Stöd kampen

Informationskriget.se behöver ditt stöd!

besoksrekord--bild-200-tusen-001På senare tid har Informationskrigets läsarantal ökat kraftigt och de frågor som bloggen driver sprids till allt fler. Informationskriget har gått från att ha i snitt lite drygt 1000 unika besökare om dagen under de första månaderna under 2016, till ungefär 3000 om dagen under maj, till över 6000 om dagen under juni och till lite drygt 7000 om dagen under juli. Det är bra för en blogg med denna inriktning och riktigt bra med tanke på att det i princip bara är en person som jobbar med bloggen. Under sommaren har Informationskriget dessutom producerat två filmklipp som har blivit rätt populära och setts av många. Informationskrigets egna filmklipp hittar den som vill se dem under “Övrigt” och “Informationskrigets egen film” på bloggens meny.

Det är tydligt att det Informationskriget.se skriver om är sådant som många vill läsa och det vi talar om då är framförallt kritik mot massinvandringen och mångkulturen, vilket har utgjort merparten av bloggens texter det senaste året.

Till skillnad mot många andra invandringskritiska alternativmedier, för sådana finns det många av idag, har dock Informationskriget.se en stor andel texter som handlar om flera andra viktiga ämnen, vilket gör att många som annars kanske inte kommer i kontakt med massinvandrings- och mångkulturkritiska texter nu kan göra det när de kommer in på bloggen av ett helt annat syfte och på det sättet kan ögonen öppnas för denna viktiga fråga på människor som kanske annars kan vara svåra att nå.

Informationskrigets stora bredd, som kan leda in “oinvigda” till kampen mot massinvandring och mångkultur, är en av de stora anledning att stödja bloggen ekonomiskt. Vill vi förändra så måste vi kunna nå “nya” människor så att vi inte bara predikar för kören, först då blir vi starkare.

Det som har gjort denna snabba utveckling möjlig är de återkommande läsarna och deras spridande av Informationskrigets texter.

Donationer från läsare har hittills kunnat täcka bloggens faktiska kostnader i form av kostnaderna för serverhotell, domännamn och en del utrustning som har behövts, men har tyvärr inte räckt till mycket mer än så. Värt att observera att det hittills inte finns någon reklam på bloggen, vilket är bra då reklam ofta kan förstöra upplevelsen och göra att färre läser texterna.

Informationskriget.se når idag många och producerar väldigt mycket material i förhållande till förutsättningarna, men tanken är att bloggen ska kunna utvecklas ännu mer och bli mer än vad den är idag, att ännu fler människor ska nås, att mängden texter ska bli fler, att fler filmklipp ska kunna produceras, att poddradiosändningar kanske ska kunna börja sändas, att bättre utrustning ska kunna införskaffas, att ännu mer tid ska kunna läggas på att producera eget material och att fler ska kunna tas in som producerar material till bloggen. Målet är att påverka och vara en bidragande del i de förändringar som krävs för att göra Sverige och världen bättre.

För att lyckas med detta behöver dock Informationskriget.se ännu mer stöd än idag. Det arbete som läggs ned på bloggen är tyvärr mycket större idag än vad som egentligen är möjligt att fortsätta med på sikt. Vi som bidrar till Informationskriget.se och gör arbetet med bloggen möjligt måste överleva också, betala räkningar och kunna ställa mat på bordet, något som redan idag är svårt med den arbetsmängd som en blogg som Informationskriget.se kräver. Om Informationskrigets verksamhet ska kunna utvecklas till mer än vad det är idag, till vad som beskrevs här ovanför, om nästa steg ska kunna tas, om ännu fler ska kunna nås så krävs också ännu mer stöd än idag. Det krävs att fler läser, att fler sprider texterna och att fler donerar pengar, att de som redan donerar gör det oftare, att större donationer ges. Som det är idag är risken tyvärr stor att Informationskriget.se inom kort kommer att få börja dra ned på verksamheten, då vi i nuläget tvingas att ta av sparade resurser för att kunna driva arbetet, något som kan fungera en tid, men inte i längden.

Ni som redan donerar är fantastiska, men tyvärr är ni alltför få. De allra flesta läser och uppskattar Informationskrigets arbete, men bidrar inte själva. Det som krävs är att alla bidrar på något sätt. Den som inte skriver egna texter och inte producerar något eget material som bidrar till kampen måste börja stödja andra som gör det. Om detta inte sker så kommer vi aldrig att kunna vinna kampen. Förhoppningen är att reklam på Informationskriget.se ska kunna undvikas, men om detta fortsätter, att så få donerar, så kanske reklam eller andra sätt att få intäkter måste börja prövas.

Om en framgångsrik kamp för en bättre värld ska kunna drivas krävs resurser. Donationer till Informationskriget.se och andra som driver kampen är den ammunition som behövs för att det informationskrig som rasar idag ska kunna vinnas innan globalisternas maktövertagande har gått så långt, innan massinvandringen och hjärntvätten har gått så långt, att ett riktigt krig blir oundvikligt. Så är det nämligen, om vi inte vinner detta medan det fortfarande är ett informationskrig, så kommer det som sker nu förr eller senare att utvecklas ett riktigt krig, precis som på Balkan under 90-talet. Folket accepterar nämligen inte hur mycket som helst. Hjälp till att stoppa detta innan allt utvecklas till ett riktigt krig, bidra med resurserna som krävs.

Om du vill se en sådan utveckling av Informationskriget.se som har beskrivits här ovanför, om du även i fortsättningen slippa att behöva se en massa reklam och om du vill slippa uppleva ett verkligt krig i framtiden så är det bara att fortsätta att läsa, dela och stödja Informationskriget.se och andra som driver kampen genom att donera. Har du redan donerat så kan du stödja genom återkommande donationer. Har du hittills inte donerat något så är det bara att böra donera till Informationskriget.se och andra som kämpar.

Har du något nyhetstips eller om du bara vill skriva några ord så är det bara att höra av sig på [email protected]. Har du en bra text som du vill publicera på Informationskriget.se så är det bara att skicka in den så att det kan bedömas om det är en text som passar bloggen.

Vill man stödja bloggen kan man välja att donera med Swish, Paypal eller kontokort.

Swisha på nummer 0723-781776.

För att donera med Paypal eller med kontokortets “säker betalning”-funktion så trycker man på Donera-knappen som sitter högst upp på den högra kolumnen på Informationskriget.se.

 

Bästa hälsningar!

Tobias Lindberg
Informationskriget.se

Den 1:a Augusti 2016