Don’t Make the White Kids Angry

Något som ni i eliten som styr denna värld bör komma ihåg, ni som lägger under er allt mer resurser och makt, ni som förstör vår kultur genom införandet av kulturmarxism och politisk korrekthet och ni som driver på för allt mer globalisering och massinvandring, är detta. Gör inte de vita barnen arga!

Text: Tobias Lindberg 2017-01-07. Uppdaterad 2017-07-05.

En del av er som läser detta kanske tolkar det här ovanför som någon slags hot, men det är det inte. Det är inget hot, ingen uppmaning till något, utan bara ett konstaterande. Det är nämligen så att ett folk bara tar en viss mängd skit innan det reser sig och vänder sig mot sina förtryckare.

Så till den globala eliten säger jag bara detta, fortsätt med det ni håller på med. Fortsätt att driva på för mer massinvandring till västvärlden för att utrota vårt folk. Fortsätt att förvanska nyhetssändningarna för att förvirra oss. Fortsätt med spridandet av degenererade värden för att förstöra vår kultur och minska vårt barnafödande. Fortsätt bara, så kommer ni snarare än ni inser stå framför en fiende mäktigare än något ni tidigare har mött.

stod-donera-swish-013

Ingenting radikaliserar nämligen människor mer än att själva se och uppleva förändringar och förtryck. Allt fler svenskar och européer ser själva med egna ögon vad som sker, allt fler radikaliseras. När tillräckligt många har radikaliserats så kommer det att utlösa en ostoppbar kedjereaktion som drar med sig resten av folket på nolltid.

När en kritisk massa väl har uppnåtts kommer det stora flertalet, de som aldrig tidigare har intresserat sig frågor som dessa, att dra slutsatser, både av vår historia och av vår samtid, som få gör idag. Det som tidigare kunde ta år eller årtionden för människor att inse, kommer att börja ske på dagar, veckor och månader. Det som människor tidigare undvek att läsa och lära sig, kommer de att börja ta del av och när det sker kommer de att genomskåda den falska historieskrivning de blivit matade med.

Punkten där denna kedjereaktion startas är snart nådd och när det sker kommer folket inse:

 • att de som ni hela tiden har pekat ut som onda egentligen var de som kämpade mot ondskan.
 • att det andra världskriget inte startades av de som sägs ha startat det, utan att det provocerades fram och startades av kommunister, sionister och globalister.
 • att de som anklagas för förintelsen är oskyldiga, eftersom de varken hade för avsikt att utföra ett folkmord eller någonsin utförde ett.
 • att den omtalade “slutliga lösningen” aldrig handlade om att mörda några, utan om att de skulle utvisas ur landet.
 • att det aldrig fanns några förintelseläger, utan att det var koncentrations- och arbetsläger, precis sådana som bland andra England och USA använde sig av under kriget för till exempel tyskar och japaner som bodde i dessa länder.
 • att de bilder av högar med döda människor som vi alla har sett inte är bilder av offer för en förintelse, utan att det är bilder av offer för svält och sjukdomar under slutskedet av ett brutalt krig och att detta var något som drabbade såväl de som satt i koncentrations- och arbetsläger som resten av den tyska befolkningen.
 • att vittnesberättelserna om förintelsen består av missuppfattningar och lögner förstärkta av efterkrigspropaganda, personliga ekonomiska motiv samt politiska motiv.
 • att de erkännanden om förintelsen som finns framkom efter brutal tortyr och hot om att avrätta de anklagades familjer.
 • att Raul Hilberg, en österrikisk jude som var allmänt ansedd som en av världens mest ansedda experter på den så kallade förintelsen, vid den så kallade Zündelrättegången i Kanada 1985 inför rätten tvingades att erkänna att han inte kände till en enda expertrapport som hade fastställt att de påstådda gaskamrarna faktiskt hade fungerat som gaskammare (s. 22:3 968-981 i rättegångsprotokollet), att han inte kände till en enda obduktionsrapport som någonsin hade fastställt att någon fånge hade dödats av giftgas (s. 983-984 ibid.) och att han inte kunde bevisa att någon order om att judarna skulle utrotas eller att utrotningen av judar skulle upphöra någonsin hade givits av varken Adolf Hitler eller Heinrich Himmler (s. 828-858).
 • att talesättet, att segrarna skriver historien, är sanning och något man alltid måste ha i bakhuvudet när man bedömer historien.
 • att det var de onda krafterna, alltså globalisterna, sionisterma och kommunisterna, som vann den stora striden för drygt sjuttio år sedan och att det är samma krafter som styr vår värld än idag.

Filmer som “The Greatest Story Never Told” , “Hellstorm” och “Europa – The Last Battle“, dokumentärer som ifrågasätter “förintelsen” och annat material som erbjuder en alternativ historieskrivning för 1900-talet jämfört med den som de styrande vill förmedla, allt sådant kommer få folk att börja ifrågasätta och undersöka allt det som de tidigare har fått lära sig och när det väl sker så kommer det inte dröja länge innan de förstår att de har blivit lurade av den styrande globala eliten.

Den här gången kommer det dock inte att bli som sist. Ni kommer inte lyckas att få europeiska brödrafolk att börja kriga mot varandra som förra gången under första och andra världskriget. Vi européer kommer inte göra samma misstag en gång till. Engelsmän kommer inte gå i krig mot tyskar. De europeiska delarna av Rysslands befolkning kommer inte att ge sig på sina bröder i Europa. Europeiska amerikaner kommer inte att attackera de sina på andra sidan havet.

Det kommer inte att bli som sist eftersom informationen idag inte är lika kontrollerad som den var förr. Internet, alternativa medier och teknik som finns i var mans hand omöjliggör lögner som fungerade då. Sådant som de styrande tidigare kunde tysta ned eller förvränga som de önskade sprids idag på nolltid över världen.

Det kommer inte att bli som sist eftersom alla västerländska nationer idag utsätts för samma vansinniga program av politisk korrekthet, kulturmarxism och massinvandring. Olika europeiska folks insikter om den globala elitens lögner kommer inte att skilja sig åt lika drastiskt som förra gången eftersom vad ett folk råkar ut för idag även drabbar övriga. Sålunda kommer resningen denna gång, när den nu sker, omfatta en mycket större andel av de europeiska folken än senast och de övriga, de som inte reser sig, kommer att ha insett så pass mycket av sanningen att de i vart fall inte går på elitens uppmaningar om att vända sig mot sina egna.

Den här gången kommer de europeiska folken att enas och slänga av sig den svekfulla och i stor utsträckning främmande elit som har nästlat sig in i toppen av våra samhällen. Vi kommer att trycka tillbaks de kulturmarxistiska galenskaperna, återställa våra hemländer till hur de var innan massinvandringen, öppna upp frimurarlogerna för världens ögon, krossa det parasitära internationella banksystemet och befria oss från den sionistiska kontrollen av våra länder. Vi kommer ställa alla er som har gjort detta mot oss inför rätta och de som bedöms skyldiga till förräderi mot våra folk kommer att straffas hårt. De högst ansvariga med döden.

När sedan den globala elitens styre är störtat så kommer vi att bygga våra samhällen som vi vill ha dem. Att vi kommer att besegra dem om vi bara lyckas att ena oss med varandra är givet. Det må vara så att vi, de olika europeiska folk som finns kvar idag, är de sista av ett stort antal vita folk som genom årtusendena har befolkat och dominerat stora delar av världen i en historia som i det mesta har hållits dold för oss. Det må vara så att många av de vita ariska folk som tidigare har funnits på de flesta av världens kontinenter, vilket bevisas av de kvarlevor och mumier med europeiska drag och europeiska genetiska markörer som hittas i såväl Amerika och Egypten som Kina, Indien och Persien, har upphört att existera till följd av tidigare århundradens och årtusendens massinvandring, krig och förföljelse. Det må vara att våra nutida europeiska samhällen befinner sig i en utsatt situation på grund av de enorma påfrestningarna från massinvandring och kulturmarxism. Fast trots allt detta så är vi, de europeiska folken, fortfarande de mäktigaste som någonsin har vandrat på denna jord.

Det är vår teknik och vårt sätt att organisera våra samhällen används och efterapas av i praktiskt taget alla andra folk. Det är vi européer som har skapat nästan allt som har byggts och som används av folk runt hela världen. Nästan samtliga uppfinningar och framsteg under människans historia kan tillskrivas den vita rasen. Byggnaderna som människorna över nästan hela världen bor i, maskinerna som husen byggs av, bilarna de åker i, datorerna de använder, prylarna de har i sina hem och fabrikerna som bygger allt detta, allt kommer från våran civilisation och våra uppfinningar. Om vi vita folk av idag bara enas, om vi européer bara undviker att slåss med varandra, så har den globala eliten inte en chans att behålla kontrollen över oss. Tyskarna lyckades nästan krossa globalisterna under andra världskriget, trots att de fick sina engelska, franska, ryska och amerikanska vita brodersfolk emot sig. Detta var folk som inte lyckades genomskåda den globala elitens lögner när lögnerna kom från dessa folks egna förrädiska ledare. Om tyskarna nästan lyckades besegra globalisterna när de för en gångs skull enades för en gemensam sak, trots att de fick nästan alla sina brodersfolk emot sig, tänk då vad vi skulle kunna göra om alla vi europeiska brodersfolk bara kunde undvika att gå emot varandra. Om detta bara kunde ske så skulle vi för första gången på väldigt länge kunna skapa våra egna öden.

stod-donera-swish-013

De samhällen vi kommer att bygga den dag vi har slängt den globala eliten av våra ryggar kommer att vara sunda och bygga på hur den europeiska människan av tradition har levt och som vi vill leva. Det kommer att vara samhällen för oss européer, inte för alla världens folk som de framställs att vara idag. I dessa samhällen kommer vi att leva i harmoni omgivna av våra egna. Vi kommer att sträva efter storhet och nya upptäckter, excellens och prestation kommer att hyllas, samtidigt som naturen och människan respekteras och de som har det svårt kommer att få stöd. Familjen, förfäder och vårt folks traditioner kommer återigen att hedras och med detta kommer våra samhällen bli starkare. Friheten kommer att vara stor samtidigt som hierarki råder, då det till skillnad mot idag kommer att väljas starka ledare som har folkets intressen för ögonen. Grupper som inte är eller vill se sig som en del av våra samhällen, som araber, judar, zigenare med flera, kommer att få hjälpa att starta nya liv i andra delar av världen. Vi kommer att samarbeta bedriva handel med andra folk, samtidigt som vi respektera deras rätt att bygga sina samhällen, sina kulturer och sina religioner i andra delar av världen på det sätt de vill. Vi vill inte skapa en värld där alla folk är och lever på samma sätt eller där andra folk tvingas att anpassa sig till oss, utan vi kommer att leva i fred med och respektera alla folk som gör på samma sätt mot oss.

Kärlek för och omhändertagande av de egna är inte samma sak som hat mot andra.

Så fortsätt ni bara med vad ni håller på med, ni i den styrande globalistiska, marxistiska och sionistiska eliten, snart är gränsen nådd och när det sker så är det början på slutet för ert parasitära imperium och början på en framtid i frihet för oss och och alla andra fredliga folk.

Alla ni som läser detta, anslut er till oss eller håll er ur vägen, välj inte att bli vår fiende!

Här kan ni se “The Greatest Story Never Told”.

Här kan ni se “Europa – The Last Battle”.

Här kan ni se “Hellstorm”.

Dementi

Avslutningsvis gör jag detta tillägg för att de som är rädda för sanningen inte ska kunna använda yttrandefrihetsfientlig svensk lagstiftning för att straffa mig för det som är skrivet i denna text. Så larvig är nämligen vår lagstiftning, där de svenska domstolarna har tolkningsföreträde och alltså kan slå fast vad någon menar med en viss formulering även om personen inte alls menade det så, att sådana här övertydliga dementier måste tillfogas texter som berör vissa bestämda ideologier och avsnitt av vår historia.

Så om nu någon skulle få för sig att det som jag skriver i denna artikel skulle vara någon slags hyllning eller uppmaning till förintelse av något folkslag så kan jag meddela att så inte är fallet. Inte heller är det en uppmaning till anfallsstrid mot någon utan bara kamp och försvar av vårt folk och våra länder.

Jag har studerat detta med den påstådda “förintelsen” mycket noga och har insett att det hela bara är en stor lögn. En myt. Judar samt andra folkslag och grupper spärrades in i koncentrationsläger, ja, men det var inte annorlunda än vad andra nationer gjorde, där till exempel USA spärrade in tyskar och japaner under andra världskriget och inte heller var det några 6 miljoner som dog eller någon avsiktlig utrotningskampanj genom t.ex gasning som utfördes. Istället var det svält och sjukdomar, framförallt i krigets slutskede när hela Tyskland kollapsade på grund av de allierades anfall och bombningar, som gjorde att koncentrationslägerfångar dog, men även om många dog så var antalen mycket lägre än vad som påstås.

Allt detta kan den som vill läsa mer om i artikeln ““Förintelsen” är en bluff” som förklarar det viktigaste på ett bra sätt och har massor av länkar och referenser för den som vill kontrollera informationen eller till och med fördjupa sig ännu mer.

Dessutom, om jag nu skulle råka ha helt fel om allt detta, vilket jag vet att jag inte har, men om vi ändå bara för resonemangets skull säger att förintelsen verkligen gick till på det sätt som den officiella historieskrivningen säger att den gjorde, så är i vilket fall inte förintelse av något folkslag någonting som jag vill se eller som jag eller denna text förespråkar. Det enda vi vill är att få ut de som inte hör hemma här ur våra länder. Självklart ska det ske på ett så humant sätt som möjligt, men ut ska de.

Referenser

http://thegreateststorynevertold.tv/

http://www.hellstormdocumentary.com/

http://codoh.com/library/categories/1167/

8 tankar kring ”Don’t Make the White Kids Angry

 1. Stefan E

  Jag undrar om någon här kan klarifiera en sak för mig.

  Skulle ni säga att Richard Spencer är en nationalsocialist, eller mer en amerikansk motsvarighet till en sverigedemokrat?

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Stefan E: Nej, han är helt klart mer radikal, om man säger så, än vad Sverigedemokrater är. Han räknar jag helt klart som nationalist. Och han tillhör även den så kallade alt-right rörelsen. Många säger sig ibland tillhöra alt-right, även fast de egentligen inte gör det. Den riktiga alt-right rörelsen erkänner nämligen och har koll på både ras- och jude-frågan. Har man inte det så tillhör man inte alt-right, utan då kan man istället sägas tillhöra det som populärt och lite ironiskt brukar kallas alt-light. Sverigedemokraterna kan man säga tillhör alt-light.

   Sedan finns det så klart de inom alt-right-rörelsen som är bättre eller sämre eller mer eller mindre radikala. Jag kan tycka att Richard Spencer är lite väl otydlig och ofta håller tyst i vissa viktiga frågor.

   Svara
 2. Stefan E

  Ah. Ok. Då är jag med. Tackar. ^^

  Skulle man kunna säga att Alt-right:arna är typ i samma position gentemot Nationalsocialister som Lokteff och Palmgren,… som Alt-Lite:arna är gentemot Alt-Right?

  Eller Alt-right:arna mycket närmare exempelvis NMR än vad de är till Gavin och Milo?

  Skulle du sätta Vox Day ungefär i samma läge som Spencer?

  Svara
  1. admin Inläggsförfattare

   Ja, Henrik Palmgren och Lana Lokteff är helt klart Alt-right. Det finns ju en gradskala på Alt-right:are, där en del är lite tuffare och andra lite mesigare. Henrik och Lana hör till de lite tuffare.

   Många Alt-right:are är väldigt nära nationalsocialisterna (ns), i princip samma, mest taktiska avväganden att de skiljer sig för att de inte tror att ns är bästa sättet att nå framgång, medan det finns en del som står en bit ifrån ns. De Alt-right:are som står en bit ifrån ns står nog lika långt ifrån ns som de står Gavin och Milo.

   Jag skulle nog säga att Alt-right generellt är mycket närmare ns i de flesta åsikter än de är Alt-light.

   Vox Day kan jag tyvärr inte så mycket om.

   Svara
 3. Jan-Ola Gustafsson

  DEN SOM RÄDS SANNINGEN ÄR DEN SOM HAR NÅGOT ATT DÖLJA!
  Alla vi som under årtionden har studerat historia och besökt olika länder och fått kunskap om de ENORMA luckor som den officiella historien har – framför allt när det gäller 1900-talet – gradvis fått klart för oss VEM och VILKA som i generationer vill hålla världens befolkning i okunnighet om VAD SOM EGENTLIGEN HÄNDE.

  En bra guide i detta enorma ämne är boken “Världsbyggarnas Bedrägeri” av författaren Jüri Lina som under många årtionden och i flera länder forskat i arkiv som verkligen avslöjar de mörka krafter som spridit död, elände och misär på åtskilliga ställen i världen. Beställ och läs den senaste, uppdaterade upplagan som kom ut i år! Maktens megafoner i organisationen Bibliotekstjänst har redan mutats till att inte ta in denna högintressanta bok till landets bibliotek. Bara det är ett klart bevis på att yttrandefriheten och tryckfriheten redan är avskaffade i den Synarki som Sverige nu utgör.
  Skaffa Kunskap! Kunskap är Styrka! Sanning är också Styrka! Tillsammans är dessa verktyg effektiva försvarsvapen mot ONDSKANS LÖGNER. Sanningen ska göra er fria! Det visste man redan under antiken och sade då “Veritas vos Liberabit”

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *