Jimmy Åkesson vill använda staten för att stoppa konkurrent

I en intervju under förmiddagen gjorde Sverigedemokraternas folkförrädare till ledare Jimmy Åkesson klart att han vill använda sig av statens maktapparat för att stoppa konkurrenten Nordiska motståndsrörelsen.

Text: Tobias Lindberg 2017-07-07

almedalen-jimmy-akesson-motstandsrorelsen-010

Trots att det inte finns några bevis för att organisationen Nordiska motståndsrörelsen har gjort något olagligt så påstår ändå Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i en intervju som han gav nu under förmiddagen i Almedalen att organisationen ägnar sig åt terror mot politiska motståndare och flyktingförläggningar. Vidare sa han att han tycker att det ska ses över om Nordiska motståndsrörelsen ska kunna klassas som en terrororganisation.

Transkription av formuleringen och filmklipp från intervjun finns längre ned i denna text.

Att ledaren för Sveriges enligt opinionsmätningarna näst största parti gör felaktiga uttalanden som dessa är uppseendeväckande och olämpligt. För de som är någorlunda insatta och har förmågan att se igenom mainstreammediernas propaganda så är det uppenbart att detta inte är något annat än ett fult och desperat försök från ett politiskt intresse att få statsmakten att ingripa mot en konkurrent som man ser som ett hot.

stod-donera-swish-013

Här är en transkription från en del av intervjun med Jimmy Åkesson.

“Reportern: Det kanske mest omdiskuterat här i Almedalen. Nazisternas närvaro här. Nordiska motståndsrörelsen. De står här borta, några hundra meter bort. Jag har förstått att du vill se över lagstiftningen för att kunna stoppa sådant här. Har jag förstått dig rätt?

Jimmy Åkesson: Man får lov vara nazist i Sverige. Demokratin ger utrymme för det och så tycker jag att det ska vara, även om jag tycker väldigt illa om nazismen. Men det här är inte vilken nazistorganisation som helst, utan här har man då ägnat sig åt renodlad terror mot politiska motståndare, mot flyktingförläggningar. Det är en helt annan typ av verksamhet som man inte bara kan skratta bort eller bara avfärda som knäppgökar, utan det här är farliga människor. Det tycker jag att man skulle kunna se över om man skulle kunna klassa det här som en terrororganisation och då ska de inte tala i Almedalen såklart.”

Här kan man se ett filmklipp från intervjun med Jimmy Åkesson.

Gällande Jimmy Åkessons beskyllningar så är ett faktum att organisationen Nordiska motståndsrörelsen inte använder sig av terror mot politiska motståndare. Om så hade varit fallet så hade organisationen redan varit förbjuden enligt svensk lag som har fullt tillräckliga skrivelser gällande terrorism.

Vad gäller beskyllningen om att Motståndsrörelsen skulle använda sig av terror mot flyktingförläggningar så är den också utan grund eftersom det inte finns någonting som tyder på att organisationen skulle ha utfört eller uppmanat till något sådant.

Idag blev tre personer dömdaa för att ha utfört sprängdåd i Göteborgsområdet. Dessa var visserligen vid brottets utförande medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen, men åklagaren har varit tydlig i media med att gärningarna inte hade någon koppling till Nordiska motståndsrörelsen och att två av de dömda hade uttryckt missnöje mot Nordiska motståndsrörelsen samt dess ledning för att de inte har velat ta till det våld som de dömda anser är nödvändigt för att genomföra en revolution.

Varje organisation eller politisk rörelse som är någorlunda stor har folk som är anknutna till dem genom att de är eller har varit medlemmar och som kanske sedan misstänks för brott, begår brott eller som gör saker som går emot vad organisationen förespråkar. Så är det för Socialdemokraterna, Moderaterna, Rädda barnen, Naturskyddsföreningen och alla andra partier och organisationer. Självklart är det så även för Nordiska motståndsrörelsen och för Sverigedemokraterna.

För som alla kommer ihåg så finns det medlemmar i och till och med företrädare för Sverigedemokraterna som har begått brott, som misstänks för brott och som beter sig på ett sätt som inte partiet står bakom. Järnrörsskandalen kommer snabbt upp i minnet och nyligen dömdes Kent Ekeroth för ringa misshandel. Bara för att individer med någon form av anknytning till Sverigedemokraterna har utfört detta så innebär inte det att Sverigedemokraterna som organisation är skyldiga eller står bakom det. Samma gäller förstås för Nordiska motståndsrörelsen.

Att Sverigedemokraternas ledare vill lägga skulden för enskilda individers handlande på Nordiska motståndsrörelsen trots att handlingarna går emot vad Nordiska motståndsrörelsen står för, men inte vill göra på samma sätt för sådant som har med den egna organisationen att göra visar tydligt vilken hycklare han är.

Sverigedemokraterna är rädda för en snabbt växande och stark organisation, Nordiska motståndsrörelsen, som de vet är en konkurrent till dem och när de inte kan bekämpa dem på ett ärligt sätt så försöker de istället att använda sig av statsmakten för att förbjuda konkurrenten.

Nyligen kom också Jimmy Åkesson ut som folkförrädare då han under ett tal vid Politikerveckan i Järva förklarade att han var för invandring. Vid det talet uttryckte han sig så här:

“Jag är för invandring, Sverige har alltid haft invandring och Sverige kommer alltid ha invandring, även när jag får bestämma.

Jag skulle vilja säga så här. ”Hej och välkommen till Sverige, här gäller det här, det här, det här. Accepterar du det får du bor här!””

Senare försökte Jimmy Åkesson att korrigera det han hade sagt genom att påpeka att Sverigedemokraterna var för en reglerad invandring som kan hanteras, men att vara för invandring i den situation som vi idag befinner oss, där vårt folk håller på att ersättas av främlingar, även om invandringen skulle vara reglerad, är ingenting annat än folkförräderi. Den enda skillnaden Sverigedemokraterna erbjuder jämfört med de övriga riksdagspartierna är att vårt folks undergång skulle gå lite långsammare.

Referens

https://youtu.be/ovZ2PMZGIWI

https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/innan-d%C3%A5den-nazister-fick-milit%C3%A4rutbildning-i-ryssland-1.4354216

http://archive.is/fXo4g

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/EVwn5/demonstrationer-mot-jimmie-akesson-i-jarva

http://archive.is/Fd7Vd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *