Tips och kommentarer 2015-08-21

Här är en bra artikel från Strålskyddsstiftelsen om farorna med strålning från mobiltelefoner och annan trådlös teknik. Den f.d. norske statsministern och f.d. WHO-chefen Gro Harlem Brundtland berättar om de problem hon får av den trådlösa strålningen.

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/08/fd-who-chefen-gro-harlem-brundtland-inga-tvivel-om-halsoeffekter-av-mobilstralning/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *