättet. När sådana här bilder ibland visas, för det är ju verkligen inte ofta de visas, så talar de till ens undermedvetna på ett helt annat sätt än vad en berättad eller skriven historia gör och det är just detta som kan vara det viktiga med sådana bilder, att de om de används rätt kan påverka människor på ett undermedvetet och känslomässigt sätt och då ge en mycket större effekt. Vi människor behöver bli påverkade både genom förnuftet och genom känslorna för att verkligen beröras av något, för att de allra starkaste känslorna ska väckas som behövs för att ge den där brinnande beslutsamheten som ibland behövs för att kunna bekämpa det dåliga.

Jag vill på intet sätt att vi i de vaccinkritiska grupperna ska visa bilder på döda, skadade eller lidande barn hela tiden, dels eftersom jag själv inte gillar att se dessa bilder och dels för att sådana bilder förlorar sin effekt om de visas för ofta, men jag tror att tal om reglering är att gå för långt. Att närmast förbjuda sådana bilder i de vaccinkritiska grupperna, att införa rutiner om att man måste förvarna om känsliga bilder på ett speciellt sätt eller att de jobbiga bilderna måste ligga bland kommentarerna till ett inlägg tror jag kommer att påverka de vaccinkritiska grupperna negativt. Det blir alldeles för reglerat och styrt med sådana påbud som nu föreslås. Sådana påbud hör inte hemma i en vaccinkritisk grupp som som vill fortsätta att vara slagkraftig, eftersom den överhängande risken med att införa sådana regleringar är att det med tiden kommer att börja höjas röster om att mer och mer ska börja räknas som sådana känsliga bilder eftersom synen på vad som är känsligt varierar nästan lika mycket som antalet medlemmar i de vaccinkritiska grupperna. Risken är att vi i slutänden nästan inte kan visa eller beskriva någonting för att det finns någon som kan ta illa vid sig.

Kort sammanfattat, jag tror det är mycket dumt att införa regleringar som dessa som har diskuterats i denna text. Jag tror inte de vaccinkritiska grupperna har ett behov av en sådan praxis eftersom det beskrivna problemet inte ens förekommer särskilt ofta och sålunda inte är så stort. Om någon medlem mot förmodan skulle hålla lägga upp bilder som är alldeles för känsliga och alldeles för ofta så är det istället bättre att man då inleder en diskussion om lämpligheten just i denna medlemmens agerande, istället för att införa generella regler som gäller allt som postas i de vaccinkritiska grupperna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *