Kategoriarkiv: Feminism

Att bli blind: Nästa trendiga rättighet att kämpa för

Är rätten att bli blind eller att få någon kroppsdel amputerad nästa trendiga sak att kämpa för, nu när kampen för att samhället ska hjälpa och bekosta könsbyte för de som är missnöjda med sitt biologiska kön är vunnen? Tillståndet heter Body Integrity Identity Disorder (BIID) och innebär att någon känner att de inte trivs i sin kropp, att de borde ha fötts med en funktionsnedsättning. Hur underligt det än låter så finns det verkligen de som kämpar för att göra detta till en rättighet, vilket skulle göra att samhället blir skyldigt att förverkliga dessa sjuka människors föreställningar och begär. Om du inte vill se en liknande utveckling när det kommer till människor med BIID som den som har gjort att de flesta människor i västvärlden idag anser att det inte är något konstigt med att transsexuella som är missnöjda med sitt kön opererar om sig och att detta ofta är något som samhället ska betala så är det hög tid att du vaknar, sätter dig in i frågan och börjar arbeta för att motverka detta!

Text: Tobias Lindberg 2015-10-07. Uppdaterad 2016-04-25.

blind-ny-rattighet-001I den briljanta satiriska texten “Pouring Drain Cleaner In Your Eyes: The Next Trendy Social Justice Movement?”t [1] konstaterar Paul Joseph Watson, reporter vid Infowars, att då synen på transsexualism [2] på bara några årtionden har utvecklats från att ha ansetts vara ett underligt sjukdomstillstånd som man skulle försöka bota till att idag ses som ett tillstånd där samhället har en skyldighet att med hjälp av terapi, medicinering och operationer hjälpa de som bedöms lida av detta att förändra sig på det sätt de vill, så är den logiska förlängningen av detta att även synen på andra psykiska störningar kommer att utvecklas på samma sätt. Läs mer

Om genusfrågor, fast på ett bra sätt

Hon heter Karen Straughan, är känd under namnet “Girl Writes What” och skriver bra och tankeväckande om genusfrågor ur ett ovanligt perspektiv. Har du inte tidigare tagit del av hennes texter eller filmklipp så borde du absolut börja nu!

Behöver jag nämna att hon retar gallfeber på många moderna feminister. =)

Precis som jag så anser hon att det finns några bra tankar inom feminismen, men är motståndare till majoriteten av de idéer som den moderna feminismen omfamnar. Läs mer

Påtvingad jämställdhet

Politiker och media är så övertygade om att män och kvinnor är exakt lika varandra i alla väsentliga avseenden när det kommer till omsorgen om barnen och yrkesval att de anser sig ha rätten att använda statens våldsapparat – skatt och belöning – för att forma beteendet hos de medborgare som avviker från detta. Att forskningen och verkligheten om och om igen bevisar att deras feministiska teorier inte stämmer blundar de för och fortsätter envist efter sin karta trots att den inte stämmer överens med terrängen.

Text: Tobias Lindberg 2014-01-15. Uppdaterad 2015-11-05.

jamstalldhet-001I Trelleborgs kommun var politikerna i början av förra året inte nöjda med medborgarnas uttag av föräldraledighet och kom därför på idén att de ska ta en del av medborgarnas pengar och använda dem för att bestraffa de som inte gör som politikerna vill. Självklart beskriver politikerna och medierna inte detta med dessa ord. Enligt dem är skattepengar aldrig medborgarnas, utan politikernas, att bruka som de önskar och att belöna vissa aldrig samma som att bestraffa de som inget får. Läs mer

Dagens kommentarer och tips 2015-07-12

Mycket bra från Infowars om det pågående kriget mot familjen där till och med ord som “husband” och “wife” nu börjar förbjudas i Kalifornien!

———————————————–

Mer viktigt från Infowars om hur läkare i USA enligt direktiv uppifrån har börjat fråga små barn i lågstadieåldern om deras könsidentitet. Staten ska inte hålla på med sådant och det är sjukt att börja fråga barn om sådant här när de är så små.

——————————————

Ännu mer på samma tema från Infowars. Här berättas det om hur skolor inför könsneutrala toaletter, hur sjukvården erbjuder könsbytesoperationer till 15-åringar och hur det kommer riktlinjer till skolpersonal vilka ord de ska använda istället för orden “pojke” och flicka”. Det som nu sker i USA kommer snart hit till oss!

————————————

Att läkemedelsbolagen har mycket att tjäna på tvingande lagstiftning gällande vaccinering är lätt att förstå. Vad många däremot inte vet är att läkemedelsbolagen håller på att utveckla ny genteknik där man injicerar gener i avsikt att dessa ska bli en del av arvsmassan. Genom att sedan kalla denna genterapi “vaccin” så kommer även förändringar av den mänskliga arvsmassan bli tvingande. Allt detta förklaras av den undersökande journalisten Jon Rappoport när han blir intervjuad av Infowars.

Stor andel av feminister är egentligen auktoritärer

Text: Tobias Lindberg 2015-06-12

Angående diskussionen om feminism så är den springande punkten i det hela att bland alla som kallar sig feminister så finns det en väldigt stor andel som mer än något annat egentligen är auktoritärer. Det är detta som gör feminismen så skrämmande för så många och är anledningen till att så få vill kalla sig feminister. Läs mer

Därför är jag inte feminist

Text: Tobias Lindberg 2015-06-12

Lars Lindström på Expressen frågade sig i denna artikel varför det finns människor som inte är feminister:

http://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/varfor-finns-det-folk-som-inte-ar-feminister/

Jag kan såklart bara svara för mig själv, men kan tänka mig att många andra känner likadant som jag. När man vid alldeles för många tillfällen har insett att en stor del av de som kallar sig för feminister egentligen bara vill detaljstyra hur andra människor ska leva sina liv så kan det vara så enkelt att ordet “feminist” har börjat smaka lite för illa för att man ska vilja ta det i munnen. Precis samma gäller för övrigt för de flesta som kallar sig för socialister. Ja, jag är helt för att varje individ ska ha samma chanser i livet och inte ska behöva bli förtryckt, men vill för den skull inte kalla mig själv för vare sig feminist eller socialist.

Själv är jag för att alla människor, kvinnor som män, ska kunna leva sina liv på det sätt som de själva väljer så länge man inte skadar andra, men gillar inte idéer som t.ex att alla föräldrar måste dela exakt lika på föräldraledighet och tid med barnen eftersom jag vet att alla människor är olika. Inte ens alla kvinnor är lika som alla andra kvinnor eller alla män som andra män. Varför ska då någon med hjälp av statens våldsapparat eller genom att dela ut ekonomiska incitament kunna tvinga eller styra alla andra att göra exakt lika? Läs mer

Sjukt på Aftonbladets Wendela

inte-jamstalldhet-bara-sjukt-001I en artikel som tjänar som ett sorgligt exempel på hur illa ställt det är med den svenska medmänskligheten, då den av allt att döma tar upp föräldrar som bortprioriterar sitt barn i karriärernas och jämställdhetens namn som något positivt, så berättar Aftonbladets Wendela om ett franskt par som efter att de fick barn såg till att direkt börja flaskmata istället för att amma så att de skulle kunna dela på ansvaret redan från början och sedan när barnet blev tre månader placera det hos dagmamma då ingen av dem ville tillbringa hela dagarna med sitt, visserligen söta, men ack så tråkiga barn.

Jag tycker mig kunna urskilja att artikelförfattaren anser att det är lite tidigt att lämna bort barnet redan vid tre månaders ålder, men att det franska parets inställning att karriär och jämställdhet går först ändå är något positivt och därför nämns bara som fakta i artikeln, istället för att skriva något kritiskt om de franska paret, att den svenska modellen visserligen gör att föräldrar måste ta hand om barnen själva ända till de är 12 månader, men att den å andra sidan gör att en större andel av barnen, 35% i Sverige mot “bara” 23% i Frankrike, är i barnomsorg utanför hemmet mer än 30 timmar i veckan före tre års ålder. För det är helt klart något positivt enligt Wendela, att barn är borta så länge som möjligt från hem och föräldrar och Sveriges bättre siffror uppnår man bevisligen inte med den franska modellen.

Enligt Wendela och många av de människor som idag tror att de ideal de står för är vägen till ett bättre och mer jämställt samhälle, så är allt som gör det exakt milimeter-rättvist mellan män och kvinnor som grupp, allt som bäst suddar ut det faktum att mänskligheten faktiskt består av två kön med lite olika fördelning av förmågorna när det kommer till just reproduktionen, alltid det bästa, även om det skulle råka gå ut över barnens behov av trygghet och anknytning. Det som helt uppenbart inte är av intresse för Wendela är att sprida den mer humana synen, som jag och många andra står för, att samhällets mål, om nu samhället ens ska lägga sig i detta, hellre borde vara att prioritera barnens behov först och att sedan, när detta primära intresse är tillgodosett, om det skulle behövas för att de individuella föräldrarnas intressen råkar kollidera med varandra, så gott det går försöka uppfylla båda dessa föräldrarnas unika önskningar i vad som måste bli en jämställd kompromiss dessa två föräldrarna emellan.