Etikettarkiv: Poliovaccin

Att minska jordens befolkning med vaccin

vaccine-africa-women-001I den viktiga artikeln “Worldwide humanitarian vaccination projects are for depopulation” som NaturalNews skrev för knappt ett år sedan så förklaras det hur en del av de stora vaccinationskampanjerna som pågår i världen, bland annat några som stöds av The Bill and Melinda Gates Foundation, verkar vara inriktade på att minska världens befolkning snarare än att rädda människor från sjukdomar. Ser man till den faktiska effekten av kampanjerna och vad vissa av deras företrädare säger och gör så verkar det faktiskt som om det är det verkliga syftet. Kampanjerna säljs dock officiellt in till världen med argument om att de är för mänsklighetens och de vaccinerade individernas bästa. Läs mer

Hur idén om vacciner såldes till folket

Visst användes vacciner redan tidigare, men det som verkligen fick folk att “köpa” idén med vacciner var skapandet av poliovaccinet under 50-talet. Hur det hela gick till var genialiskt på ett djävulskt vis. Genom att skylla skadeverkningarna från användningen av bekämpningsmedel, som t.ex DDT, på ett virus kunde bekämpningsmedelsföretagen fortsätta att sälja sina gifter, samtidigt som de undvek att behöva betala enorma skadeståndsanspråk och som en ytterligare bonus skapades en helt ny och enorm lönsam marknad för dem med det nya poliovaccinet.

Text: Tobias Lindberg 2014-01-11. Uppdaterad 2015-10-31.

polio-ddt-reklam-001 I slutet av 1800-talet började flera bekämpningsmedel som innehöll bly och arsenik användas. Antalet bekämpningsmedel och mängden som användes ökade kraftigt under första halvan av 1900-talet, då även klororganiska bekämpningsmedel som DDT började användas. Funktionen hos många av dessa bekämpningsmedel var att insekternas andningsmuskulatur förlamades så att de kvävdes till döds. Läs mer

Dagens kommentarer och tips 2015-02-09

Jag skrev precis om mycket av min text “Läkemedelsverket bekräftar vad vaccinkritiker alltid har sagt” och för den som vill läsa den uppdaterade versionen så finner ni den här:

http://www.informationskriget.se/2014/11/06/lakemedelsverket-bekraftar-vad-vaccinkritiker-alltid-har-sagt/