Richard Spencer angående aborter och preventivmedel

I ett intressant filmklipp säger Richard Spencer att det inte är så dumt att tillåta aborter. Detta eftersom aborter framförallt håller nere antalet barn hos de delar av befolkningen som man kanske ändå inte vill ska ha så många barn, eftersom de så ofta inte ens klarar att ta hand om sina egna barn och hamnar i bidragsberoende.

Text: Tobias Lindberg 2017-03-28

richard-spencer-abort-010

Filmklippet som ni hittar en bit ner i denna text riktar sig framförallt till människor i USA, där de så ofta är emot aborter nästan som av en ryggmärgsreflex, men hans resonemang är intressant även för oss här i Sverige.

Utöver detta nämner han att problemet snarare är preventivmedel eftersom dessa till stor del faktiskt slår fel, inte att deras barnbegränsande effekt rakt igenom är dålig, utan för att de medför att just de människor i ett samhälle som man egentligen vill ska få många barn, de mer intelligenta och ansvarstagande, inte får så många barn, eftersom det framför allt är just dessa människor som tenderar att använda preventivmedel, medan abort generellt är de lite mer ointelligenta och oansvariga människornas preventivmedel eftersom de ofta inte klarar av att ta preventivmedel så regelbundet som det krävs.

stod-donera-swish-013

Mer intelligenta människor använder såklart abort om deras barn riskerar att födas med fosterskador och ärftliga sjukdomar samt om mammans hälsa och liv är i fara, men använder väldigt sällan abort för att förhindra oönskad graviditet.

Något som har blivit ett problemet för länder som Sverige är att det i övervägande grad är etniska svenskar som använder sig av både preventivmedel och aborter, medan fler som kommer in med massinvandringen undviker preventivmedel och väljer att behålla sina barn. Detta snedställer födelsetalen mellan ursprungsbefolkningen och den invandrade befolkningen.

I slutändan är det dock massinvandringen som är grundproblemet för oss här i Sverige, inte aborterna.

Vidare är preventivmedel väldigt skadliga både för individen och omgivningen eftersom kemikalierna har fler biologiska effekter i kroppen än att bara förhindra graviditet samt att kemikalierna kissas ut och sprids i miljön. Om man vill undvika graviditet bör såklart mer naturliga barnbegränsningsmetoder företrädesvis användas, medan ohälsosamma och miljöfarliga bör undvikas. Vill man bli gravid är avhållsamhet det mest naturliga och mest effektiva.

Sedan gällande aborter så är det också viktigt att inte vinstintressen tillåts påverka på något sätt. Som det är idag finns i stora delar av världen stora ekonomiska intressen i aborter eftersom både foster och celler samlas in från aborter på ett groteskt sätt för att användas i forskning och till medicinska ändamål. Summorna som betalas för kroppsdelar och celler från foster, moderkakor och annat är enorma. Exakt hur det bör regleras på bästa sätt så att vinsterna inte påverkar mängden aborter är svårt att säga, men är något som man måste tänka på om man ska tillåta aborter.

I filmklippet nämner han också att den framförallt kristna pro-life-rörelsen bygger på en osund föreställning om “mänskliga rättigheter” och “alla människors lika värde”, något han menar bara är illusioner då ens värde i verkligheten bestäms av den gemenskap man är en del av i det folk man tillhör. I slutänden har du det värde och de rättigheter som de som är villiga att skydda dig, vilket generellt den grupp eller det folk du tillhör, klarar av att ge dig.

Under filmklippet finns det Richard Spencer säger transkriberat i engelsk text.

Den del av filmklippet där han talar om detta börjar 13:07.

https://youtu.be/Ptelwe26SHk?t=13m7s

“I think that some people who are…in the alt-right want to believe that the anti-abortion crusade is just inherently traditionalist, that it is about making women take responsibility for their children, that it’s going to make women become mothers whether they like it or not…I am a bit sceptical of this view that abortion would have inherently traditionalist consequences. I think when we think about abortion we often think about these careerist women who otherwise would be part of families but are instead having abortion out of pure selfishness and greed. The fact is that it isn’t like that. Those highly intelligent career women will have abortions on occasion, but to be honest they’re using contraception and they’re avoiding pregnancy, is what they’re doing…The people who are having abortions are generally very often black or Hispanic or [people] from very poor circumstances, to be honest.

And so the anti-abortion crusade becomes this ‘human rights’ crusade. And if you look at the writing of people like Ramesh Ponnuru (of National Review) it is directly associated with this…that every being that is human has a right to life and so on. Well that’s not how we think as identitarians, to be honest. You are part of a community, you’re part of a family, you’re part of a collective. You do not have some human right, some abstract thing given to you by God or by the world or something like that. You’re part of a community and that’s where you gain your meaning or your rights. The anti-abortion crusade is often associated with family, the traditional family, but to be honest it’s descended into not just a human rights dogma but a kind of dysgenic “we are the world” dogma.

The most popular propaganda line for the pro-life movement is about “black genocide,” how this is “destroying black communities” and indeed is a racist plot by Margaret Sanger and so on. This gets to something that I think is a bigger point, and that is that the alt-right or identitarians, we can’t think about these issues in this kind of good or evil binary. We actually have to think about an issue like abortion…in a complicated manner, something that that issue deserves. Lothrop Stoddard talked about contraception, not so much abortion but contraception, as a potentially world-changing—for the good—technology, or something that could change the world for the worse. In a way he was absolutely right and I think contraception has to a large degree changed the world for the worse. Intelligent people will engage in family planning because they naturally have long time horizons, they think ahead. They aren’t just going to go run and have sex with someone without a condom and get them pregnant and so on…In a way, contraception has been terribly dysgenic in the sense that it is only the smart people that really use it. Smart people are not using abortion as birth control. Smart people are using abortion when you have a situation like Down Syndrome or you have a situation where the health of the mother is at risk. I would say that it is the unintelligent and blacks and Hispanics who use abortion as birth control, as a kind of late-term birth control.

We need to recognize this potential for both good and evil or good and bad within contraception itself, that this is something that can be a great boon for our people, for our race, or it can be a great detriment. Contraception has been a great detriment because precisely the people who shouldn’t be using it are using it. We want smart people to have more children. I sometimes want smart people to be a little more reckless. Don’t plan. Don’t use a condom. What I’m saying basically is the abortion issue is just a much more complicated issue than this kind of “good or evil” binary that the pro-life movement and the Christian movement want to use. We need to be more adult than they are.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *