Etikettarkiv: IQ

Nyhetstips och kommentarer 2016-03-04

informationskriget-nyhetstips-och-kommentarer-001Här är en viktig artikel som radar upp bevisen för att det är den höga invandringen till Sverige som står för en stor del av Sveriges både absoluta försämring och relativa försämring i förhållande till andra länder i PISA-undersökningen.

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/invandring-saeker-faktor-bakom-pisa-tappet-22744

Det nämns inte i artikeln, men eftersom andra generationens invandrare räknas som infödda svenskar i all svensk statistik så kan troligtvis detta sedan förklara nästan hela den resterande nedgången. Svenskar presterar, om man ser till etniska svenskar, nästan exakt lika bra som för 30–40 år sedan relativt till grupper i andra delar i världen och då var vi bland de bästa i världen.

Enda anledningen att detta inte är allmänt känt är för att ”våra” medier gör allt för att blanda bort korten.

Trodde någon att vi bara som genom någon magi blev sämre så här snabbt som det har gått? Självklart beror det på invandringen. Ingen annan faktor i Sverige har förändrats så snabbt och stort som den.

Läs mer

Dagens kommentarer och tips 2015-04-20

Sjukt! Detta visar verkligen hur mycket makt läkemedelsindustrin har över politik och samhälle på global nivå. Är det inte tillräckligt många som vaccinerar så tar de kontroll över statens våldsmonopol, vilket skatterna är en del av, för att få sin vilja fram. Även om sådana här extremer inte har realiserats ännu här i Sverige så finns det de auktoritetsälskare som ser tvång och utpressning som ett medel att få andra att lyda deras vilja.

http://www.bbc.com/news/world-australia-32274107


 

Larvigt okunnigt av Cornucopia som uppenbarligen går på det en Harvard-studie påstår om att barn som vaccineras får bättre kognitiv förmåga på grund av vaccinationen! Som om statistiskt samband är samma som orsakssamband bara för att forskarna hade gjort några enkla justeringar för socioekonomisk status?

Skulle man ha undersökt om föräldrarna till barnen som hade högre IQ också själva hade högre IQ och därför tog del av medierna i större utsträckning och därför mottog mer propaganda från medierna och därmed tenderade att lyda auktoriteter mer så skulle man nog ha upptäckt att så var fallet. Kanske beror inte det högre IQ hos deras barn på att de vaccinerades, utan kanske de har högre IQ för att de ärvde det av sina föräldrar och vaccinerades för att deras föräldrar utsatte sig själva för mer hjärntvätt av medierna på grund av sitt högre IQ.

 

Här är Cornucopia’s blogginlägg:

http://cornucopia.cornubot.se/2015/01/vaccinerade-barn-har-10-hogre-iq.html?m=1

Här är Harvard-studien:

http://www.hsph.harvard.edu/program-on-the-global-demography-of-aging/WorkingPapers/2011/PGDA_WP_69.pdf