Kategoriarkiv: Elektromagnetisk strålning

Tips och kommentarer 2015-08-26

Vaken.se skriver om ”Vem ska bota Maja?”, en radiodokumentär om en Gardasilskadad svensk flicka.

http://www.vaken.se/vem-ska-bota-maja-radiodokumentar-om-en-gardasilskadad-flicka/

Här är ett bra inslag på Infowars Nightly News om de skadliga effekterna av den elektromagnetiska strålningen från trådlös teknik. De berättar om en familj som har stämt sin sons skola för att skolans Wi-Fi har gjort sonen sjuk, om ett några år gammalt norskt studentprojekt som illustrerar hur allomfattande den trådlösa strålningen är i samhället och om att WHO:s IRIC har klassat strålning från trådlös teknik som potentiellt cancerframkallande. Inslaget avslutas med en intervju med forskaren Dr. David O. Carpenter som förklarar att den bekvämlighet vi uppnår med den trådlösa tekniken kommer med ett högt pris i form av negativa effekter som t.ex leukemi, impotens och infertilitet.

Här kan man läsa och se fler filmklipp om det norska studentprojektet som nämndes i inslaget från Infowars Nightly News, det som illustrerade hur strålningen från den trådlösa tekniken omger oss.

http://yourban.no/2011/02/22/immaterials-light-painting-wifi/

Tips och kommentarer 2015-08-21

Här är en bra artikel från Strålskyddsstiftelsen om farorna med strålning från mobiltelefoner och annan trådlös teknik. Den f.d. norske statsministern och f.d. WHO-chefen Gro Harlem Brundtland berättar om de problem hon får av den trådlösa strålningen.

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/08/fd-who-chefen-gro-harlem-brundtland-inga-tvivel-om-halsoeffekter-av-mobilstralning/

Forskare vädjar till FN att riskerna med trådlös teknik ska tas på allvar

En grupp bestående av 190 internationella forskare skickade för en dryg vecka sedan en vädjan till FN, FN:s medlemsstater och WHO om att det är hög tid att ta riskerna som kommer av strålningen från trådlös teknik på allvar för våra barns skull, för vår egen skull och för ekosystemets skull.

Forskarnas vädjan ser ni på det inklistrade filmklippet nedan och av denna presentation så ser man att Martin Blank från Columbia University är en högst etablerad och respekterad forskare.

Dagens kommentarer och tips 2015-04-03

Här är en riktigt bra insändare i den finska tidningen Huvudstadsbladet av Martina Lampero om riskerna med strålningen från trådlös teknik. Problemen med den trådlösa strålningen är lika stora eller större här i Sverige än det som beskrivs i artikeln eftersom gränsvärdena är ännu högre satta här än i Finland.

http://www.pressreader.com/finland/hufvudstadsbladet/20150401/281947426355881/TextView

Undvik att strålning förs via handsfree-sladden till ditt öra

Text: Tobias Lindberg 2015-01-21

Många vanliga handsfree är felaktigt konstruerade och leder därför strålning från mobiltelefonen raka vägen upp till huvudet och in i örat, men tyvärr finns det oftast inget sätt för för konsumenterna att veta vilka handsfree som leder strålning och vilka som inte gör det eftersom de flesta tillverkare inte informerar eller har någon information om detta. Det finns dock olika typer av handsfree som inte leder strålningen om man bara vet vad man letar efter.

air-tube-handsfree-001Vi har i vår familj valt att använda oss av så kallade “Air tube handsfree” som finns att köpa över nätet på olika ställen. Det är alltså olika slags hörselsnäckor där den sista biten av sladden är utbytt mot en luftslang där ljudet förs akustiskt till hörselsnäckan ungefär som i doktorns stetoskop. Se bilden här intill för en illustrering av hur denna teknik fungerar, även om olika modeller kan vara utformade lite olika. Luftslangen gör att strålningen omöjligt kan föras till huvudet och örat via handsfree-sladden då luft och plast inte kan transportera strålning. Det svenska företaget Maxicom AB som gör ett toppenjobb för att sprida medvetenhet om strålningsrisker hade tills nyligen “Air tube handsfree” att sälja, men har nyligen slutet sälja dem nu på grund av krångel med tillverkaren av produkten. Andra sådana modeller av “Air tube handsfree” finns dock att köpa från många olika säljare på nätet och man hittar dem enkelt om man söker efter “Air tube handsfree”.

Sedan finns det tydligen även “vanliga” handsfree med sladdar som går hela vägen till snäckan, men som är specialkonstruerade för att strålningen inte ska föras upp via sladden till örat. Hur dessa fungerar eller var man hittar sådana vet jag dock inte, men jag vet att det finns och det är bara att läsa mer och leta efter sådana för den som vill.

Självklart är det bästa att helt undvika att ringa med mobiltelefon, men om man nu absolut måste så är det bra att vara försiktig. Använd därför “Air tube handsfree” och gör som Kalle Hellberg på Maxicom AB rekommenderar och tala aldrig längre än 3 minuter i mobilen och sedan vänta i minst 15 minuter innan nästa samtal.

Psst… En glödlampa?

Det faktum att vi inte längre kan bestämma vilken typ av belysning vi ska ha i våra egna hem är ett tydligt tecken på att staten och de globala överstatliga organisationerna sakta men säkert håller på att inskränka vår frihet. Än så länge kan du fortfarande köpa en del glödlampor och halogenlampor, men inom några få år kommer även dessa vara utfasade av de som styr och då kommer det bara finns hälso- och miljöfarliga lågenergi- och LED-lampor kvar för dig att ha i ditt hem, vare sig du vill det eller inte.

Text: Tobias Lindberg 2014-10-17 Uppdaterad 2015-03-06

glodlampa-001Det skulle kunna vara rolig att föreställa sig bilden av skumma typer som säljer glödlampor i gathörnen om den bara inte var så realistisk. Faktum är dock att vi antagligen snart är där, dagen då inga vanliga gamla hederliga glödlampor längre går att köpa.

Om några år kommer det bara gå att köpa hälsofarliga lågenergi- och LED-lampor som ytterligare lägger börda på det sammanlagda trycket av hälsofarliga kemikalier och tungmetaller samt ögonskadande ljus som vi utsätts för. De enda som kommer att få fördelar av de nya typerna av lampor är industrin eftersom de är så enormt mycket dyrare än de gamla glödlamporna och ger mycket högre vinst för tillverkarna. Vidare så ingår detta med att öka kostnaden för människors belysning och öka byråkraternas inflytande över vilka produkter individen väljer att köpa som en liten del i Agenda 21 som är en plan dold under en grön mask för att på sikt kunna centralisera all makt under en framtida världsregering som håller på att växa fram ur det nuvarande FN-systemet.

Vad gäller att de vanliga glödlamporna drar mer energi än lågenergi- och LED-lampor så gör det faktiskt inte så mycket så länge de används inne i boningshuset, eftersom energin som avges som värmeenergi hjälper till att värma upp huset. På detta sätt blir inte energislöseriet så stort eftersom att man annars ändå hade behövt värma upp huset med annan energi. Uppvärmningen av boningshuset från glödlampor blir dessutom helt naturligt väldigt bra anpassat till behovet av uppvärmning då det framförallt är på den kallare årstiden som man har lamporna tända mycket.

De giftångespridande lågenergilamporna samt de giftinnehållande och eventuellt ögonskadande LED-lamporna används med fördel utomhus och i ouppvärmda uthus och lokaler där man inte är så mycket. Det man inte vill är att utsätta sig själv, sin familj och sina barn för situationen där de är tvingade att hela tiden i hemmet andas in de giftiga kemikalier som utsöndras från lågenergilamporna, att riskerar att andas en stor mängd giftiga kemikalier som omedelbart sprids i luften om oturen är framme och en varm lågenergilampa råkar gå sönder, att få ögonen skadade av ljuset från LED-lamporna och att få ökad risk för depressioner på grund av den sämre ljusprofil som lågenergi- och LED-lampor avger. Det man inte heller vill är att låta de stora mängder kvicksilver, bly samt andra tungmetaller och kemikalier som lågenergi- och LED-lampor innehåller komma ut i miljön och skada den och oss.

Att förbudet av glödlampor drevs igenom 2008 är egentligen rätt underligt, då belysning bara utgör c:a 3-4 % av ett normalt hushålls totala energiförbrukning (transporter ej inberäknade). Vidare var bara 54 % hushållens belysningen glödlampor 2007 eftersom resten redan hade bytts ut till lågenergilampor utan att det ens fanns ett förbud, vilket innebar att glödlampor bara stod för c:a 1,5-2 % av ett normalt hushålls totala energiförbrukning. Av den lilla andel så kunde förbudet av glödlampor dessutom som bäst bara innebära en femtedel energibesparing om uppvärmningen av byggnaden som belysningen orsakar räknas in.

Än så länge finns det dock vanliga glödlampor kvar att köpa. Är du smart köper du på dig ett livstidslager innan det är för sent. Upp till 40W finns fortfarande att få tag på på de flesta välsorterade lampaffärer och upp till 75 W går att köpa om man söker på nätet efter glödlampor för “industriellt bruk”. Ska man ha starkare lampor än 75 W som inte är så hälso- och miljöfarliga som lågenergi- och LED-lamporna så är det bara halogenlampor upp till en styrka som motsvarar de gamla vanliga 150 W glödlamporna som finns kvar att köpa idag i Sverige.  I vårt hem är vi i stort sett färdiga med projektet att byta ut alla våra lågenergilampor mot gamla hederliga glödlampor.

Det är verkligen sorgligt att vi idag har kommit till ett läge där staten har fått en sådan makt att den tar sig rätten att bestämma vilken typ av lampor som människor kan ha i sitt eget hem. Det var och en kan göra förutom för att kämpa för en framtid med mer frihet och mindre statlig kontroll är att för egen del köpa på sig ett lager av bra lampor för den skull att utvecklingen mot allt mer av globalisering inte går att vända och att i övrigt arbeta så mycket som möjligt för att ge människor mer frihet och för att stoppa den nya världsordning som de som styr världen försöker skapa.

 

Källor för denna text

En väldigt bra hemsida med enormt omfattande informationen om problemet med att de vanliga glödlamporna ersätts med hälso- och miljöfarliga lågenergialternativ finns att läsa här:

http://users.skynet.be/fc298377/

Här är en mycket bra svensk blogg som framförallt är skriven på engelska om problemen med förbudet av vanliga glödlampor och ersättandet av dem med lågenergi- och LED-lampor:

https://greenwashinglamps.wordpress.com/

Att glödlampor bara utgör c:a 1,5-2 % av ett normalt hushålls totala energiförbrukning (transporter ej inberäknade) och att energibesparingen genom att byta till lågenergilampor som bäst kan bli 20 % av detta om belysningens uppvärmningseffekt räknas in kan man läsa om i dessa två blogginlägg och källorna som de hänvisar till:

https://greenwashinglamps.wordpress.com/svensk-sammanfattning/

https://greenwashinglamps.wordpress.com/category/energy-statistics/eu-energy-statistics/

Här är en artikel från augusti 2012 där man kan läsa om att det fortfarande då gick att få tag på de flesta vanliga glödlampor. Mycket av det som står i den artikeln gäller dock inte längre då mycket har hänt de två år som har förlöpt sedan den skrevs, men en del kan fortfarande vara intressant att läsa.

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/forbud-latt-att-komma-runt/

Här är ett bra blogginlägg från bloggen Moderna myter om att moderna lågenergilampor är giftiga och lyser dåligt:

http://blog.moderna-myter.se/2009/09/de-nya-lagenergilamporna-ar-giftiga-och.html

Här är en artikel om forskningsstudier som visar att lågenergilampor avger cancerogena ämnen bara av att vara tända och att de därför inte bör användas i närheten av människor. De behöver alltså inte gå sönder för att vara farliga, vilket tidigare har utpekats som deras enda problem.

http://www.telegraph.co.uk/health/8462626/Energy-saving-light-bulbs-contain-cancer-causing-chemicals.html?

Här är en artikel om att det finns misstankar om att ljus från LED-lampor kan skada ögonen:

http://www.livescience.com/31949-led-lights-eye-damage.html

Och här är forskarrapporten som tidningsartikeln om LED-lampor bygger på:

http://www.reticare.com/imagenes/documents/2013_%20Phototoxicity_of_LED_Light_in_pigment_epithelial_of_the_retina_cells1_10_Chamorro_2013.pdf

Här är ännu en forskarrapport som tyder på att LED-lampor kan skada ögonen:

http://ehp.niehs.nih.gov/122-A81/

Strålning från trådlös teknik är skadligt!

Text: Tobias Lindberg 2014-08-12

Detta med att förstå hur strålning från trådlös teknik påverkar oss är viktigt, det är inte naturligt och det är bevisat att det är skadligt för oss.

Denna bild från Kalle Hellbergs informationshäfte “Strålande tillvaro” tycker jag på ett tydligt sätt illustrerar hur onaturlig denna människoskapade strålning är.

stralningDen svarta kurvan till vänster på bilden är den strålning som finns inom det så kallade radiofrekvensspektret och den kurvan skulle inte ens ha funnits om inte människan hade skapat denna strålning. Detta utgör i stort sett all elektromagnetisk strålning som människan har skapat, som FM-radio, komradio, TV, GSM, analoga trådlösa telefoner, GPS, DECT, 3G, mikrovågsugnar, blåtandteknik, WiFi och mycket annat. Ni ser hur mycket högre effekten i detta frekvensspektrum nu har blivit på mindre än hundra år jämfört hur det har varit under alla de miljardtals år som livet har utvecklats. En sådan enorm förändring är såklart inte bra.

Vidare inser man att de argument som många försvarare av trådlös teknik kommer med, att den människoskapade strålningen är mycket svagare än solen, inte är ett hållbart argument, då det handlar om strålning i helt olika frekvensområden. Vi har utvecklats med de naturliga strålningskällorna, av vilka den viktigaste är solen, och alltså har vår kropp utvecklat ett skydd mot den typen av strålning, medan den människoskapade strålningen är helt ny för oss och därmed saknar vi skydd mot den. Att försöka påstå att den människoskapade strålningen är ofarlig för att solens strålning är mycket starkare är lite som att försöka påstå att en deciliter arsenik är ofarligt eftersom att en liter vatten är en mycket större volym, ett idiotiskt påstående eftersom arsenik och vatten är helt olika ämnen med olika biologisk effekt på levande varelser, precis som elektromagnetisk strålning i olika frekvensområden är helt olika varandra med olika biologisk effekt.

Ett annat mycket talande sätt att beskriva hur kraftig förändringen av strålningseffekten i det människoskapade radiofrekvensspektret har varit är det faktum att om värmestrålningen i det infraröda spektret hade ökat lika mycket så hade jorden idag haft en temperatur på över 1000 grader Celsius.

Kan ni inte tillräckligt om det så ska ni börja med att läsa denna artikel och sedan måste ni börja leta mer information själva!

Myndigheterna går inte att lita på i denna fråga, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) går helt i den extremt lönsamma och inflytelserika industrins ledband.

De ni kan börja med att lita på tills ni har hunnit lära er mer själva är BioInitiative Working Group, Strålskyddsstiftelsen och Kalle Hellberg. Alla dessa har jag läst mycket om och ifrån. De är alla ärliga och väldigt kunniga.

BioInitiative Working Group är en internationell grupp bestående av 29 oberoende forskare och hälsoexperter som regelbundet går igenom all ny forskning om strålning från trådlös teknik och uppdaterar det i deras BioInitiative Report som uppdateras med några års mellanrum.

Strålskyddsstiftelsen är en fristående stiftelse som består av en samling av väldigt kunniga individer som har tröttnat på hur myndigheterna sköter frågan och har därför själva valt att gå ut och informera om riskerna med trådlös teknik.

Kalle Hellberg är en eldsjäl som har jobbat i telekombranschen i årtionden, men som till skillnad mot de flesta andra inom branschen har insett teknikens faror och arbetar aktivt med att varna för dem.

På FaceBook kan ni gå med i gruppen Skydda våra barn mot elektrosmogen.

Har ni inte sett den än så bör också dokumentären “Resonance – Beings of Frequency”, en film som kan lära er nästan allt som är värt att veta om hur strålning påverkar oss. Här är länken till trailern och här är länken till hela filmen.

Hur strålningen från trådlösa produkter påverkar barn kan ni läsa om i mitt blogginlägg Mobilstrålning och barnhjärnor.