Skola, betyg och lärande

beloning-bestraffning-001När en lärare eller en skola sätter betyg på sina egna elever så betygsätter de till stor del bara sitt eget arbete. Sådana förhållanden mellan prestation och belöning brukar försöka undvikas i alla sammanhang, men underligt nog inte i skolans värld där man istället oftast verkar nöjd med upplägget.

Tänk om hantverkaren inte bara skulle sätta priset på sitt hantverk, utan bestämma både om du köper hantverket och priset? Ingen utom hantverkaren skulle gilla det upplägget.

Självklart borde inte läraren, skolan eller den som lär ut, om lärandet sker på annat sätt än i skolan, vara involverad i bedömande, värderande eller betygsättande av elevens eller barnets kunskaper, utan detta borde helt överlåtas till de som vill gagna sig av dessa kunskaper, vilket oftast handlar om arbetsgivare, kunder och liknande. Om en arbetsgivare, ett företag eller en köpare av en tjänst vill anställa eller anlita lämplig arbetskraft eller utförare av en tjänst så borde det vara dennes egen uppgift att genom intervju, teoretiskt prov, arbetsprov, provanställning eller referenser avgöra lämpligheten, detta borde inte staten göra åt dem genom att lägga denna uppgift på lärarna och skolorna.

stod-000

Inte heller är det bra för relationen mellan lärare och elev eller skola och elev om läraren eller skolan är involverad i bedömande, värderande eller betygsättande, då risken alltid finns att eleven försöker att dölja att den inte förstår vissa saker för att inte riskera att få sämre betyg. Det bästa är om läraren eller skolan enbart kan ägna sig åt att lära ut så bra som möjligt och helt slipper att bedöma, värdera och betygsätta.

Allt bedömande, värderande och betygsättande handlar alltid, även då man bara ger belöningar för bra saker, om belöning och bestraffning, då belöning och bestraffning bara är motsatta ändar på samma skala. För den som inte får en belöning så upplevs en belöning till andra som en bestraffning. Belöningar och bestraffningar kan bara användas för att tvinga fram snabbt halvdant och kortsiktigt lärande, medan verkligt långsiktigt lärande alltid handlar om att göra lärandet roligt och intressant.

beloning-bestraffning-002En verkligt bra lärare försöker aldrig lära någon något som denne inte själv vill lära och så länge man följer detta så är själva lärandet belöning nog, skola blir det när människor tvingas att lära sig saker de inte vill och då det aldrig fungerar på det sättet så plockas alltid bestraffningar och belöningar snabbt fram.

Läs gärna boken Punished by Rewards av Alfie Kohn, en bra bok om lärande av en som vet vad han talar om!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *