Sanningen om terrorattackerna i Paris

sanningen-om-terrorattackerna-i-paris-001I två filmklipp förklarar Stefan Molyneux orsakerna bakom terrordåden i Paris och håller ett passionerat anförande till försvar för västerländska värden och europeisk kultur. Filmklippen är otroligt sevärda och i detta inlägg har jag infogat dem samt skrivit en liten sammanfattning av dem på svenska.

Text: Tobias Lindberg 2015-11-17

Det första av Stefan Molyneux två filmklipp som ni kan se en bit här nedanför heter “What Pisses Me Off About The Paris Terrorist Attack” och det andra som är ytterligare en bit längre ned heter “The Truth About The Paris Terrorist Attack”.

“What Pisses Me Off About The Paris Terrorist Attack”

Med hjälp av statsapparaterna de kontrollerar och sina storföretag skapar den västerländska eliten kaos och elände på olika håll i världen. Trots att de saknar stöd från sina befolkningar så bedriver de orättfärdiga krig, säljer vapen till grymma diktaturer och samarbetar förtryckande regimer. Detta skapar flodvågor av migranter för vilka den västerländska eliten, mot sina befolkningars vilja, öppnar Europas gränser på vid gavel. Inom många av de som anländer till Europa pyr ett hat skapat av eländet som har drabbat dem och hos ett fåtal riskerar detta hat att omvandlas till dödlig missriktad vrede mot det europeiska folk som de har givit skulden för vad som har drabbat dem, trots att det inte är folket som är skyldiga, utan de ledare som utgör den globala eliten. Bland de anländande massorna, så mångtaliga att de flesta inte kan kontrolleras eller registreras, döljer sig islamistiska extremister och vältränade soldater. När sedan terrorn är ett faktum, skörden av den västerländska elitens draksådd, så saknar majoriteten av Europas folk möjlighet att försvara sig själva efter århundraden av begränsande vapenlagar som har gjort att det nästan enbart är kriminella och terrorister som har vapen. Den rädsla och det hat som terrorn väcker hos européerna omvandlar den västerländska eliten sedan till stöd för att fortsätta och påbörja ännu fler orättfärdiga krig, fördjupa samarbetet med diktatorer ytterligare och sälja ännu mer vapen.

stod-002

Lösningen på denna onda cirkel är enligt Stefan Molyneux inte att vända sig till politiken, utan att vi vänder oss till filosofin genom att vi alla börjar tänka kritiskt, engagera oss och vågar börja tala sanning om det som pågår. Om vi bara börjar med det så kommer inte den västerländska eliten kunna fortsätta att toppstyra allt, vilket skulle göra att vi genast börjar återfå den makt som de har stulit från oss. Vi får inte fortsätta att begränsa oss själva så att vi inte säger vad som måste sägas av rädsla för vad någon medmänniska ska tycka om oss, av rädsla för att någon kanske kommer att försöka påstå att du är en rasist bara för att du tycker att den invandringspolitik som förs inte är bra.

Om du gillade detta första filmklipp med Stefan Molyneux så kommer du att älska hans lysande uppföljning

“The Truth About The Paris Terrorist Attack”

Något som borde vara uppenbart för alla är att det faktiskt är människor från andra delar av världen med värderingar som är inkompatibla med europeiska värden och som i de allra flesta fall är muslimer som utför de flesta terrorattackerna i Europa och att mängden muslimer som nu finns i Europa har börjar utgöra ett stort problem. En alldeles för stor andel av alla de miljontals muslimer som redan bor här och av alla de hundratusentals som varje år anländer hit har värderingar som inte är kompatibla med de europeiska fri- och rättigheterna och klassiska europeiska värden som frihet, yttrandefrihet, jämlikhet, principen om att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad inför domstol, öppenhet, religionsfrihet osv osv.

Alldeles för många muslimer i Europa har visat sig stödja ISIS och stödjer självmordsbombningar. Muslimer utgör en oproportionerligt hög andel av alla som är misstänkta för och straffade för brott. En liten andel av de som redan bor här och anländer hit är dessutom så extremistiska och hatiska av sig att de an tänka sig att utföra terrordåd här i Europa. Allt detta går Stefan Molyneux igenom noggrant i filmklippet.

Våra psykopatiska europeiska ledare som utgör ledarskiktet av den globala eliten skövlar och förstör i Mellanöstern såväl som i andra delar av världen, säljer vapen till och samarbetar med de diktatorer som förtrycker Mellanösterns olika folk och sedan när tillräckligt många av människorna i dessa länder har blivit övertygade om att de är det europeiska folket som har gjort detta mot dem så ser den globala eliten till att bjuda in miljontals av dem till Europa. Detta är ett recept för katastrof, då alldeles för många av de som kommer hit från Mellanöstern inte förstår att det är våra psykopatiska ledare som har gjort detta hemska mot dem, inte hela det europeiska folket. Hatet för vad som har drabbat dem i deras hemländer blir hos en del ett felriktat hat mot allt europeiskt och alla européer.

Självklart är har inte alla muslimer tokiga värderingar, tvärtom så har de flesta troligtvis rätt bra värderingar och det mesta av dessa går bra ihop med våra europeiska värden, men ändå är det en allt för stor andel som har värderingar som inte är kompatibla med ett liv i Europa. Självklart finns det även infödda européer med tokiga värderingar som inte är kompatibla med de europeiska värdena, men andelen av dem bland infödda européer är mycket lägre än andelen med inkompatibla värderingar bland de muslimer som bor här i Europa och bland de som anländer hit. Mycket lägre. Att det är så är ett faktum som vi inte får vara rädda för att prata om. Det är ett faktum som vi måste våga tala om även om det kommer att göra att en del blir sura och att vissa kanske kommer att kalla oss saker.

Självklart kan man heller aldrig säga något om en individ utifrån dennes ursprung eller religion, då det finns många människor från Mellanöstern och många muslimer som har bättre värderingar och är bättre människor än de flesta européer och det finns många européer som har riktigt dåliga värderingar, men på populationsnivå finns det faktiskt generella skillnader i värderingar och dessa skillnader är mycket större än vad som är acceptabelt.

Vi har alla hoppats att de som anländer ska vilja och kunna integrera sig i de europeiska samhällena, ansträngningarna för att detta ska ske har varit stora, men ändå är sanningen att segregationen trots detta hela tiden växer och att detta går snabbare och snabbare ju större invandringen är. De allra flesta som kommer hit har inte flyttat till Europa för att de vill bli en del av den Europeiska kulturen som finns, utan de har flyttat för att deras liv och deras länder har blivit förstörda och/eller för att de har haft det för fattigt. De har flyttat hit för att Europa är stabilare och rikare och få har för avsikt att börja förändra sig själva och det sätt de lever på. När det är på detta sätt och då skillnaderna är större än vad som är acceptabelt så är det inte speciellt smart att fortsätta ta in enorma mängder av muslimer i Europa. Faktum är att det är livsfarligt.

Samtidigt har vår psykopatiska styrande elit sett till att vi européer inte har någon möjlighet att försvara oss, då de sedan länge i de flesta europeiska länder har gjort det väldigt svårt för folk att äga vapen och förbjude att bära vapen för att försvara sig själv.

Sanningen är att vi måste göra oss av med den styrande elit som förtrycker oss, som använder vår statsapparat för att främja sina egna agendor, som i vårt namn lägger sig i andra folks angelägenheter och samarbetar med diktatorer runt om hela världen. Vi måste göra oss av med den elit vars banker och företag med hjälp av våra statsapparater plundrar omvärlden, säljer vapen till de som förtrycker sina folk, som skapar kaos i omvärlden och sedan bjuder in de offer som de i vårt namn har gjort så illa, in till oss. Det är inte in till sig själva som eliten bjuder in dessa offer, för de lever redan åtskilda och segregerade från det mesta av den verklighet som vi vi folket lever under, utan det är till oss de bjuds in, till våra grannskap.

All denna intervention i andra länders angelägenheter och all denna vapenförsäljning pågår trots att en majoritet av befolkningen i varje land i Europa är emot det. EU-projektet fortgår, detta bygge av en superstat skrider vidare, globaliseringen fortgår, detta bygge av en framtid med en världsregering som styr över en handfull superstater av EU-modell, trots att folken är emot det.

Vi måste göra oss av med vår elit om vi vill leva. Om vi vill vara fria. Och samtidigt måste vi även stoppa det enorma inflöde av människor från Mellanöstern och Nordafrika som pågår. Dessa strömmar av människor är på intet sätt något naturligt, utan de är skapade av vår elit, genom den förödelse som deras interventioner i omvärlden skapat, med syftet att dessa vågor av migranter ska knäcka Europa ekonomiskt och för att det ska skapa motsättningar mellan folkgrupper i Europa. När Europa är knäckt ekonomiskt och när folket är uppsplittrat i fördomar och hat mot varandra så kan den europeiska eliten härska ännu mer oinskränkt uppe på den splittring de nu håller på att skapar.

För att vända denna utveckling krävs att vi alla börjar säga sanningen om vad som pågår, om det allt för stora inflödet av människor med inkompatibla värderingar och om den europeiska elit som förtrycker oss. För att vända detta krävs att vi vågar säga det. Först när vi har börjat med det kommer vi att kunna bli så starka nog att kunna slänga av oss den elit som styr över oss och lever på oss som parasiter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *