Arabisk man nu åtalad för barnvåldtäkten i Mariestad

Av den stämningsansökan som igår lämnades in till Skaraborgs tingsrätt framgår att flickan som för en dryg månad sedan våldtogs av en arabisk man i Mariestad bara var 13 år och enligt åtalet ska han ha vält omkull henne, fått av hennes byxor och sedan hållit fast hennes handleder medan han våldtog henne på marken.

Text: Tobias Lindberg 2016-05-26

valdtakt-mot-barn-mariestad-atal-garningsman-jemen-sjoangsparken-noltorpsvagen-010Nu har åklagaren lämnat in en stämningsansökan mot den 19-årige man från Jemen som den 20 april misstänks ha våldtagit en ung flicka vid Sjöängsparken i Mariestad, vilket jag har skrivit om tidigare här.

Av stämningsansökningen och en artikel  som Mariestads-Tidningen har skrivit idag framgår att flickan bara var 13 år gammal.

Enligt åtalet ska den misstänkte gärningsmannen ha haft vissa kontakter med flickan tidigare och med flickan och en kompis till henne tidigare på kvällen varför han anses ha känt till eller åtminstone haft skälig anledning att anta att flickan var under 15 år. Vidare framgår att han erkänner att han haft samlag med flickan, men sedan uppger han att flickan hade samtyckt och att han inte hade förstått att hon var underårig.stod-000

Enligt Mariestads-Tidningen ska flickan och hennes kompis tidigare på kvällen ha träffat 19-åringen vid en fotbollsplan och bland annat utbytt chattkontakter med varandra. Sedan ska han först ha cyklat ikapp och slagit följe med flickan efter att hon och hennes kompis hade skiljts åt vid ICA Oxen i Mariestad och sedan suttit och pratat ett tag med henne i Sjöängsparken innan han våldtog henne.

Vid själva våldtäkten ska gärningsmannen enligt åtalet ha vält omkull flickan, hållit fast hennes handleder, dragit ned hennes byxor och genomfört våldtäkten på marken.

Minimistraffet för detta brott är 2 år, men på grund av gärningsmannens ålder kan det bli tal om straffreducering. Åklagaren har yrkat på att gärningsmannen utvisas från Sverige efter avtjänat straff med förbud att återvända på 10 år.

Här finns Flashback-tråden om händelsen:

https://www.flashback.org/t2712653

Värt att observera är att mainstreammedierna som vanligt aldrig nämner något om den misstänkte våldtäktsmannens etnicitet. Av den anledningen måste jag och andra alternativa medier skriva om det istället så att alla som bor i Sverige ska förstå vad det är som pågår. Mainstreammedierna valde istället att bland annat beskriva mannen som en “19-årig Mariestadsbo”, vilket i och för sig formellt är korrekt, men som undermedvetet ändå får de flesta att tänka på att det handlar om en etniskt svensk gärningsman.

Viktigt att förstå är att media och etablissemang arbetar hårt för att vilseföra den svenska befolkningen gällande hur den enormt stora invandringen till Sverige ökar kriminaliteten och antalet brott som begås. Metoder som används kan vara att framställa det som att invandrares överbelastning i brottsstatistiken nästan enbart beror på deras sämre socioekonomiska status och att gruppen invandrares överrepresentation inte är så farligt eftersom det egentligen är män som grupp som är överrepresenterade. Båda metoderna är dock vilseledande.

Ser man till svensk forskning och statistik så framgår det tydligt att invandrare och speciellt då invandrare från arabländer, som ju är de länder där nästan all invandring till Sverige kommer ifrån idag, har en väldigt stor överrepresentation när det gäller vålds- och sexualbrott och att denna överrepresentation kvarstår även efter att det har korrigerats för och tagits hänsyn till socioekonomisk status och att invandrarmän, speciellt då de från arabländerna, är väldigt överrepresenterade jämfört med svenska män. Jag har skrivit mer om detta i texten “Att vilseleda om invandringens konsekvenser” och har också där länkat till de två enda svenska rapporter från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som har gjorts om invandrares brottslighet. I dessa BRÅ-rapporter framgår det bl.a att t.ex att personer från arabländer är ungefär mellan 10–23 gånger så ofta registrerade för våldtäkt och att överrepresentationen för invandrarmän i stort när det gäller de som är misstänkta för våldtäkt är 5,1 gånger så stor jämfört med svenska män även när statistiken har standardiserats för ålder och socioekonomisk status.

För alla som inte har insett att det verkligen finns skillnader mellan kulturer som avgör hur vanligt det är med sexuella övergrepp och våldtäkter rekommenderas att läsa de svenska undersökningar som finns att tillgå. Bland annat finns det två rapporter från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Den första BRÅ-rapporten om ”Invandrares brottslighet” kom ut 1996 och den andra 2005. Utöver detta finns det internationell forskning som den som vill kan titta på och väga in.

De två BRÅ-rapporterna:

Invandrare och invandrares barns brottslighet. En statistisk analys. BRÅ-rapport 1996:2
http://www.pdf-archive.com/2011/05/08/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1.pdf

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. Rapport 2005:17
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/1371914727881/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

Helt klart i forskningen är att människor från vissa kulturer är överrepresenterade när det kommer till sexualbrott. Av dessa BRÅ-rapporter ser t.ex man att människor från Mellanöstern och Nordafrika är de som är allra mest överrepresenterade i den svenska statistiken när man ser till de som är misstänkta för våldtäkter.

Att människor från vissa kulturella bakgrunder är väldigt överrepresenterade innebär såklart inte att de flesta av dem är våldtäktsmän, då ungefär 99,78 % av alla personer från Mellanöstern och Nordafrika aldrig blir misstänkta för våldtäkt. Av 10.000 från Mellanöstern och Nordafrika så blir alltså c:a 9.978 alltså aldrig misstänkta för våldtäkt. Trots att alltså nästan alla även från Mellanöstern och Nordafrika alltså är bra människor som inte begår sexualbrott så är de ändå som grupp otroligt överrepresenterade och är misstänkta för en oproportionerlig stor del av våldtäkterna i förhållande till hur stor andel av Sveriges befolkning de utgör. De 0,22 % från Mellanöstern och Nordafrika som är misstänkta för våldtäkt är dock en väldigt mycket större andel än de 0,04 % av infödda svenskar som blir misstänkta. Av 10.000 som har invandrat till Sverige från Mellanöstern och Nordafrika så blir alltså ungefär 22 misstänkta för våldtäkt, medan av 10.000 infödda svenskar så blir 4 misstänkta. Per capita är de alltså misstänkta för våldtäkt mer än 5 gånger så ofta än infödda svenskar.

I dessa BRÅ-rapporter erkänns att även då man räknar bort för socioekonomiska faktorer så finns de statistiska skillnaderna mellan människor från olika områden kvar, även om skillnaderna då minskar något, från 0,22 % till 0,15 %. Om hänsyn tas för socioekonomiska faktorer så är de som har invandrat från Mellanöstern och Nordafrika alltså per capita misstänkta för våldtäkt nästan 4 gånger så ofta än infödda svenskar.

Det var fakta som dessa som jag nu precis har beskrivit från de två BRÅ-rapporterna och hans mod att påtala detta som gjorde att Mauricio Rojas drevs bort från Sverige.

Här kan man se vad Mauricio Rojas skrev angående detta för 10 år sedan:

http://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet/

Det som alla måste förstå är att om man tar in många människor från Mellanöstern och Nordafrika till Europa och Sverige så kommer antalet våldtäkter att öka kraftigt då denna grupp av människor är så otroligt överrepresenterade. Av de som idag migrerar till Sverige och av de som har anlänt de senaste decennierna så är/har ungefär 90 % av alla kommit från just Mellanöstern och Nordafrika.

Ett stort problem idag är att frågan om invandrares brottslighet har varit en alldeles för känslig fråga de senaste årtiondena för att få diskuteras i Sverige och efter 2005 har så har detta även blivit fallet för BRÅ. Av denna anledning har ingen uppföljning av BRÅ:s rapporter från 1996 och 2005 gjorts och ingen uppföljning är heller på gång trots att det nu har gått 10 år sedan den senaste och att det därför borde vara dags för en ny.

Att BRÅ över huvud taget publicerade de båda rapporterna om invandrares brottslighet 1996 och 2005 lär enbart ha berott på att Jan Ahlberg fortfarande var generaldirektör på BRÅ. Egentligen hade vindarna redan vänt i Sverige vad gäller vad som var okej att publicera, men Jan Ahlbergs starka ställning inom Myndighetssverige när det kommer till statistik och kriminologi gjorde att han ändå lyckades driva igenom publiceringen trots att så många motarbetade den. Jan Ahlbergs som avled samma år som den sista rapporten om invandrares brottslighet publicerades lär ha varit den sista chefen på BRÅ:s som var tillräckligt självständig och orädd för att sticka ut hakan.

Det finns stora skillnader mellan de två BRÅ-rapporterna 1996:2 respektive 2005:17. Själva de statistiska resultaten är det ingen större skillnad på, annat än att statistiken kommer från olika år, men sättet statistiken beskrivs på skiljer sig drastiskt mellan de två rapporterna. Den senare rapportens text är mycket mer fokuserad på att bortförklara och förmildra det som statistiken visar än vad som är fallet med den äldre rapporten.

Något man kan fundera en del över är varför man inte kan läsa och ladda ner BRÅ:s rapport 1996:2 från BRÅ:s hemsida. Rapporten 2005:17 finns att ladda ner, den med det mest bortförklarande och förmildrande sättet att beskriva invandrares brottslighet, men inte den från 1996 som inte är så politiskt korrekt. Vill man läsa Brå-rapporten från 1996 på nätet så är det den pdf-fil som jag hänvisade till där någon har scannat in den som man får nöja sig med.

Det lär vara så att redan när den första rapporten 1996:2 var färdig så var frågan som rapporten behandlade så känslig att det tog nästan 10 år innan den tilläts att bli publicerad. Detta trots att den självständige och orädde Jan Ahlberg var generaldirektör för BRÅ på den tiden. Även han hade alltså problem att få rapporten 1996:2 publicerad för att det den visade på hade sådan sprängkraft. Först efter att uppföljningsrapporten 2005:17 var färdig och det kunde konstateras att den också visade liknande resultat så kunde rapporten 1996:2 publiceras eftersom de som hade lyckats hålla tillbaks den så länge inte längre trovärdigt kunde hävda att resultaten i den inte stämde. Innan resultaten av de båda undersökningarna gjordes kända för allmänheten så försågs rapporten 2005:17 med en så bortförklarande och förlåtande text som det bara var möjligt i ett försök att så gott det gick dölja de uppenbara samband som den nakna statistiken i undersökningarna visade på. Detta var antagligen vad generaldirektör Jan Ahlberg var tvungen att gå med på för att rapporterna över huvud taget skulle få publiceras. Sedan går inte heller rapporten 1996:2 att läsa eller ladda ner på BRÅ:s webbplats, utan den som vill läsa den måste köpa den i bokform på begagnatmarknaden eller gå till pdf-archive.com för att läsa eller ladda ner en inskannad version av den.

 

Referenser

http://www.informationskriget.se/2016/04/25/arabisk-haktad-for-barnvaldtakt-i-mariestad/

http://www.informationskriget.se/wp-content/uploads/2016/05/1374-16.pdf

http://unvis.it/mariestadstidningen.se/mariestad/2016/05/25/19-aring-atalad-for-barnvaldtakt

http://www.informationskriget.se/2016/01/22/att-vilseleda-om-invandringens-konsekvenser/

Här är de två BRÅ-rapporterna för de som vill läsa dem:

Invandrare och invandrares barns brottslighet. En statistisk analys. BRÅ-rapport 1996:2.

http://www.pdf-archive.com/2011/05/08/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1.pdf

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. Rapport 2005:17.

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/1371914727881/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

2 reaktion på “Arabisk man nu åtalad för barnvåldtäkten i Mariestad

  1. Roland Salomonsson

    Varför bara stödja dig på BRÅ. Denna statistik är redan 2005 manipulerad. Istället bör du redovisa de danska resp norska motsvarande undersökningarna. Där är bilden förskräckande och ingen sansad bedömare kan det minsta förstå att det inte är lika i Sverige. Fast jag tror att det i verkligheten är ÄNNU VÄRRE här än i Danmark/Norge!

    1. admin Inläggsförfattare

      Jag länkade till dessa eftersom de är svenska undersökningar och för att många får större förtroende för dem då, men jag anser att du har rätt, verkligheten är ännu värre än vad den beskrivs i de två svenska BRÅ-rapporterna. Kanske kan du själv posta några länkar och korta beskrivningar av de danska respektive norska undersökningarna du tänker på här så kan jag titta på och kanske skriva om dem snart?

Kommentera