Globalisterna, sionisterna, judarna och utnyttjandet av vår altruism

Det finns en del personer som vågar ta kritiken mot det angrepp som västvärlden idag utsätts för i form av massinvandring och propaganda mot européer några steg längre än de flesta andra. En av dessa är den amerikanske nationalisten och antisionisten David Duke som till skillnad mot de flesta andra även vågar kritisera sionisternas och judarnas del i det som pågår. Globalisterna som styr världen utgörs nästan uteslutande av europeiska och judiska familjer och personer som för att krossa Västvärlden idag framförallt använder sig av de europeiska folkens stora förtroende för och altruism mot andra människor. Om vi ska kunna kunna överleva det som pågår idag så måste vi européer sluta att vara så naiva.

Text: Tobias Lindberg 2016-08-24. Uppdaterad 2017-08-17.

globalisterna-sionisterna-judarna-och-utnyttjandet-av-var-altruism-001

En sak som inte alltid är så tydligt eftersom det oftast mörkas i medierna är att en mäktig kraft bakom attacken mot européerna som pågår idag är den judiska eliten. I det utmärkta filmklippet “Jews admit organizing White Genocide” förklarar David Duke detta. Se filmklippet i slutet av texten.

“Min fråga till Barabara Spectre är, vad i helvetet gör du i Sverige egentligen? Om du älskar Israel så mycket, åk då till Israel och ta din multikulturella propaganda med dig. Er sionistiskt rasistiska stat, Israel, proklamerar sig som en exklusivt judisk stat och den har världens mest restriktiva immigrationslagar.

[…]

Låt mig förklara. Det är inte muslimerna som har ändrat Europas och Amerikas immigrationspolicyer. Muslimer styr inte över medierna som säger till svenskar, tyskar, britter och amerikaner att de måste tillåta sig själva att bli etniskt rensade i våra egna hemländer. Araber styr inte över de politiskt korrekta Hollywood-medierna som lär européer att hata sig själva, så mycket att en del till och med firar vår egen undergång.”

Ja, så är det och David Duke meddelade för övrigt nyligen att han kommer att ställa upp i valet till Senaten i USA. Vi får verkligen hoppas han lyckas, då det behövs människor inom politiken som faktiskt vågar säga sådant som de flesta invandringskritiker inte vågar! [Uppdatering 2017-08-17.] David Duke ställde upp i valet, men fick inte tillräckligt många röster. [Slut på uppdatering.]

stod-donera-swish-013

Saken är den att muslimsk massinvandring till västvärlden bara är ett symptom, som självfallet måste bekämpas, men Europa och Väst kommer inte att bli helt friskt för än vi har lyckats bli av med själva den grundläggande sjukdomen som är den styrande europeiska och judiska globala eliten som styr världen. Först när globalisterna är besegrade kan vi återigen vara fria.

Tänk er att ni hade bott i by och en förrädare som hade låtsas vara en av er hade öppnat grinden och släppt in en fientlig grannstam, självklart hade man varit tvungen att bekämpa den insläppta fienden, men utan förrädaren som hade släppt in dem så hade de inte utgjort en så stor fara och om vi vill kunna leva säkra i framtiden så måste även förrädarna identifieras och bekämpas. I verkligheten är förrädarna den elit av europeiska och judiska familjer och individer som har möjliggjort massinvandringsinvasionen in i Europa.

Nej, det är inte bara mäktiga judar som är problemet, utan av den globala eliten som styr världen är många av familjerna och personerna etniska européer, som t.ex kan nämnas familjerna Rockefeller i USA och Wallenberg i Sverige som troligtvis inte har judiskt ursprung, men en oproportionerligt stor del av makteliten utgörs ändå av judar om man tänker på hur få judar det faktiskt finns i världen.

Inte heller är det så att alla judar skulle vara dåliga, utan de allra flesta av dem vill nog bara leva sin liv i fred och samförstånd med andra och sedan finns det även en del judar som aktivt motarbetar sionismen, som t.ex här i Sverige där Lasse Wilhelmson har ägnat de senaste 15 åren av sitt liv åt detta, men ändå så är det ett faktum att av de som styr världen så är en oproportionerligt stor andel judar och bland i princip samtliga globalister, oavsett om de är judar eller inte, så är sionismen stark och därför kan man om man verkligen vill bekämpa det som pågår idag inte undvika judarna och sionismen.

Glöm inte heller bort att judendomen inte bara är en religion som många vill framställa det som, utan judarna är ett folk precis som vi européer är ett folk bestående av några få europeiska folkgrupper. Detta är viktigt eftersom en människas lojalitet i de allra flesta fall är till det egna folket och problemet med judarna, liksom problemet med övriga invandrare till Västvärlden, är att deras lojalitet oftast inte är mot mot oss européer, utan istället är mot sin egen grupp, vilket är helt naturligt. Detta oavsett hur europeiska de ser ut till utseendet.

Judarna har dessutom som grupp en extremt stark lojalitet till det egna folket, odlad genom årtusendena genom att de ständigt intalar sig själva att alla andra folk helt utan anledning är emot dem och hela tiden helt oprovocerat attackerar dem. Att just deras extrema lojalitet mot den egna gruppen och fientlighet mot andra sedan är anledningen till att de är så illa omtyckta och så ofta har blivit ivägkörda från olika områden under historien är de helt blinda för.

Saken är att vi helt enkelt inte bör ha en allt för stor andel människor boende i Västvärlden som har sina lojaliteter mot andra än oss européer. Det är detta som är kärnan i allt detta med att det är så viktigt med att befolkningen i ett land är homogen, eftersom lojaliteten då hos de allra flesta är riktad mot hela landets befolkning.

Vi européer som har byggt upp den västerländska civilisationen är dessutom mycket känsligare för invandring än de flesta andra folkgrupper eftersom de hårda naturförhållanden i ett kallt Europa som genom evolutionen har format oss, förutom att de har givit oss otroligt många bra egenskaper, även har gjort oss patologiskt altruistiska och naiva mot andra människor. Denna stora altruism mot andra människor och förmåga att lita på människor man inte känner var en stor styrka under de årtusenden som format oss, då naturen var hotet och folket som levde i våra områden var homogen och i stort var på samma sätt som en själv, men är i dagens mångkulturella samhällen en svaghet då de andra folkgrupperna som lever med oss inte alls har samma altruism och förtroende mot och för andra eftersom deras egenskaper under årtusenden har utvecklats i tätbefolkade områden där andra grupper av människor och inte naturen har utgjort den största faran och då har sammanhållningen mot den egna gruppen och misstänksamhet mot andra blivit det allra viktigaste för överlevnad. Den som vill veta mer om detta med den patologiska altruismen som vi européer har kan läsa det som forskaren Kevin MacDonald har skrivit på ämnet.

Det är just på grund av vår stora altruism och vårt starka förtroende för främlingar som den globala eliten har lyckats manipulera fram den nu pågående massinvandringen in i våra hemländer. Inget annat folk med förmågan att stoppa invandring av dessa proportioner skulle någonsin tillåta något liknande att ske i deras länder. Vi skulle kunna stoppa allt idag och till och med vända utvecklingen om vi bara ville, men ändå gör vi det inte, medan andra områden som till och från får ta emot stora mängder migranter gör det för att de inte har förmågan att förhindra det.

Vårt stora förtroende för människor utanför den egna byn och den egna bekantskapskretsen och vår stora vilja till uppoffring och hjälpsamhet har under de senaste århundradena när de europeiska länderna bestod av homogena folk varit en enorm fördel och troligtvis den största orsaken till att just den europeiska civilisationen är den som i princip har uppfunnit och skapat allt vi har i världen idag. Detta som är en styrka i ett homogent samhälle är en svaghet i ett mångkulturellt samhälle.

De folk som kommer att gå under snabbast och försvinna om Västvärlden fortsätter att bli allt mer mångkulturellt är de europeiska folken och med oss kommer den moderna civilisationen med all den teknik och de bekvämligheter som alla folk gillar så mycket sakta förtvina och försvinna eftersom den har uppstått, inte för att området Europa är speciellt, utan för att de europeiska folken är speciella. Om vi ersätts av andra folk så kommer mänsklighetens utveckling  antingen börja gå mycket långsammare, helt avstanna eller till och med börja gå bakåt.

Att alla världens folk dessutom gillar västvärldens civilisation bevisas av att folkförflyttningsströmmarna i absolut övervägande del går från andra delar av världen till Västvärlden. Ja, den globala elitens plundring av och krig mot stora delar av den fattiga världen är en del av förklaringen till att så många söker sig till Västvärlden, men det är inte hela förklaringen och även från länder som inte utsätts för den psykopatiska globala eliten så migrerar människor till Västvärlden.

Av alla de anledningar som har nämnts i denna text måste den pågående massinvandringen till Västvärlden upphöra och en närmast total repatriering genomföras av alla främmande folkgrupper, oavsett hur många århundraden de har levt i Europa. Det gäller såväl de stora mängder migranter från arabvärlden och Afrika som har kommit de senaste årtiondena som judarna, zigenarna, romerna och många andra folkgrupper som har levt i Europa förhållandevis länge, men som ändå kom till Europa långt senare än de etniskt europeiska folken som har utgjort Europas befolkning i många årtusenden.

Självklart ska individer från andra folkgrupper kunna leva i Västvärlden tillfälligt, t.ex sådana som vill arbeta och studera, om vi har behov av det, men bara de som verkligen har sina lojaliteter mot oss européer och är villiga att fullkomligt integrera sig i vårt samhälle och om de dessutom är väldigt få till antalet så att de inte utgör ett hot mot oss européer eller homogeniteten i vårt samhälle ska tillåtas att stanna permanent.

stod-donera-swish-013

Folkgrupper som har funnits under årtusenden i Europa och som genom sitt antal eller sitt sätt att leva och bete sig inte utgör ett hot mot oss européer, som exempelvis samerna, ska såklart också tillåtas att fortsätta att leva i Europa, men i övrigt, om vi ska kunna fortsätta att existera som ett folk i våra egna hemländer, så ska vi inte fortsätta att tolerera allt för många i våra samhällen från folkgrupper som har andra lojaliteter.

Vi européer kan såklart så gott vi kan försöka hjälpa alla som vill ha vår hjälp, inte hjälp på det sättet som t.ex USA säger sig ha “hjälpt” Irak med sin invasion 2003, utan bara om andra verkligen efterfrågar vår hjälp, men om vi i framtiden ska kunna hjälpa andra så måste vi omgående börja skydda oss själva så att våra folk och våra samhällen kan fortsätta att existera.

Alla andra folk i världen tänker på sig själva som ett folk och agerar i det mesta med det egna folkets intressen i främsta rummet och om vi européer ska fortsätta att existera så måste vi förutom att kasta av oss den globala eliten som trycker ner oss även börja tänka och agera mer som ett folk och även inse att vi på grund av våra egenskaper är i större behov än andra folk av en homogen befolkning i våra hemländer. Sedan så kommer vårt besegrande av den globala eliten i vår del av världen även gagna övriga folk och delar av världen eftersom den globala eliten skulle bli enormt mycket svagare av detta eftersom deras styrande av västvärlden är deras främsta maktbas. Därför är vår kamp mot den globala eliten också hela världens kamp.

Som avslutning vill jag rekommendera Lasse Wilhelmsons väldigt läsvärda text “Quo vadis“, vilket är ett uttryck på latin som i sammanhanget på ett ungefär betyder “Vart är vi på väg”, där han i stora drag beskriver de problem världen står inför och vad lösningen på dessa problem kan vara.

Referenser

https://youtu.be/bOgkGzMdieI

https://lassewilhelmson.wordpress.com

https://lassewilhelmson.wordpress.com/2010/01/01/quo-vadis/

2 tankar kring ”Globalisterna, sionisterna, judarna och utnyttjandet av vår altruism

  1. Berra

    Nu föll poletten ner. Nu fattar jag varför man alltid blir lurad i affärer. Det sitter i generna att tro gott om folk. Senast var jag så godtrogen så jag köpte en traktor med havererad snabbväxel. Säljaren hade munläder och jag svalde det med hull och hår. Min dumma fan. Troligen är han semit också 🙁

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *