Dags att bunkra upp mat och vatten

Här är det en örlogskapten som i SvD rekommenderar människor att bunkra upp vatten, mat och andra förnödenheter eftersom alla moderna länders varutransporter är så känsliga och forna tiders beredskapslager är ett minne blott. Om något händer tar mat och annat som behöves för att överleva slut väldigt snabbt och när det sker blir det genast kaos.

http://www.svd.se/dags-att-bunkra-infor-kris–det-har-jag-gjort

Faktum är att människor i snitt bara har mat för tre dagar i sina hem och med maten i affärerna så blir det ytterligare tre dagar. Detta innebär att all mat är slut för befolkningen som helhet på en knapp vecka. Rådet som örlogskaptenen i artikeln ger är sålunda mycket bra. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger ungefär samma råd.

Jag tycker dock att ett par eller några veckor är i minsta laget skulle dock ge alla rådet att bunkra upp så att man har mat, vatten och allt annat man behöver så att man knappt ska behöva gå utanför dörren på minst en månad. Helst ännu längre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *