Sfinxen – en ledtråd till vår verkliga historia?

Allt mer tyder på att den mänskliga civilisationens historia är mycket äldre och väldigt annorlunda än den vi alla har fått berättad för oss och av anledningar som inte är helt klara så klänger det vetenskapliga etablissemanget sig fortfarande fast vid den gamla berättelsen och motarbetar alla nya rön. En pusselbit som pekar mot en äldre och annorlunda historia är Sfinxen i Giza som, av allt nytt som har framkommit om den att döma, verkar ha byggts för drygt 11.700 år sedan, snarare än för 4.500 år sedan som etablissemanget hävdar.

Text: Tobias Lindberg. 2014-03-19. Uppdaterad 2016-05-15.

Sfinxen, ett lejon?

Sfinxen, ett lejon?

Visst verkar det väl troligare att Sfinxen ursprungligen föreställde ett mäktigt lejon med ett lejonhuvud än att Sfinxen skulle vara gjord för att se ut som den gör idag, med ett huvud som är alldeles för litet i förhållande till kroppen?

Stämmer denna illustration, vilket jag faktiskt tror den gör, så är Sfinxen troligtvis mycket äldre äldre än de 4.500 år som den officiellt sägs vara.

Det finns nämligen väldigt tydliga spår av erosion från stora mängder regn på Sfinxen, men eftersom Giza varit en öken i mer än 4500 år så kan inte Sfinxen ha skapats för bara 4500 år sedan, utan måste ha skapats mycket tidigare än så, innan Giza-området förvandlades till den öken det är idag.

stod-000

Sfinxen och Chefrens pyramid Foto: S J Pinkney http://bit.ly/1s1rDVb

Sfinxen och Chefrens pyramid
Foto: S J Pinkney http://bit.ly/1s1rDVb

Sfinxen nästan begravd i sand. Foto: Vincent Brown http://bit.ly/1s1oTam

Sfinxen nästan begravd i sand.
Foto: Vincent Brown http://bit.ly/1s1oTam

Sfinxen från sidan. Foto: Angelo Domini http://bit.ly/1FXjObs

Sfinxen från sidan.
Foto: Angelo Domini http://bit.ly/1FXjObs

Många tusen år efter att Sfinxen hade byggts så var den antagligen så nedsliten av erosion att de dåvarande egyptierna ungefär 2.500 år f.kr. bestämde sig för att snygga till den och hackade då också fram sin härskares huvud av den lilla klump som var kvar av vad som en gång hade varit Sfinxens mäktiga lejonhuvud. Att det nuvarande huvudet har formats långt efter att Sfinxen ursprungligen skapades stöds av att Sfinxens nuvarande huvud inte alls har spår efter erosion av regn som Sfinxens kropp har. Att Sfinxens tassar är så stora i förhållande till resten och verkar så välbevarade har antagligen sin förklaring i att de nedre delarna av Sfinxen det mesta av tiden under de årtusendena sedan Giza blev en öken har varit täckta av sand vilket illustreras väl av äldre bilder och målningar från Giza.

Titta på bilder av Sfinxen. Tänk på proportionerna. Längden på kroppen jämfört med dess höjd. Framtassarnas storlek och längd samt dess goda skick jämfört med resten. Det lilla huvudet. Jag tycker att det blir rätt tydligt när man tittar på bilder av allt detta ur olika vinklar.

Många insatta tror idag att Sfinxen var en lejonhane eftersom lejonet i alla möjliga kulturer har haft en stark symbolisk betydelse och om den byggdes ungefär vid den senaste istidens slut så tittade den dessutom då rakt mot lejonets tecken när den stjärnbilden vid vårdagjämningen kom upp över horisonten rakt i öster på himlen. Allt detta sammantaget pekar mot att Sfinxen troligtvis byggdes någon gång vid den senaste istidens slut, säg för mellan 11.700–12.500 år sedan eller till och med ännu längre tillbaks i tiden.

Göbekli Tepe Foto: Pilar Torres http://bit.ly/1FXjObs

Göbekli Tepe
Foto: Pilar Torres http://bit.ly/1FXjObs

Gunung Padang. Foto: Ikhlasul Amal http://bit.ly/1ylXguI

Gunung Padang.
Foto: Ikhlasul Amal http://bit.ly/1ylXguI

Omöjligt, säger säkert vissa, de mänskliga civilisationerna var inte tillräckligt avancerade för att bygga något så avancerat som Sfinxen för så länge sedan. Det är dock inte alls omöjligt. Idag vet vi att de enormt avancerade stenmonumenten vid vid Göbekli Tepe i Turkiet är minst 12.000 år gamla och bevisligen var de människor som levde då tillräckligt avancerade för att bygga dessa. Även i Indonesien har det hittats avancerade byggnadsverk i Gunung Padang som många tror är lika gamla som de i Göbekli Tepe eller ännu äldre. Ändå “visste” alla för bara några år sedan att människan inte kunde bygga sådana stenmonument för 12.000 år sedan. Nu vet vi att vetenskapen hade fel om detta vad gäller Göbekli Tepe, att den kanske har fel om det när det gäller Gunung Padang och om lägger man sedan uppe på detta lägger spåren av erosion från regn på Sfinxen så blir det tydligt att vetenskapen antagligen också har fel om Sfinxen.

Vad gäller de stora Giza-pyramiderna så tror jag att de byggdes ännu längre tillbaks i tiden än Sfinxen. Alla stora välbyggda pyramider verkar vara väldigt gamla och byggda med en helt annan teknik än de mindre och mycket simplare konstruerade pyramider som bevisligen har byggts senare, t.ex. runt 2.500 f.kr, men dessa tros bara vara kopior av de ursprungliga pyramiderna, där de senare folken försökte efterlikna de fantastiska byggnader som deras “företrädare” hade efterlämnat. Liksom för Sfinxen så finns det många faktorer som pekar på att de stora pyramiderna är mycket äldre än vi tidigare har trott och att syftet med dem inte alls var att fungera som gravmonument, men det får bli temat för ett framtida blogginlägg. Tills dess vill jag bara avsluta med att säga att jag sedan en tid har börjat tro att det nog är rätt många fel i den bild av vår historia och utveckling som vi fått berättat för oss av det vetenskapliga etablissemanget. Det är allt för mycket av det de säger som helt enkelt inte stämmer.

Det verkar som om de flesta av dessa gigantiska byggnader var gjorda i en tid före den senaste istiden, då civilisationen på jorden var mer högtstående än under senare tid. För helt klart hade inte de egyptier som levde för 4.500 år sedan den nivå på sin teknologi som krävs för att bygga de stora Giza-pyramiderna. Frågan är dessutom om vi som lever här på jorden idag, med den avancerade teknik vi har att tillgå, ens skulle klara av att bygga liknande byggnadsverk? Det finns många som inte tror att vi skulle klara det.

Antagligen fanns det innan den senaste istiden en avancerad global civilisation, den Platon och andra pratar om som Atlantis. Det snabba slutet på istiden och andra naturliga händelser kan ha förstört allt och slungat mänskligheten tillbaks till stenåldern igen. Kanske var det även andra händelser som spelade in.

Dessutom höjdes havsytan med ungefär 100 meter när istiden tog slut vilket gör att nästan samtliga av människans boningsplatser och städer, som nästan alltid ligger vid vattnet, förstördes. De årtusenden som sedan följer gör att allt, utom byggnader och verktyg av sten, förstörs och utplånar därmed i stort sett samtliga spår av att en avancerad civilisation tidigare hade existerat. Om den mänskliga civilisationen plötsligt skulle utplånas idag och de fåtal som överlever på bara några generationer skulle kastas tillbaks till stenåldern igen så skulle kanske deras efterkommande om 12.000 år, när de återigen har utvecklats till en avancerad civilisation, kunna stå mitt på den plats där Manhattan finns idag och inte kunna finna ett spår av att ett av vår tids mest urbaniserade områden hade legat där en gång i tiden. BBC gjorde en intressant dokumentär som heter “Life After People” om detta för några år sedan och slutsatserna från den, dragna av de bästa forskarna, var att alla spår av avancerad mänsklig civilisation skulle vara fullständigt borta efter 10.000 år, bara stenbyggnader, byggda utan betong och sådant, med en teknik som den som de stora pyramiderna är byggda med, skulle finnas kvar tillsammans med spår av olika stenredskap. Alltså ungefär det vi idag hittar runt om på jorden och som har fått oss att tro att människan förr var primitiv och att vi idag står på höjden av vår utveckling.

Atlantis undergång?

Atlantis undergång?

Slutet på istiden tros nu mer och mer dessutom ha avslutats väldigt tvärt, bara på 1–3 år pratas det om, kanske på grund av kraftiga solutbrott, vilket skulle ha inneburit en enorm katastrof för en eventuellt då existerande avancerad global civilisation, då den snabbt smältande inlandsisen skulle ha fått kontinentalplattorna att röra på sig vilket i sin tur skulle ha skapat översvämningar, jordbävningar, vulkaner och tsunamis över hela jorden. Kanske är det detta som har gjort att nästan samtliga gamla kulturer på jordens alla hörn hade så samstämmiga flod-berättelser där de berättar hur nästan hela mänskligheten utplånades i en katastrof.

Om det gick till på detta sätt så skulle hela jorden efter alla dessa vulkanutbrott antagligen ha hamnat i en flera år lång vinter på grund av allt stoft som hade hamnat i atmosfären. De mest tekniskt avancerade samhällena och människorna som levde i dessa var antagligen de som dog ut allra snabbast, eftersom de flesta människor i sådana samhällen inte har de kunskaperna som behövs för att kunna överleva och leva av naturen utan fungerande utrustning. Efter bara några generationer skulle de enda människor som i princip fanns kvar på jorden vara de små folkgrupper som vid katastrofen levde som jägare-samlare, eftersom de är de enda som verkligen har förmågan att leva av naturen och anpassa sig till den när den förändras. Precis det idag finns människor som lever på stenåldersvis samtidigt som resten av mänskligheten lever i informationsåldern, så fanns det säkert grupper då som levde primitivt trots att resten av världen befann sig på en hög teknisk nivå. Precis som primitiva folk som idag lever avsides långt ut i vildmarken och som aldrig har sett moderna människor kan berätta om metallfåglar som flyger i skyn så kan man tänka sig att de primitiva grupper som överlevde katastroferna vid den senaste istidens slut förde vidare berättelser om metallfåglar och andra underligheter som de hade sett innan den stora floden till sina efterkommande, vilket årtusenden senare tolkas som Atlantis-legender och vidskepelse av den nya allt mer avancerad globala civilisationen som är så djupt övertygade i sitt högmod att de är de mest avancerade som någonsin har vandrat på jorden.

Väldigt intressant är också att Platons uträkningar om att Atlantis gick under vid ungefär 9.600 f.kr. nästan perfekt passar ihop med slutet på den senaste istiden, något han omöjligen kan ha haft någon koll på. Lägger man till detta den nya kunskapen om hur snabbt den senaste istiden avslutades, om man har en förståelse för vilken global förödelse detta måste ha orsakat och om man inser hur snabbt spåren av avancerad civilisation försvinner så känns det inte längre så underligt att tänka att Atlantis-historier och samstämmiga flod-berättelser hos nästan samtliga kulturer på jorden kanske kan vara mer än bara legender.

Det är inte heller helt lätt att förstå varför etablissemanget av idag så hårt klänger sig fast vid de etablerade teorierna om människans historia trots att de allt mer verkar vara felaktiga.

Visst har det alltid varit så att det tar tid för nya idéer att tränga fram och bli etablerad fakta och att detta ofta beror på människans natur, då nya idéer kan vara svåra att ta till sig, då prestige hos forskareliten kan hindra idéer som motsäger deras teorier att komma fram. Man brukar ofta säga att det behöver gå två generationer av forskare innan en ny idé släpps fram som “sanning”, detta eftersom två generationer av forskare faktiskt oftast måste hinna dö innan det nya blir accepterat, då företrädarna för de gamla teorierna oftast besitter de mest betydelsefulla platserna inom de vetenskapliga institutionerna.

Motståndet mot nya tankar om människans historia verkar dock vara större och mer omfattande än vad det vore om det bara hade varit detta med den mänskliga naturen. Teorierna om vad det kan vara utöver den mänskliga naturen och prestige som gör att ny kunskap hindras är många, men några som folk bör känna till är värda att nämna.

En är att etablissemanget vill behålla en världsbild som visar att utvecklingen går i en riktning, från primitivt till avancerat och att vi sålunda är kronan på verket i utvecklingen. En allmän insikt om att en civilisation långt mäktigare än vår nuvarande kunde utplånas totalt av naturens krafter och formligen upplösas till damm på så kort tid skulle kunna ställa till med problem för ett etablissemang som säger till folket att vi ska lita på att de kan rädda oss från allt.

En annan är att det kanske finns inflytelserika grupper som vet mycket mer om vår verkliga historia och vårt ursprung än vad som är allmänt känt och att de av någon anledning vill vara ensamma om den kunskapen för att kunna behålla sin maktposition.

Ytterligare en kan vara att teorierna om människans evolution inte alls stämmer med Darwins teorier, kanske har vi ett helt annat ursprung, kanske har människan existerat i miljontals år med otaliga högkulturer som har uppstått här på jorden och gått under i cykler, men att etablissemanget vill behålla Darwinismens förklaringsmodeller eftersom de bättre gynnar deras egen agenda.

Så, vad tror då ni om allt detta jag har berättat, har vi fått höra hela sanningen om vår historia eller inte? Vad tror ni om Sfinxen, byggdes den av egyptierna för 4.500 år sedan eller långt tidigare av en mer högstående civilisation? Är det några som aktivt motarbetar att sanningen om mänsklighetens historia ska komma fram?

Källor för denna text

Här är tre artiklar om Sfinxen:

http://www.robertschoch.com/sphinxcontent.html

http://eden-saga.com/en/egyptology-gizeh-bauval-hancock-schoch-west-vs-zahi-hawass-1st-round-a-sphinx-war.html

http://www.nbcnews.com/id/3077390/ns/technology_and_science-science/t/how-old-sphinx/

Här är två artiklar om Göbekli Tepe:

http://www.worldofheaven.com/categories.php?mc=8&muuid=8c1ac88777c770973406aa90521bcbdb&l=en&sid=b81d6013ae9bb2b26e4859e1c7d830ba

http://www.svd.se/kultur/understrecket/gobekli-tepe-dodens-aldsta-helgedom_256639.svd?fromMobile=true

Här är en text om Gunung Padang i Indonesien:

http://www.paranormalpeopleonline.com/graham-hancock-offers-update-on-gunung-padang-excavation/

Här är BBC-dokumentären “Life After People”:

https://youtu.be/5P6235e4uFw

Här är en artikel om det otroligt snabba slutet på den senaste istiden:

http://io9.com/5119304/ice-ages-start-and-end-so-suddenly-its-like-a-button-was-pressed-say-scientists

11 tankar kring ”Sfinxen – en ledtråd till vår verkliga historia?

 1. Habil

  Är inne på samma spår.
  Staden under vatten med stora byggnader och trappor gjorda för “jättar” som dykare hittat utanför Japans kust visar också på att människan haft andra tidigare civilisationer.

  Aerodynamiska “fåglar” eller “flygplan” i sten som visats sig vara över 10 000 år gamla visar också på samma sak. Det finns massor med mindre fynd som forskare och arkeologer inte kunnat förklara.

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Ja, det finns otroligt många saker som tyder på att vår historia är annorlunda än vad vi har fått berättat för oss. De saker du nämner är sådant som jag också har tittat på och de är verkligen fascinerande. Jag tror de kommande åren kommer att avslöja många intressanta hemligheter.

   Svara
  2. Guri

   Jättebra text. Men sista meningen är en katastrof: läsaren ska lämnas ensam, övergiven och i osäkerhet. Förslag till ändring från Sfinxen i Delfi: Men tillbaka till det gamla kan det väl inte gå, eller kan det det?

   Svara
 2. admin Inläggsförfattare

  Trots att dokumentären “Sphinx – Mystery in Stone” (se länk nedan) om Sfinxen och de stora pyramiderna som sändes på Discovery Channel 2003 nästan helt håller sig inom gränserna för de officiella förklaringar som har formulerats av det vetenskapliga etablissemanget, så ger den ändå många intressanta bitar av information och många fantastiska filmklipp och illustrationer till alla oss som tror på lite mer “alternativa förklaringar” om hur och när dessa fantastiska byggnadsverk kom till. Därför rekommenderar jag de som är intresserad av Sfinxens mysterier att se den, trots dess “konservativa” vinkling.

  I denna dokumentär nämns bland annat det faktum att de tre stora pyramiderna är placerade på exakt samma sätt i förhållande till varandra som de tre stjärnorna i Orions bälte sågs i förhållande till varandra från jorden för 12.500 år sedan och att lejonets stjärnbild var den stjärnbild som steg upp rakt i öster vid vårdagjämningen vid samma tidpunkt, alltså rakt framför Sfinxens ansikte om den byggdes då, men ändå så drar dokumentären den omständliga och ologiska slutsatsen att dessa astronomiska förhållanden för 12.500 år sedan bara var något som de som enligt etablissemanget 8.000 år senare skulle ha byggt pyramiderna och Sfinxen ville återskapa. Alltså att byggarna skulle ha återskapat de astronomiska tecken som fanns 8.000 år tidigare hellre än att bygga efter de astronomiska förhållanden som förelåg vid tiden när de byggde pyramiderna och Sfinxen. Denna förklaring låter inte vidare troligt enligt mig. Mycket troligare är att pyramiderna och Sfinxen byggdes vid den tidpunkt när de astronomiska förhållandena förelåg.

  http://youtu.be/vFk7f84WTNM?list=UUO05ZdOR7Vn6IyfEUqoN7yQ

  Svara
 3. Ingmar rosengård

  Intressant! Har tänkt litet åt samma håll. Ett sidospår som tangerar artikeln: hur länge har människan kunnat segla på haven? Jag vet inte vad historiker säger men med tanke på att Australiens urfolk kom dit för minst 40000 år sedan över ett kanske 100 km brett sund tyder på att de knappast skulle ha paddlat med några “primitiva” flottar eller kanoter. Var och en som står upp i en båt vet att vinden ger båten mera fart, så ett segel kunde de tänka ut ganska fort. Människorna på stenåldern och tidigare var mycket mer avancerade än vi, tror jag, annars vore vi inte här idag.

  Svara
 4. Hasse Nord

  Refugier ikring Östersjön – dom äldsta spår efter N-Europas urbefolkning:
  http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,3699.0.html

  Skandinvien befolkat under istiden?
  http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,3504.msg32613.html#msg32613
  http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,1201.msg67505.html#msg67505

  Finland befolkat under istiden:
  http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,1201.msg10718.html#msg10718

  Fimbulvintern – Kaukasiernas ursprung
  http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,6242.msg69123.html#msg69123

  Stabila samhällen – i 12.000 år:
  http://www.arkeologiforum.se/forum/index.php/topic,6027.0.html

  Svara
 5. Per N

  Jag kan inte erinra mig att något är sant som lärs ut i skolan eller i historieböcker. Den mest trovärdiga och logiska berättelsen (myto-logi = logisk berättelse) om människans ursprung verkar vara Bock Saga, en muntlig tradition som offentliggjordes 1984 av Ior Bock. Här anses människan vara mer än 50 miljoner år gammal, och en del forskning stöder att vi är mycket äldre än vad skolboken anger, som exempel kan nämnas Varggrottan i Finland som bevisligen beboddes av människor för 450 000 år sedan. Man kan säga att allt är precis tvärtom, den moderna människans vagga står att finna i Norden, närmare bestämt Karelen i Finland, under istiden. Det finns inte plats här, men vi har mycket stolta traditioner att försvara i dessa tider. För den som vågar trotsa sitt eget sinne rekommenderar jag börja med den här artikeln från 2006. http://paulapeterson.com/Bock_Saga.html

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Per: Tack för kommentar och länk! Jag ska läsa den.

   Ja, Bock Sagan är verkligen fantastisk. Jag hörde om den på Red Ice Radio för inte så länge sedan då en av Ior Bocks “lärjungar” berättade om allt detta.

   Här är sändningen om Bock Sagan på Red Ice Radio:

   https://redice.tv/red-ice-radio/ior-bock-the-bock-saga-and-excavation-of-the-temple-of-lemmink%C3%A4inen

   Sedan var det också ett avsnitt på Red Ice Radio om Oera Linda boken som jag lyssnade på, även det väldigt fascinerande:

   https://redice.tv/red-ice-radio/oera-linda-book-an-ancient-frisian-manuscript

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *