Mässlingen i ovaccinerad befolkning

Andel smittade med mässlingen vid olika åldrar. Bild: Tobias Lindberg

Andel smittade med mässlingen vid olika åldrar. Bild: Tobias Lindberg

Andelen av en ovaccinerad befolkning med antikroppar vid olika åldrar.

För att ta reda på hur många som blev smittade med mässling på den tiden sjukdomarna förekom allmänt har man studerat antikroppar i blodet hos svenskar som är över 65 år. Studien visar att 99% av alla över 65 års ålder hade antikroppar mot mässling, ett tecken på en tidigare genomgången mässlingsinfektion.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/fragor-och-svar/massling-passjuka-och-roda-hund/#sjukdomar6

En genomgång av forskningen om mässlingen från 2004 i The Journal of Infectious Diseases visar att 95-98% av alla barn innan vaccinernas införande hade haft mässlingen vid 18 års ålder.

http://jid.oxfordjournals.org/content/189/Supplement_1/S4.full

En studie i The Journal of Immunology från 1958 hade över 90% av alla barn antikroppar mot mässlingen vid 8-9 års ålder.

Measles antibodies in the population of New Haven, Connecticut. JImmunol 1959;83:74-83. Sidan 77.
http://www.jimmunol.org/content/83/1/74.abstract
http://www.jimmunol.org/content/83/1/74.full.pdf

En indisk studie  från 2003 som undersökte förekomsten av antikroppar mot mässlingen hos ovaccinerade visade att av alla mässlingfall hos ovaccinerade individer så infaller knappt 70% av dem mellan 1-3 års ålder, drygt 20% mellan 4-5 års ålder och ungefär 10% senare i livet. Medianålder för de som får mässlingen är 2 år och 8 månader.

S.D.Kandpal, K.S.Negi, Z.Khan, and A. Malik, “Measles Antibody Status Amongst Nine Months Five Years Unvaccinated Children,” Indian Journal of Preventive and Social Medicine, vol. 34, no. 1, 2003. Sidan 13.
http://medind.nic.in/ibl/t03/i1/iblt03i1p8o.pdf

Studien i The Journal of Immunology från 1958 visade att de som fick mässlingen oftast smittades vid 5-7 års ålder.

Measles antibodies in the population of New Haven, Connecticut. JImmunol 1959;83:74-83. Sidorna 76-77.
http://www.jimmunol.org/content/83/1/74.abstract
http://www.jimmunol.org/content/83/1/74.full.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *