Tydligen okej att föreslå obligatoriska aborter

Trots att människor med europeiskt ursprung över hela västvärlden minskar i antal på grund av allt för låga födelsetal så försöker de som styr hela tiden på olika sätt övertyga oss om att katastrof och undergång hotar om vi inte ytterligare minskar vårt barnafödande. Vidare är det hela tiden oss européer de riktar budskapet att vår reproduktion ska minskas, trots att den enda kontinenten med skenande födelsetal idag är Afrika.

Text: Tobias Lindberg 2014-11-07. Uppdaterad 2016-10-09.

tydligen-okej-att-foresla-obligatoriska-aborter-dan-savage-010-fb-anpassad

Den kände författaren och journalisten Dan Savage föreslog i slutet av 2013 att obligatoriska aborter borde införas för att minska jordens befolkning. Tänk vilket ramaskri det hade blivit om han hade föreslagit att pensionärer som inte kunde klara sig så bra på egen hand skulle få obligatorisk dödshjälp eller om han satt i Afrikanska TV-program och förespråkade samma sak. Massorna hade rasat och hans karriär hade kanske varit till ända. Nu gällde det “bara” ofödda barn som skulle aborteras mot föräldrarnas vilja och att budskapet sprids till Västvärldens TV-tittare och då var det alltså okej, inte många brydde sig och hans karriär kunde fortsätta som om ingenting hade hänt. [1]

china-forced-abortion-600pxl-001Visst svarade Dan Savage på en fråga som bad om “farliga förslag”, men sättet han sa det på visar ändå att han faktiskt tänker den auktoritära och avskyvärda tanken att de som styr ska kunna bestämma över vanliga människors reproduktion. Tanken att staten ska styra över folkets reproduktion har aldrig slagit väl ut, vilket kanske som allra bäst kan exemplifieras med hjärtskärande vittnesmål från Kina, med kinesiska par där de blivande mödrarna blir kidnappade av polis och förs till kliniker där deras barn blir tvångsaborterade, ibland långt in i graviditeten, på grund av den inhumana kinesiska “ett barn-politiken”. [2]

stod-donera-swish-012

Att så många ändå accepterar tankar som de Dan Savage gav uttryck för tror jag till stor del beror på den utspridda missuppfattningen att jorden verkligen står inför en överbefolkningskatastrof. De flesta tycker nog att tvångsaborter känns olustigt, men mot den upplevda rädslan som tankarna på framtida överbefolkningskaos och miljökatastrof ger så väger nog olustkänslorna av tvångsaborter lätt för många. Det är därför det är så viktigt att sprida riktiga fakta till så många som möjligt, så att de verkligen förstår hur inhumant det är med tvångsaborter och att det inte föreligger någon risk för en överbefolkningskatastrof. Den som har förstått hur illa det är i ett land som utför tvångsaborter lär aldrig komma på tanken att föreslå något sådant. Den som känner till att jordens födelsetal redan är så låga att världens befolkning kommer att börja minska av sig själv om några årtionden blir inte lika lätta offer för lögner från grupper som behöver en befolkning som lever i rädsla för att lättare kunna styra över dem. Den som känner till att den ökning av jordens befolkningsmängd som pågår nu inte beror på att för många barn föds utan på ökande medellivslängd kommer inte bli lurad igen. Den som känner till att den enda del av världen med skenande födelsetal är Afrika och att den verkliga anledningen till detta är onaturlig mathjälps- och biståndspolitik kommer aldrig igen att lyssna på idiotiska förslag från folkförrädare om att västvärldens redan minskande befolkning av europeiskt ursprung ska behöva utsättas för obligatoriska aborter på grund av ett problem som finns i Afrika. Att västvärldens befolkning är den som belastar världens resurser och miljö allra mest är väl känt, men detta löser man inte genom att minska födelsetalen ännu mer utan genom att ändra vårt sätt att leva så att det är mer i samklang med miljön. [3] [4] [5] [6]

Referenser

[1] http://www.mediaite.com/tv/dan-savage-suggests-mandatory-abortion-for-30-years-draws-outrage/

[2] http://news.sky.com/story/1150016/china-couple-speak-of-forced-abortion

[3] IIASA har visat att jordens befolkningsmängd kommer att öka till ungefär 9 miljarder någon gång 2060-2070 på grund av ökad medellivslängd, varpå den sedan kommer att börja minska på grund av de låga födseltalen. Faktum är att det redan idag föds för få barn på jorden och denna negativa utveckling förutspås fortsätta. Den kommande befolkningsutvecklingen i världen går att läsa om i denna utmärkta artikelserie i Der Spiegel:.
http://m.spiegel.de/international/world/a-795479.html#spRedirectedFrom=www&referrrer=https://www.google.se/

[4] http://m.sim.sagepub.com/content/89/2/192.abstract

[5] http://m.pop.org/content/facts-of-global-depopulation-1518

[6] http://www.examiner.com/list/will-world-population-decrease-to-6-2-billion-by-2050

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *